«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos : Verkko-oppimisalusta

11.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023140
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 218-535424
Tarjoukset 12.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=260091&tpk=4f3eb420-5c5a-42f2-8f5a-a3cef88a7791

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2229500-6
Postiosoite:Mannerheimintie 166
Postinumero:00271
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Henri Tenhunen
Puhelin:+358 295246110
Sähköpostiosoite:henri.tenhunen@thl.fi
Faksi:+358 295246111
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.thl.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=260091&tpk=4f3eb420-5c5a-42f2-8f5a-a3cef88a7791

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=260091&tpk=4f3eb420-5c5a-42f2-8f5a-a3cef88a7791
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Verkko-oppimisalusta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pyytää tarjouksia verkko-oppimisalustasta tämän tarjouksen mukaisesti. Verkko-oppimisalustan käyttöönottoprojektissa siirretään/tuotetaan verkko-oppimisalustalle viisi nykyistä verkkokoulusisältöä. Nykyisin avoimet ja kirjautumisen takana olevat sisällöt keskitetään alustaratkaisulle, jossa kirjautumistoiminnon tulee olla vakiona. Käyttöönottoprojektissa määritellään verkko-oppimisalustalle THL:n ilmeen mukainen visualinen ulkoasu sekä määritellään käytettävät kurssi- ja sisältöpohjat (H5P). Myös näissä huomioidaan THL:n visuaalinen ilme. Käyttöönoton jälkeen tulee uusia sisältökokonaisuuksia voida helposti lisätä tai poistaa verkko-oppimisalustalle. Myös kieliversiot ovat helposti lisättävissä asiakkaan toimesta. Kurssi- ja käyttäjähallinnan oikeuksien määrittämisen tulee olla mahdollista THL:n oman pääkäyttäjän toimesta. Tarkempi kuvaus hankinnnasta löytyy tältä tarjouspyynnöltä sekä liitteestä 1.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 250000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Verkko-ohjelmatuotteet. (48210000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Verkko-oppimisalustan käyttöönottoprojektissa siirretään/tuotetaan verkko-oppimisalustalle viisi nykyistä verkkokoulusisältöä. Nykyisin avoimet ja kirjautumisen takana olevat sisällöt keskitetään alustaratkaisulle, jossa kirjautumistoiminnon tulee olla vakiona. Siirrettävät THL:n verkkokoulusisällöt ovat nähtävissä osoitteessa: https://verkkokoulut.thl.fi/ (Kanta Palvelut sisältökokonaisuus ei tule uudelle verkko-oppimisalustalle.) Käyttöönottoprojektissa määritellään verkko-oppimisalustalle THL:n ilmeen mukainen visualinen ulkoasu sekä määritellään käytettävät kurssi- ja sisältöpohjat (H5P). Myös näissä huomioidaan THL:n visuaalinen ilme. Käyttöönoton jälkeen tulee uusia sisältökokonaisuuksia voida helposti lisätä tai poistaa verkko-oppimisalustalle. Myös kieliversiot ovat helposti lisättävissä asiakkaan toimesta. Kurssi- ja käyttäjähallinnan oikeuksien määrittämisen tulee olla mahdollista THL:n oman pääkäyttäjän toimesta. Verkko-oppimisalusta on tarkoitettu organisaation ulkopuolisten sidosryhmien ja asiakkaiden käyttöön. Verkko-oppimisalustaa ei käytetä sisäisiin koulutuksiin. Käyttöönottoprojektiin sisällytetään tarvittavat THL:n määrittelemät koulutukset (liite 1). THL varaa kilpailutuksessa oikeuden tilata valitulta toimittajalta jatkossa rinnakkaisia verkkokouluratkaisuja, joissa visuaalinen ilme, verkko-oppimisalustan toiminnallisuudet tai palvelinratkaisu voidaan määritellä erikseen. Järjestelmä ei edellytä asiakkaan hankkimia palvelimia, vaan järjestelmä tulee tuottaa palveluna. Järjestelmän toimittaja vastaa fyysisestä palvelinympäristöstä ja sen perusasennuksista sekä ylläpidosta Järjestelmän tulee olla saavutettava heti käyttöönoton alusta. Kilpailutukseen sisällytetään myös optio koulutus ja muiden lisäpalveluiden ostosta kilpailutuskaudella. Aikataulullisesti käyttöönotto aloitetaan vuoden 2020 alkupuolella. Käyttöönottoprojektin tarkemmasta aikataulusta ja ajoituksesta sovitaan valitun toimittajan kanssa. Tarjouksen tulee sisältää Liitteessä 1 "Vaatimusmäärittely" kuvatut ominaisuudet ja toiminnallisuudet. Tarjouksen tulee sisältää toimittajan palvelin ja tukipalvelun porrastettu hintataulukko (0-50000 käyttäjää), toimittajan koulutus- ja muiden palveluiden hinnastot. Valittu toimittaja sitoutuu seuraaviin JHS-suosituksiin: • JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot • Tarjouspyynnön liite 3. ICT-palvelujen palvelutasosopimus (JHS 212) (täytetään asiakkaan (THL) kanssa sopimusvaiheessa) Hankinnan kokonaisarvoksi on arvioitu 250 000 euroa, joka sisältää kaikki tässä tarjouspyynnössä kuvatut palvelut optio mukaan lukien sekä varauksen mahdollisille rinnakkaisille verkko-oppismisalustoille. THL valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Lisäksi THL valitsee varatoimittajaksi kilpailutuksessa toiseksi tulleen Tarjoajan. Varatoimittaja valitaan siltä varalta, että kilpailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan antamat tiedot eivät pidä paikkaansa, toimittaja esittää kohtuuttomia muutoksia sopimusehtoihin, neuvotteluissa ei muusta syystä päästä yhteisymmärrykseen sopimuksen sisällöstä tai sopimukselle syntyy toimituksen aikana ehtojen mukainen purkuperuste. Tällöin hankintayksikkö kumoaa tekemänsä hankintapäätöksen ja tekee uuden hankintapäätöksen sekä solmii sopimuksen varatoimittajan kanssa. Jos sopimuksen teko ei edellä mainituista syistä toteudu varatoimittajankaan kanssa, hankintayksikkö järjestää uuden kilpailutuksen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu60
Hinta 40
II.2.6) Arvioitu arvo
250000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Lisäksi THL varaa oikeuden yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisäksi THL varaa mahdollisuuden hankkia THL:n oman verkko-oppimisympäristön rinnalle erillisen verkko-oppimisympäristön, missä voidaan modifioida ulkoasua ja toiminnallisuuksia tarpeiden mukaan.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.12.2019 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.11.2019
«« Takaisin