«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Puolustushallinnon rakennuslaitos : Ympäristölaboratoriopalvelut

11.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023158
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 218-535447
Tarjoukset 13.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261215&tpk=d6019cf0-87fe-4f27-99e1-811b6d793856

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustushallinnon rakennuslaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0988874-7
Postiosoite:Isoympyräkatu 10
Postinumero:49400
Postitoimipaikka:Hamina
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Krista Sillman
Puhelin:+358 299831081
Sähköpostiosoite:krista.sillman@phrakl.fi
NUTS-koodi:Hamina (K075)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.phrakl.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261215&tpk=d6019cf0-87fe-4f27-99e1-811b6d793856

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=261215&tpk=d6019cf0-87fe-4f27-99e1-811b6d793856
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ympäristölaboratoriopalvelut
Viitenumero:
993/0400/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Laboratoriopalvelut. (71900000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat analyysit maa-, sedimentti- ja vesinäytteistä sekä hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuusanalyysit. Talous- ja jätevesitarkkailu ei sisälly varsinaisiin analyysipalveluihin, mutta satunnaisesti tarkkailunäytteitä voidaan toimittaa analysoitavaksi, jos ne otetaan laajemman ympäristötarkkailun yhteydessä. Näytteiden otto ei kuulu palveluun. Laboratorio kirjoittaa tutkimuksista pidempiä lausuntoja ainoastaan erikseen tilattaessa. Palveluntuottajalta vaaditaan kykyä sähköiseen tiedonsiirtoon. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen. Tarjoajat voivat tarjota joko yhden osa-alueen tai molempien osa-alueiden analyysipalveluja. Osa-alueen sisällä on tarjottava kaikki kysytyt analyysit. Osa-alueeseen 1 valitaan kolme palveluntuottajaa ja osa-alueeseen 2 valitaan kaksi palveluntuottajaa. Sopimuskautena tehtävien analyysien määriä ei voida arvioida tarkasti etukäteen, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 700000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Analyysit maa-, sedimentti- ja vesinäytteistä (ei räjähdysaineanalyysit) sekä kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuusanalyysit
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Laboratoriopalvelut. (71900000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat analyysit maa-, sedimentti- ja vesinäytteistä sekä kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuusanalyysit. Hankintayksikkö teettää laboratorioanalyysipalveluja tutkimuskohteista ja kunnostustyömailta sekä ympäristötarkkailukohteista. Talous- ja jätevesitarkkailu ei sisälly varsinaisiin analyysipalveluihin, mutta satunnaisesti tarkkailunäytteitä esim. jäteveden purkuojista voidaan toimittaa analysoitavaksi, jos ne otetaan laajemman ympäristötarkkailun yhteydessä. Osa-alue ei sisällä räjähdysaineanalyyseja. Osa-alueen sisältö on määritetty tarkemmin liitteessä 1 (Hintalomake) ja liitteessä 2 (Tiedonsiirto ja tekniset vaatimukset analyyseille). Osa-alueen sisällä on tarjottava kaikki liitteessä 1 (Hintalomake) kysytyt parametrit. Näytteiden otto ja lähetys ei kuulu palveluun. Nämä tekee tilaaja itse tai tilaajan toimeksiannosta esim. ympäristökonsultti. Laboratorio kirjoittaa tutkimuksista pidempiä lausuntoja (esim. kaatopaikkakelpoisuus) ainoastaan erikseen tilattaessa. Analyysitulosten todistukset toimitetaan tilaajalle aina sähköpostilla PDF-muodossa. Tämän lisäksi palveluntuottajalta vaaditaan kykyä sähköiseen tiedonsiirtoon vesinäytetulosten osalta, jonka kustannusten tulee sisältyä analyysihintoihin. Tiedonsiirto on kuvattu liitteessä 2 (Tiedonsiirto ja tekniset vaatimukset analyyseille). Osa-alueelle valitaan kolme palveluntuottajaa. Sopimuskautena tehtävien analyysien määriä ei voida etukäteen tarkasti arvioida, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta100
Hinta 100
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Räjähdysaineanalyysit maa- ja vesinäytteistä
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Laboratoriopalvelut. (71900000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat räjähdysaineanalyysit maa- ja vesinäytteistä. Hankintayksikkö teettää laboratorioanalyysipalveluja tutkimuskohteista ja kunnostustyömailta sekä ympäristötarkkailukohteista. Talous- ja jätevesitarkkailu ei sisälly varsinaisiin analyysipalveluihin, mutta satunnaisesti tarkkailunäytteitä esim. jäteveden purkuojista voidaan toimittaa analysoitavaksi, jos ne otetaan laajemman ympäristötarkkailun yhteydessä. Osa-alueen sisältö on määritetty tarkemmin liitteessä 1 (Hintalomake) ja liitteessä 2 (Tiedonsiirto ja tekniset vaatimukset analyyseille). Osa-alueen sisällä on tarjottava kaikki liitteessä 1 (Hintalomake) kysytyt parametrit. Näytteiden otto ja lähetys ei kuulu palveluun. Nämä tekee tilaaja itse tai tilaajan toimeksiannosta esim. ympäristökonsultti. Laboratorio kirjoittaa tutkimuksista pidempiä lausuntoja (esim. kaatopaikkakelpoisuus) ainoastaan erikseen tilattaessa. Analyysitulosten todistukset toimitetaan tilaajalle aina sähköpostilla PDF-muodossa. Tämän lisäksi palveluntuottajalta vaaditaan kykyä sähköiseen tiedonsiirtoon vesinäytetulosten osalta, jonka kustannusten tulee sisältyä analyysihintoihin. Tiedonsiirto on kuvattu liitteessä 2 (Tiedonsiirto ja tekniset vaatimukset analyyseille). Osa-alueelle valitaan kaksi palveluntuottajaa. Sopimuskautena tehtävien analyysien määriä ei voida etukäteen tarkasti arvioida, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta100
Hinta 100
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:13.12.2019 12:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Hankinta kilpailutetaan noin neljän vuoden välein.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.11.2019
«« Takaisin