«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Opetus- ja kulttuuriministeriö : Yksityisen kopioinnin tutkimus 2020-2023

11.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023142
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 218-535411
Tarjoukset 12.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=259393&tpk=a06f1c74-d789-4832-8b42-785ac08942fb

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245872-8
Postiosoite:PL 29
Postinumero:00100
Postitoimipaikka:Valtioneuvosto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Meri Pistokoski / Hansel Oy
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://minedu.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=259393&tpk=a06f1c74-d789-4832-8b42-785ac08942fb

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=259393&tpk=a06f1c74-d789-4832-8b42-785ac08942fb

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Yksityisen kopioinnin tutkimus 2020-2023
Viitenumero:
OKM/46/240/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti koskien yksityisen kopioinnin tutkimusta. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteellä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus". Sopimusehdot on kuvattu tarkemmin liitteellä 2 "Sopimusluonnos".

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 270000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on yksityisen kopioinnin tutkimus. Tutkimus toteutetaan kerran vuodessa vuosina 2020–2023. Tutkimus koostuu henkilökohtaisista haastatteluista sekä tutkimustulosten analysoinnista ja viestinnästä. Tutkimustietoa käytetään vuosittaisessa valtion talousarvion valmistelussa yksityisen kopioinnin hyvityksen oikean mitoituksen määrittelemiseksi. Palvelu muodostuu seuraavista toimenpiteistä: 1. tutkimuksen toteuttaminen 2. tutkimustulosten analysointi, viestintä ja raportointi 3. tutkimustoiminnan kehittäminen Toimittaja kerää tiedot yksityisestä kopioinnista ja sen yleisyydestä. Vuoden 2020 tutkimus toteutetaan käyttäen esikuvana vuonna 2019 tehtyä kotikopiointitutkimusta. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on kartoittaa musiikin ja videosisällön yksityisen kopioinnin kokonaismäärää. Lisäksi selvitetään graafisen aineiston kopioinnin määrää.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
270000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 8 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.12.2019 12:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.11.2019
«« Takaisin