«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lahden kaupunki, Lahden Tilakeskus : Rakennusteknisten töiden puitejärjestely 2020-2021, optiot vuosille 2022 ja 2023

13.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023147
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 220-538685
Tarjoukset 19.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=631

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lahden kaupunki, Lahden Tilakeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0149669-3
Postiosoite:Aleksanterinkatu 24 A, Pl 13
Postinumero:15141
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Puhelin:+358 381411
Sähköpostiosoite:tilakeskus@lahti.fi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.lahti.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)www.lahti.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=631

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=631
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Rakennusteknisten töiden puitejärjestely 2020-2021, optiot vuosille 2022 ja 2023
Viitenumero:
D/2331
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Lahden Tilakeskus hakee puitesopimuskumppaneita rakennusteknisiin töihin vuosille 2020-2021 sekä optiovuosille 2022 ja 2023. Puitejärjestelyssä tehtävät työt ovat pääasiassa pieniä tai pienehköjä kunnossapitoon ja ylläpitoon liittyviä töitä sekä korjaus- ja muutostöitä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 22000000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Lahti (K398)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Lahden kaupungin alueella.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puitejärjestelyä käytetään Lahden kaupungin omistamiin, vuokraamiin tai manageroimiin kiinteistöihin kohdistuviin rakennusteknisiin töihin.

Töiden laajuus, vaativuus, rakennuskohteiden koko, käyttötarkoitus ja ominaisuudet voivat poiketa toisistaan merkittävästi. Suuremmat yksittäiset rakennushankkeet tilaaja kilpailuttaa erikseen, eivätkä ne kuulu tämän puitejärjestelyn piiriin.

Työt teetetään sopimusurakoitsijoiden kesken tuntiveloitushinnalla tai kiinteällä kokonaishinnalla.

Hankinnan vaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
22000000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen Tilakeskuksella on mahdollisuus jatkaa puitesopimusta 1 + 1 vuoden optioilla. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan mahdollisen option käyttöönottoon.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy kaksi (2) yhden (1) vuoden pituista optiokautta (1+1) vuosille 2022 ja 2023. Tilaaja tekee optioiden käyttöönotosta erilliset päätökset. Tilaaja ei ole velvollinen käyttämään optiomahdollisuutta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 6

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:19.12.2019 13:00
Paikka: Lahden Tilakeskus, Aleksanterinkatu 24 A, Lahti
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Tässä hankintailmoituksessa olevien Buildercomin projektipankkiin johtavien linkkien käytön ongelmatilanteissa ottakaa yhteyttä asiakaspalveluun: support@buildercom.fi tai 09 4272 0850

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.11.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=631
«« Takaisin