«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä : Ortopediset leikkaus-, polikliiniset- ja päivystyspalvelut

11.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023133
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 218-536144

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0725937-3
Postiosoite:Valto Käkelän katu 3
Postinumero:53130
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:eksote.hankinnat@eksote.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.eksote.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ortopediset leikkaus-, polikliiniset- ja päivystyspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sairaaloiden lääkäripalvelut. (85111200-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Eksote hankkii suorahankintana ortopedisiä leikkaus-, polikliinisiä ja päivystyspalveluita Tipamedi Oy:lta, Med-Oliver Oy:lta ja Sommarhem Consulting Oy:lta.

Sopimus tehdään määräaikaisena vuoden 2020 loppuun asti. Erikoislääkäripalveluja tullaan Eksotessa kilpailuttamaan 2020 vuoden aikana.

Hankintojen yhteenlaskettu arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon.

Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 490000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Raskaan selkäkirurgian konsultaatiopalvelut
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sairaaloiden lääkäripalvelut. (85111200-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Raskaan selkäkirurgian konsultaatiopalvelut

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Erityisosaamista vaativan jalkateräkirurgian konsultaatiopalvelut
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sairaaloiden lääkäripalvelut. (85111200-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Erityisosaamista vaativan jalkateräkirurgian konsultaatiopalvelut

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Käsikirurgian konsultaatiopalvelut
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sairaaloiden lääkäripalvelut. (85111200-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Käsikirurgian konsultaatiopalvelut, ml. käsikirurgian päivystysleikkaukset ja käsikirurgiaan erikoistuvan lääkärin koulutus

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Tipamedi Oy: Raskaan selkäkirurgian konsultaatiopalvelut

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
6.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tipamedi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0558738-1
Postitoimipaikka:Porvoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:170000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:170000 EUR

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Med-Oliver Oy: erityisosaamista vaativan jalkateräkirurgian konsultaatiopalvelut

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
6.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Med-Oliver Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1611230-6
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:90000 EUR

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
Sommarhem Consulting Oy: käsikirurgian konsultaatiopalvelut

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
6.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sommarhem Consulting Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2587471-6
Postitoimipaikka:Jorvas
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:230000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.11.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Eksoten käsityksen mukaan markkinoilla ei ole muita palveluntarjoajia, jotka voisivat tarjota edellä mainitut palvelut. Palvelujen tuottaminen edellyttää syvällistä kirurgisten toimenpiteiden osaamista, jota voidaan pitää julkisista hankinnoista annetun lain 40 § 2 momentin tarkoittamana teknisenä perusteena suorahankinnan toteuttamiseen.

«« Takaisin