«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Erityisalat):
Tampereen Raitiotie Oy : Muutosilmoitus - Tampereen raitiotie, projektiallianssi

27.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023155
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 230-563638

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tampereen Raitiotie Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2802791-8
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.tampereenratikka.fi/

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Muutosilmoitus - Tampereen raitiotie, projektiallianssi
Viitenumero:
TRE:7789/2014
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Raitiotieverkon työt. (45234121-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Liikennejärjestelmien tekninen suunnittelu. (71322500-6)
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Hankinta koskee uuden raitiotien rakentamishanketta, johon sisältyy muun muassa raitiotien, ratateknisten järjestelmien ja varikon rakentaminen ja suunnittelu sekä niihin liittyviä tie- ja katujärjestelyjä sekä johto- ja laitesiirtoja. Hankinta toteutetaan projektiallianssina, jossa valittu sopimuskumppani toteuttaa hankkeen suunnittelun ja rakentamisen yhteistoiminnassa Tampereen kaupungin kanssa. Hankintaan sisältyy myös yleissuunnitelman ulkopuolista raitiotien rakentamiseen liittyvää tie- ja katurakentamista sekä johto- ja laiterakentamista kaupungin päättämässä laajuudessa. Raitiotien toteutus ja sen vaiheistus suunnitellaan tarkemmin hankintapäätöksen jälkeen käynnistyvässä allianssin kehitysvaiheessa. Hankinta sisältää optiona raitiotien ylläpidon.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:29.11.2016 - 31.5.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2015/S 177-320177

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
Tampereen raitiotie, projektiallianssisopimus

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
29.11.2016
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:NRC Group Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:10078223
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:YIT Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1565583-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pöyry Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0625905-6
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Infra & Rail Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2998506-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:219018462 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Allianssisopimuksen tilaajana on ollut Tampereen kaupunki ja palveluntuottajina NRC Finland Oy, YIT Suomi Oy sekä Pöyry Finland Oy. Sopimus on siirretty siirtosopimuksella Tampereen Raitiotie Oy:lle 21.12.2017. NRC Finland Oy:n nimi on vaihtunut NRC Group Finland Oy:ksi. Lisäksi yritysten sisäisten tehtävän siirtojen vuoksi allianssisopimukseen on lisätty uusi osapuoli Sweco Infra & Rail Oy.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.11.2019

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Raitiotieverkon työt. (45234121-0)
VII.1.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Raitiotiejärjestelmän rakentaminen Raitiotiejärjestelmän rakentaminen keskustasta etelän suuntaan Hatanpään valtatiestä välille koskipuisto - Tampereen valtatie.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:10.12.2019 - 31.12.2021
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 240779443 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:NRC Group Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1007822-3
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:YIT Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1565583-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pöyry Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0625905-6
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Infra & Rail Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2998506-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Raitiotiejärjestelmän suunnittelu keskustasta etelän suuntaan Hatanpään valtatiestä välille koskipuisto - Tampereen valtatie 800.000 euroa

Raitiotiejärjestelmän rakentaminen keskustasta etelän suuntaan Hatanpään valtatiestä välille koskipuisto - Tampereen valtatie. Hinta 20.960.981 euroa.

VII.2.2) Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

Tilaajalla on tarve raitiotiejärjestelmän muutossuunnittelulle. Kahden linjan päättäminen samaan paikkaan Pyynikintorille on todettu riskialttiiksi ratkaisuksi. Toisen linjan kääntäminen mahdollistaa Pirkankadun jatkeen rakentamisesta luopumisen, jolla on merkittävä säästövaikutus. Linjan kääntäminen Hatanpään valtatien linja-autoasemalle minimoi rakentamisen aiheuttaman haitan keskusta-alueella. Näin myös Tampereen Kansi-areenan saavutettavuus paranee. Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista, koska raitiotieallianssi tulee rakentamaan samalla työmaa-alueella, eikä samalle työmaa-alueelle voida liittää toista erillistä urakkaa. Raitiotiejärjestelmän toimivuuden ja työmaan turvallisuuden varmistaminen edellyttää, että suunnittelijat ja rakentajat ovat samoja kuin varsinaisessa raitiotieprojektissa. Mahdollinen uusien toimijoiden kilpailuttaminen aiheuttaisi tilaajalle merkittävää haittaa ja kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä usealla eri tavalla.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 219818462 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 240779443 EUR
«« Takaisin