«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Keskusurheilukentän peruskorjaus v. 2020 (Projekti 2859)

08.11.2019 12:48
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023130
Tarjoukset 9.12.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Y-tunnus 0242746-2
Yhteyshenkilö Pasi Piironen
Postiosoite Linnunlahdentie 2
Postinumero 80110
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
Puhelin +358133373949
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet-osoite (URL) http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=256826&tpk=29d201fc-f9ba-4431-9daa-896f6814b101
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Keskusurheilukentän peruskorjaus v. 2020 (Projekti 2859)
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
256826
Hankinnan kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää tarjoustanne Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainitun rakennuskohteen maanrakennusurakasta. Hanke sisältää alla luetellun Joensuun kaupungin Linnunlahden (17) kaupunginosassa sijaitsevan keskusurheilukentän peruskorjauksen. Urheilukentän pinnoitteet rakennetaan Mondo –pinnoitteella. 1. Linnunlahden (17) asemakaava-alue; keskusurheilukentän peruskorjaushankkeen pääsuoritteita ovat mm.: - joustopäällysteet - vesieste - kuulantyöntöpaikat - pituushyppypaikat - uusi seiväshyppypaikka katsomon eteen - sisäradan linjakuivatuskouru lietepesineen - ratareunus - käyttöön jäävät viemärit ja muu putkisto tarkastetaan ja näkyvät vauriot korjataan. Putket ja kaivot puhdistetaan mahdollisesta lietteestä. - moukarin ja kiekon heittopaikka - yleisökaide kulkuportteineen - maavallikatsomon ja juoksuradan välinen alue päällystetään - maavallikatsomon nykyiset puuistuimet uusitaan - kaapelivetokaivojen kansistojen uusiminen, säilytettävien kaapelikaivojen valutyöt ja kuivatusputkistojen asennukset kaapelikaivoihin - vihertyöt tarvittavilta osin (nurmikon korjaus niiltä osin missä tehdään kaivutöitä) - muut urakkarajaliitekartassa_Urakkaraja _29.10.2019 / AR Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen Joensuun keskuskenttä asiakirjaluettelo_30.6.2018 / 12.4.2019 A / 24.10.2019 B suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Koko maanrakennusurakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 15.9.2020.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Joensuu (K167)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintayksikkö kohtelee hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimii avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintamenettelyn kulku Tarjouspyyntö julkaistaan avoimesti HILMA-ilmoituskanavassa ja se on avoinna kohtuulliseksi katsotun määräajan. Menettely on sähköinen kaikilta osa-alueiltaan. Tarjousaikana on mahdollista esittää lisätietokysymyksiä sille rajatulla ajalla sähköisen toimittajaportaalin (tarjouspalvelu.fi/jns) kautta. Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjoukset avataan ja vertaillaan. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan vertailusta. Mikäli kaikki saapuneet tarjoukset tai sen osat ovat tarjouspyynnön vastaisia tai soveltumattomia, voidaan siirtyä EU-kynnysarvon ylittävän neuvottelumenettelyn kaltaiseen neuvotteluun. Hankinnasta tehdään päätös. Päätöksessä ilmoitetaan valittu/valitut toimittajat ja valinnan perustelut.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.12.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin