«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka : Laitoshuoltopalvelut 2020-2021 Itäinen Helsinki

08.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023115
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 217-532968
Tarjoukset 27.11.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=261481&tpk=2a09658c-6426-40f3-ab27-ddf307fbb3dc

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jyrki Happo
Sähköpostiosoite:jyrki.happo@hus.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=261481&tpk=2a09658c-6426-40f3-ab27-ddf307fbb3dc

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=261481&tpk=2a09658c-6426-40f3-ab27-ddf307fbb3dc
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Laitoshuoltopalvelut 2020-2021 Itäinen Helsinki
Viitenumero:
HUS 279-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Siivous- ja puhdistuspalvelut. (90910000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarkoitus on valita HUSille kokonaistaloudellisesti edullisimmat palvelutuottajat, joilta hankitaan sellaisia tartuntojen leviämistä ehkäiseviä laitoshuoltopalveluja (aseptinen työskentely), joiden avulla huolehditaan mm. potilaiden ja muiden asiakkaiden turvallisesta hoitoympäristöstä.Hintaliitteessä (liite 4) on kuvattu tarjouspyynnön palvelualueet (L- M) ja niiden kohteet sekä mitä laitoshuoltopalveluja tiheyksineen kuhunkin kohteeseen tarvitaan. Tarjouksia pyydetään palvelualueittain siten, että tarjoaja voi tehdä tarjouksen valintansa mukaan yhden tai useamman palvelualueen kohteiden laitoshuoltopalveluista. KOHTEIDEN NÄYTÖT Palvelualueet, joihin tarjoojat haluavat ennakkoon tutustua, on ilmoitettava 18.11.2019 klo 15.00 mennessä lähettämällä sähköpostipyyntö molempiin seuraaviin : minna-maaria.aholainen@hus.fi ja paivi.liljendahl@hus.fi Kohteiden näyttöaikataulut ilmoitetaan tarjoajien ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Palvelualue L Viikki - Pukinmäki
Osa nro:
5.1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Siivous- ja puhdistuspalvelut. (90910000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Laitoshuoltopalvelut

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskausi on 2 vuotta määräaikainen. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Palvelualue M Kulosaari -Vuosaari
Osa nro:
5.2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Siivous- ja puhdistuspalvelut. (90910000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Laitoshuoltopalvelut.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskausi on 2 vuotta määräaikainen. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

TARJOAJAA KOSKEVAT MUUT KUIN RAHOITUKSELLISEEN JA TALOUDELLISEEN TILANTEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET 1) Ammatilliseen pätevyyteen ja tekniseen suorituskykyyn liittyvät vaatimukset Tarjoajalla tulee olla edellisten kolmen (3) vuoden aikana vähintään yksi (1) yhtäjaksoinen kahden (2) vuoden kokemus vastaavanlaisten laitoshuoltopalveluiden tuottamisesta sosiaali- ja terveystoimialaan kuuluvassa toimintayksikössä (vertaa liitteen 3 kohdetietoja). Toimitettava - selvitys siitä, että tarjoajalla on edellisten kolmen (3) vuoden ajalta vähintään yksi (1) yhtäjaksoinen kahden (2) vuoden kokemus vastaavanlaisen laitoshuoltopalvelun palveluntuottajana (sosiaali- ja terveystoimiala) jota se tarjouksessaan tarjoaa. Selvityksen tulee sisältää tiedot referensseinä käytettävien toimeksiantajien toimeksiantajista ja yhteyshenkilöistä yhteystietoineen sekä ko. toimeksiantojen toimitusajankohdat. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. - lyhyt kuvaus referensseiksi ilmoitettujen toimeksiantojen sisällöistä. Kuvaus saa olla enintään 1 – 2 sivun mittainen. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. 2) Vaatimus perehdytysohjelmasta Tarjoajalla tulee olla kirjallinen henkilöstön perehdytysohjelma, joka vähintään sisältää: - palveluntuottajan käyttämät siivous- ja puhdistusmenetelmät (mm. aseptiikka) - käytössä olevat siivousvälineet - käytössä olevat siivouskoneet ja –laitteet - käytössä olevat siivous- ja puhdistusaineet (käyttökohde, annostelu) - ympäristöä säästävä siivous - yleisohjeet jätteiden lajittelusta - ergonomia - työturvallisuus - siivoustyössä käytettävät henkilösuojaimet - asiakkaan kohtaaminen - salapitovelvollisuus - tartuntatautilain velvoittama tartuntatautiselvitys Toimitettava - Perehdytysohjelman kuvaus voi olla kopio palveluntuottajan käyttämästä ajantasaisesta perehdytysmateriaalista tai sen tiivistelmä (esim. perehdytyspassi tms.), jossa perehdytyksen toteutus, vaiheet ja sisältö on kuvattu kronologisessa järjestyksessä ja kuitenkin riittävän kattavasti käsityksen muodostamiseksi. Perehdytysohjelma voi tekstiosuuden lisäksi sisältää myös kuvia. Kuvaus voi olla tarjoajan itsensä laatima. - Ympäristöjärjestelmän ja/tai -ohjelman kirjallinen kuvaus palveluntuottajan sitoutumisesta ympäristövastuulliseen toimintaan. 3) Laatujärjestelmä Tarjoajan tulee käyttää puhtauden laadun seuranta- ja raportointijärjestelmää, joka sisältää dokumentoinnin ja raportoinnin. Toimitettava - kirjallinen kuvaus puhtauden laadun seurannan toteuttamisesta ja raportoinnista. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. 4) Tarjoajalta vaadittavat muut selvitykset Tarjoajan on hyväksyttävä tarjouspyynnön liitteenä 2 oleva sopimusluonnos. Toimitettava selvitys - Vastaus tarjouslomakkeen kohtaan x: ”Tarjoaja on lukenut ja hyväksynyt tarjouspyynnön sopimusluonnoksen (liite 2) sellaisenaan.” Kyllä / Ei.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

Nopeutettu menettely

Perustelut:

Hankintayksikkö on harkinnut nopeutettua avointa menettelyä, koska päätöksentekoprosessia on joudutettava, jotta uusi sopimus saadaan voimaan 1.3. 2020 ja tästä syystä päätynyt nopeutettua menettelyä käyttämään.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
27.11.2019 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:27.11.2019 15:15
Paikka: Vantaa
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja. Tarjoukset pyritään avaamaan samana päivänä kuin tarjousten jättämisen määräaika on päättynyt.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISET TARJOUKSET Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja. ALIHANKINTA Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Käytettäessä alihankkijoita on tarjoajan ladattava jokaisen alihankkijan osalta tarjouksen liitteeksi tiedot täydennettyinä liite 10. Alihankintaa koskevat tiedot. Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta. RYHMITTYMÄ Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUS Logistiikan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Jos tarjous tehdään ryhmittymänä, niin ryhmittymän jäsenten tiedot tulee ilmoittaa ESPD-lomakkeen kohdassa A.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.11.2019
«« Takaisin