«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut : Kameravalvontapalvelu

11.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023190
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 218-535491
Tarjoukset 16.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=255597&tpk=b9af8cea-0a80-487d-83af-fe76120cffaf

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2454638-2
Postiosoite:Nuottasaarentie 5
Postinumero:90400
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Katri Sipola
Puhelin:+358 447031294
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@monetra.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.monetra.fi/oulu/palvelut/hankintapalvelut/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Limingan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0186553-2
Postitoimipaikka:Liminka
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@liminka.fi
NUTS-koodi:Liminka (K425)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liminka.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lumijoen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0186580-7
Postitoimipaikka:Lumijoki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@lumijoki.fi
NUTS-koodi:Lumijoki (K436)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lumijoki.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Muhoksen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0186646-3
Postitoimipaikka:Muhos
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@muhos.fi
NUTS-koodi:Muhos (K494)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.muhos.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Oulun Tuotantokeittiö Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2811134-3
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@ouluntuotantokeittio.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ouluntuotantokeittio.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Oulun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0187690-1
Postitoimipaikka:Oulun kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@ouka.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ouka.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Monetra Oulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2454638-2
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@monetra.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.monetra.fi/oulu/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Monetra Keski-Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2930116-5
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@monetra.fi
NUTS-koodi:Keski-Suomi (FI193)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.monetra.fi/keskisuomi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Monetra Pohjois-Savo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2054342-4
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@monetra.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Savo (FI1D2)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.monetra.fi/pohjoissavo/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Monetra Pirkanmaa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2930111-4
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@monetra.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.monetra.fi/pirkanmaa/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=255597&tpk=b9af8cea-0a80-487d-83af-fe76120cffaf

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=255597&tpk=b9af8cea-0a80-487d-83af-fe76120cffaf
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kameravalvontapalvelu
Viitenumero:
Monetra 14/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Turvallisuuspalvelut. (79710000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kokonaispalveluna hankittavasta kameravalvontapalvelusta hankinnassa mukana oleville asiakkailleen (jäljempänä myös "tilaajat") tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.1.2020. Aloitusaikataulu on arvio ja hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella, sopimus päättyy 31.12.2021 ja sitä on oikeus jatkaa optiona tarjouspyynnön mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouksia pyydetään kokonaispalveluna hankittavasta kameravalvontapalvelusta, jossa ovat keskeisessä roolissa tietoturvalliset käytännöt ja tehokkaat tietoliikenteen ratkaisut. Palvelu tuotetaan tilaajan tietoliikenteen tuotantoverkossa, johon palveluntarjoaja yhteistyössä tilaajan tietoliikenteen palveluntuotannon kanssa sijoittaa valvontakamerat. Palveluntarjoaja vastaa tallenninjärjestelmän sijoittamisesta. Tilaaja käyttää kameravalvontapalvelussa palveluntuottajan asiantuntemusta ja asennustyötä sekä palveluntuottajan tarjoamaa kameravalvontajärjestelmää. Tilaajan ja palveluntuottajan välisessä yhteydenpidossa sekä palvelun seurannassa ja raportoinnissa on keskeisessä roolissa Web-selainkäyttöinen sivusto, palveluportaali. Tilaajien lisäksi kameravalvontapalvelua hyödyntävät myös mm. poliisi, pelastuslaitos ja liikennevirasto. Tulevaisuudessa viranomaisyhteistyötä tullaan kehittämään edelleen. Kameravalvontapalveluiden hyödyntäjäksi voi tulla myös vartiointipalveluja tilaajalle tuottava taho. Kameravalvontapalvelu sisältää seuraavat palvelukokonaisuudet: 1) IP-verkossa toimiva kameravalvontajärjestelmä, johon sisältyy keskitetty reaaliaikaisen kuvan seuranta- ja tallennuspalvelu 2) Selainkäyttöinen palveluportaali yhteistyövälineenä 3) Hallinnointipalvelu sisältäen mm. kameravalvontapalvelun tuki- ja suunnittelupalvelut ja käyttöoikeuksien hallinnoinnin. 4) Kameravalvontapalvelun automaattinen ja reaktiivinen valvonta ja raportointi 5) Uusien IP-verkkoa käyttävien valvontakameroiden liittäminen tarjouspyynnön kohteena olevaan kameravalvontajärjestelmään. 6) Kameravalvontapalvelun valvomoympäristön suunnittelu ja toteutus tarvittaviin kohteisiin 7) Kameravalvontapalveluun liittyvät integraatiot erilaisiin järjestelmiin joko ohjelmistorajapinnan kautta tai I/O -liipasimen välityksellä. Esimerkiksi hälytyksien ja ohjauskomentojen vastaanotto ja toisaalta välitys ulkopuolisiin järjestelmiin (asiantuntijapalvelun tuntihinnoittelu) 8) Valvontakameroiden asennukseen liittyvät sähkö- ja tietoliikennekaapelointityöt niiltä osin kuin tilaaja tilaa palveluun sisältymättömiä töitä (asennuspalvelun tuntihinnoittelu) Tietoverkkojen korkea käytettävyys ja tietoturva ovat ensisijaisen tärkeitä tilaajille, joten palveluntuottajalta vaaditaan vankka tietoliikenne- ja tietoturvaosaaminen. Palveluntuottajalle ja palveluiden sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset on esitetty liitteessä vaatimusmäärittelyt. Kameravalvonnan tuottamalle kuvanlaadulle ja käytettävyydelle on korkeat laatuvaatimukset. Kameroiden tekniset vähimmäisominaisuudet on määritelty liitteessä vaatimusmäärittely. Tarjouspyynnön liitteenä olevassa vaatimusmäärittelyasiakirjassa kuvataan tarkemmin palvelun eri osa-alueiden vähimmäisvaatimukset. Vaatimusmäärittely asiakirjassa on määritelty tarkemmin pakolliset hallinnointia ja portaalia, järjestelmää, valvontaa ja raportointia, kameroita, tietoturvaa sekä palveluntuotantoa koskevat vaatimukset. Tarjotun palvelun on täytettävä kaikki tämän tarjouspyynnön sekä sen liitteiden mukaiset pakolliset vaatimukset.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
2268000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Varsinaisen sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana alkuperäisen allekirjoitetun puitesopimuksen ehtojen mukaisesti. Irtisanomisaika toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle, tilaaja 6 kuukautta, palveluntuottaja 12 kuukautta. Tarkemmin asiasta myös kohdassa hinta ja kaupalliset ehdot.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.12.2019 12:05
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset avataan aikaisintaan ilmoitettuna ajankohtana. Tarjoukset voidaan avata myös tämän ajankohdan jälkeen. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.11.2019
«« Takaisin