«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos : Kalasataman raitiotiehanke

08.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023107
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 217-533537
Osallistumishakemukset 17.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=260966&tpk=6a9c4bec-9c34-4ef2-8bbf-ece02f47a5df

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 53250
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mikko Asikainen
Sähköpostiosoite:mikko.asikainen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/hkl/fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 58225
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:mikko.asikainen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2630573-4
Postiosoite:Kampinkuja 2
Postinumero:00090
Postitoimipaikka:Helen
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:mikko.asikainen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.helen.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helen Sähköverkko Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2035428-7
Postiosoite:Kampinkuja 2
Postinumero:00090
Postitoimipaikka:Helen
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:mikko.asikainen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.helen.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2274241-9
Postiosoite:PL 100
Postinumero:00066
Postitoimipaikka:HSY
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:mikko.asikainen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hsy.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=260966&tpk=6a9c4bec-9c34-4ef2-8bbf-ece02f47a5df

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=260966&tpk=6a9c4bec-9c34-4ef2-8bbf-ece02f47a5df
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kalasataman raitiotiehanke
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Raitiotien rakennustyöt. (45234126-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kalasataman raitiotie muodostuu vuonna 2017 laaditun yleissuunnitelman mukaisesti raitiotieyhteydestä välillä Nihti-Pasila. Raitiotieosuuden alustava kustannusarvio on 79,3 M€ ja siihen liittyvien katurakennushankkeiden ja mahdollisten muiden töiden (Liittyvät hankkeet) kustannusarvio alustavasti yhteensä noin 270 M€. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on näin ollen noin 350 M€. Tilaaja kilpailuttaa hankkeeseen yhdellä hankinnalla Hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat osapuolet. Hanke on tarkoitus jakaa kahteen projektiallianssiin. Tarjouskilpailussa 1. sijalle tullut saa toteutettavakseen noin 60-70 % Raitiotieosuudesta (osahankinta 1) ja 2. sijalle tullut 30-40 % Raitiotieosuudesta (osahankinta 2). Mikäli tarjousvaiheeseen 2 kuitenkin valitaan vain kaksi tarjoajaa, saa tarjouskilpailussa 1. sijalle tullut toteutettavakseen koko hankkeen (osahankinnat 1 + 2), jolloin muodostetaan vain yksi projektiallianssi.

Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä:2
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät: Mikäli tarjousvaiheeseen 2 valitaan vain kaksi tarjoajaa, saa tarjouskilpailussa 1. sijalle tullut toteutettavakseen koko hankkeen (osahankinnat 1 + 2).

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kalasataman raitiotie -allianssiprojekti 1
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osahankinta 1 käsittää noin 60-70 % Raitiotieosuudesta. Jako ilmoitetaan lopullisesti tarkennetussa tarjouspyynnössä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:120 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:2
ja enimmäismäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Valittavilla tarjoajilla ja näiden projektitiimeillä tulee olla riittävä kokemus vastaavanlaisista hankkeista. Tarjousvaiheeseen 2 valitaan kilpailun aikaansaamiseksi riittävä määrä (max. 3 tarjoajaa), jolloin kokonaisuutena laadittavien ja käsiteltävien tarjousten työmäärä voidaan pitää kohtuullisena.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kalasataman raitiotie -allianssiprojekti 2
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osahankinta 2 käsittää noin 30-40 % Raitiotieosuudesta. Jako ilmoitetaan lopullisesti tarkennetussa tarjouspyynnössä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:120 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:2
ja enimmäismäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Valittavilla tarjoajilla ja näiden projektitiimeillä tulee olla riittävä kokemus vastaavanlaisista hankkeista. Tarjousvaiheeseen 2 valitaan kilpailun aikaansaamiseksi riittävä määrä (max. 3 tarjoajaa), jolloin kokonaisuutena laadittavien ja käsiteltävien tarjousten työmäärä voidaan pitää kohtuullisena.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankinta-asiakirjoissa ilmoitetun mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 206-503146
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.12.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.11.2019
«« Takaisin