«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä : Sädehoidon lineaarikiihdytin oheislaitteineen

11.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023116
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 218-534460
Tarjoukset 13.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=253579&tpk=e3b62bd9-5342-4608-9492-bab1d42e200f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215606-8
Postiosoite:Keskussairaalankatu 7
Postinumero:15850
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kirsi Tuulivirta
Puhelin:+358 447195890
Sähköpostiosoite:kirsi.tuulivirta@phhyky.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.phhyky.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=253579&tpk=e3b62bd9-5342-4608-9492-bab1d42e200f

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=253579&tpk=e3b62bd9-5342-4608-9492-bab1d42e200f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sädehoidon lineaarikiihdytin oheislaitteineen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sädehoitolaitteet ja -tarvikkeet. (33151000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön kohteena on sädehoidon lineaarikiihdytin oheislaitteineen (sädehoitolaite). Laitteiston sijoituspaikka on Lahden sädehoitoyksikkö. HUS Päijät-Hämeen sädehoitoyksikkö toimii Päijät-Hämeen keskussairaalan tiloissa Lahdessa. Yksikkö kuuluu kiinteästi HUSin Syöpäkeskuksen sädehoitolinjaan ja se toimii tiiviissä yhteistyössä myös PHHYKY:n kanssa. Yksikkö palvelee Päijät-Hämeen alueella asuvia, sädehoitoa tarvitsevia potilaita. Hankinnan suorittaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät: Mikäli sama tarjoaja valitaan useamman kuin yhden osa-alueen toimittajaksi, varaa hankintayksikkö mahdollisuuden yhdistää kyseiset osa-alueet samalle sopimukselle.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
1. Sädehoidon lineaarikiihdytin
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sädehoitolaitteet ja -tarvikkeet. (33151000-3)
Lineaarikiihdyttimet. (31643100-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Lahden seutu (S071)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on HUS Päijät-Hämeen sädehoitoyksikön käyttöön hankittava lineaarikiihdytin oheislaitteineen (sädehoitolaite).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden tilata valitulta toimittajalta sopimuksen perusteella erikseen sopimuksen kohteen toteuttamiseksi tarpeellisia palveluita, ohjelmistoja, ohjelmistopäivityksiä, välineitä, tarvikkeita ja laitteita sekä jatkokehitystä, koulutusta, konsultointia ja muita sopimuksen kohteeseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-aluetta 1 tarjoavan toimittajan on tarjottava myös osa-alueita 2 ja 3.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
2. Potilaan hengityksen ja asennon seurantalaitteisto
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sädehoitolaitteet ja -tarvikkeet. (33151000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Lahden seutu (S071)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on HUS Päijät-Hämeen sädehoitoyksikön käyttöön hankittavan lineaarikiihdyttimen oheislaite: potilaan hengityksen ja asennon seurantalaitteisto

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden tilata valitulta toimittajalta sopimuksen perusteella erikseen sopimuksen kohteen toteuttamiseksi tarpeellisia palveluita, ohjelmistoja, ohjelmistopäivityksiä, välineitä, tarvikkeita ja laitteita sekä jatkokehitystä, koulutusta, konsultointia ja muita sopimuksen kohteeseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-aluetta 1 tarjoavan toimittajan on tarjottava myös osa-alueita 2 ja 3.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
3. Dosimetriavälineet
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sädehoitolaitteet ja -tarvikkeet. (33151000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Lahden seutu (S071)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on HUS Päijät-Hämeen sädehoitoyksikön käyttöön hankittavan lineaarikiihdyttimen dosimetriavälineet: A. Mittalaitteisto IMRT/VMAT-hoitokenttien dosimetriseen verifiointiin B. Mittalaitteisto SRS-hoitokenttien dosimetriseen verifiointiin C. Säteilykeilan kartoitin

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden tilata valitulta toimittajalta sopimuksen perusteella erikseen sopimuksen kohteen toteuttamiseksi tarpeellisia palveluita, ohjelmistoja, ohjelmistopäivityksiä, välineitä, tarvikkeita ja laitteita sekä jatkokehitystä, koulutusta, konsultointia ja muita sopimuksen kohteeseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-aluetta 1 tarjoavan toimittajan on tarjottava myös osa-alueita 2 ja 3.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 163-400009
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 29.2.2020
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:13.12.2019 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.11.2019
«« Takaisin