«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
Jyväskylän kaupunki : Etäohjattavien katuvalaisimien hankinta

08.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023100
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 217-532602

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0174666-4
Postiosoite:Hannikaisenkatu 17
Postinumero:40340
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jukka Piispanen
Puhelin:+358 505260491
Sähköpostiosoite:jukka.piispanen@jyvaskyla.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jkl.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.jyvaskyla.fi/liikenne/ulkovalaistus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Etäohjattavien katuvalaisimien hankinta
Viitenumero:
300807
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Valaistuslaitteet ja sähkölamput. (31500000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikön tavoitteena on hankkia markkinoilta kevyen liikenteen väylillä ja kaduilla käytettäviä valaisimia, joiden tehoa ja yöaikaista himmennystä voidaan säätää valaisinkohtaisesti langattomasti asennuksen jälkeen. Etäohjauksella tarkoitetaan pylvääseen asennetun valaisimen ohjausparametrien muuttamista maasta käsin. Hankinta toteutetaan kilpailutettuna neuvottelumenettelynä. Hankintamenettely sisältää neuvotteluja osallistumishakemusten perusteella valittujen toimijoiden kanssa. Neuvotteluihin valitaan ehdokkaat, joilla on hankinnan laajuuteen ja tavoitteisiin nähden soveltuvat tekniset ratkaisut. Toimittajalla tulee olla riittävä kokemus ulkovalaistusvalaisimien toimittamisesta julkiselle sektorille, taloudellinen vakavaraisuus ja edellytykset vastata toimittamiensa valaisimien takuuaikaisista velvoitteista. Hankintayksikön tavoitteena on hankkia sopimusaikana 2020-2021 vähintään 1000 valaisinta. Sopimusta voidaan jatkaa yhden vuoden optiolla vuodeksi 2022.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.11.2019

VII kohta: Muutokset

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.1.4
Muutettava kohta: Lyhyt kuvaus

Oikaistava tieto:

Hankintayksikön tavoitteena on hankkia markkinoilta kevyen liikenteen väylillä ja kaduilla käytettäviä valaisimia, joiden tehoa ja yöaikaista himmennystä voidaan säätää valaisinkohtaisesti langattomasti asennuksen jälkeen. Etäohjauksella tarkoitetaan pylvääseen asennetun valaisimen ohjausparametrien muuttamista maasta käsin. Hankinta toteutetaan kilpailutettuna neuvottelumenettelynä. Hankintamenettely sisältää neuvotteluja osallistumishakemusten perusteella valittujen toimijoiden kanssa. Neuvotteluihin valitaan ehdokkaat, joilla on hankinnan laajuuteen ja tavoitteisiin nähden soveltuvat tekniset ratkaisut. Toimittajalla tulee olla riittävä kokemus ulkovalaistusvalaisimien toimittamisesta julkiselle sektorille, taloudellinen vakavaraisuus ja edellytykset vastata toimittamiensa valaisimien takuuaikaisista velvoitteista. Hankintayksikön tavoitteena on hankkia sopimusaikana 2020-2021 vähintään 1000 valaisinta. Sopimusta voidaan jatkaa yhden vuoden optiolla vuodeksi 2022.

Oikaisu:

Hankintayksikön tavoitteena on hankkia markkinoilta kevyen liikenteen väylillä ja kaduilla käytettäviä valaisimia, joiden tehoa ja yöaikaista himmennystä voidaan säätää valaisinkohtaisesti langattomasti asennuksen jälkeen. Etäohjauksella tarkoitetaan pylvääseen asennetun valaisimen ohjausparametrien muuttamista maasta käsin. Hankinta toteutetaan kilpailutettuna neuvottelumenettelynä. Hankintayksikön tavoitteena on hankkia sopimusaikana 2020-21 1000 valaisinta. Määrä tarkentuu kun tarjoukset on saatu ja talousarviot on hyväksytty. Sopimusta voidaan jatkaa yhden vuoden optiolla vuodeksi 2022.

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.11
Muutettava kohta: Lisähankintamahdollisuudet

Oikaistava tieto:

Kyllä

Oikaisu:

Ei

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.11
Muutettava kohta: Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Oikaistava tieto:

Hankintayksikkö takaa sopimusaikana 1 000 kpl (+ 500 kpl mahdollinen optio) valaisimien tilaamisen. Toteutunut määrä voi olla myös tätä suurempi.

Oikaisu:

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.4
Muutettava kohta: Kuvaus hankinnasta

Oikaistava tieto:

Tavoitteena on hankkia katuvalaisinten tuoteperhe, joka edesauttaa yhtenäisen kaupunkikuvan saavuttamista. Lisäksi hankinta mahdollistaa korvaavien valaisinten nopean saatavuuden kaikissa olosuhteissa. Kahden vuoden mittaisen sopimuskauden aikana hankintayksikkö ostaa vähintään 1000 valaisinta. Sopimusta voidaan jatkaa yhden vuoden optiolla. Katuvalaisintuoteperhettä tullaan käyttämään kevyen liikenteen väylien, asuntokatujen sekä pää- ja kokoojakatujen valaisemiseen. Valittavalta toimittajalta tulee löytyä vähintään kaksi eri runkokokoa, joilla voidaan valaista em. kohteet. Tuoteperheen valaisimet tulee olla aidosti muotokieleltään yhteneväiset, eikä eri malleja voi yhdistää samaksi tuoteperheeksi. Tuoteperheen katuvalaisimia tulee olla saatavissa vähintään kolmella eri valonjako-optiikalla varustettuna. Kaikkien hankittavien valaisimien värilämpötila on oltava 3000 K. Valaisimien liitäntälaitteiden tulee mahdollistaa asennetun valaisimen tehon ja yöhimmennysprofiilien portaaton säätö langattomasti valaisinta avaamatta, esimerkiksi suojatulla Bluetooth-yhteydellä. Hankintayksikkö voi ostaa valitulta toimittajalta lisäksi vähäisessä määrin myös puistovalaisimia, jos ne voidaan toimittaa vastaavalla ohjausratkaisulla. Näiden valaisimien hankinnasta neuvotellaan erikseen sopimusaikana. Sopimusta voivat käyttää myös Jyväskylän kaupungin muut hallintokunnat. Niiltä osin hankittavat määrät jäävät kuitenkin vähäisiksi. Hankintayksikkö suorittaa katuvalaistuksen hankinnan kilpailutetulla neuvottelumenettelyllä siten, että hankinnan ensimmäisessä vaiheessa pyydetään alustavat tarjoukset sellaisista katuvalaistuksen valaisinperheistä, jotka täyttävät tilaajan määrittelemät vähimmäisvaatimukset. Lisäksi kysytään tuotteista muita tarkentavia tietoja. Osallistumispyynnöistä valitaan korkeintaan neljä eniten alustavassa tarjouksessa pisteitä saanutta toimittajaa jatkoneuvotteluihin. Tasapisteiden osalta jatkoon pääsevä ratkaistaan arpomalla. Jatkoneuvotteluissa tarkennetaan hankintakriteereitä ja päätetään lopulliset hankintakriteerit ja niiden pisteet, sekä hinnan ja laadun painoarvo. Tämän jälkeen julkaistaan lopullinen tarjouspyyntö. Toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin toimittaja.

Oikaisu:

Tavoitteena on hankkia katuvalaisinten tuoteperhe, joka edesauttaa yhtenäisen kaupunkikuvan saavuttamista. Lisäksi hankinta mahdollistaa korvaavien valaisinten nopean saatavuuden kaikissa olosuhteissa. Hankinta toteutetaan kilpailutetulla neuvottelumenettyllä. Menettely sisältää neuvotteluja osallistumishakemusten perusteella valittujen toimijoiden kanssa. Neuvotteluihin valitaan ehdokkaat, joilla on hankinnan laajuuteen ja tavoitteisiin nähden soveltuvat tekniset ratkaisut. Toimittajalla tulee olla riittävä kokemus ulkovalaistusvalaisimien toimittamisesta julkiselle sektorille, taloudellinen vakavaraisuus ja edellytykset vastata toimittamiensa valaisimien takuuaikaisista velvoitteista. Hankintayksikön tavoitteena on hankkia sopimusaikana 2020-2021 1000 valaisinta. Määrä tarkentuu kun tarjoukset on saatu ja talousarviot on hyväksytty. Sopimusta voidaan jatkaa yhden vuoden optiolla vuodeksi 2022. Katuvalaisintuoteperhettä tullaan käyttämään kevyen liikenteen väylien, asuntokatujen sekä pää- ja kokoojakatujen valaisemiseen. Valittavalta toimittajalta tulee löytyä kaksi eri runkokokoa, joilla voidaan valaista em. kohteet. Tuoteperheen valaisimet tulee olla aidosti muotokieleltään yhteneväiset, eikä eri malleja voi yhdistää samaksi tuoteperheeksi. Tuoteperheen katuvalaisimia tulee olla saatavissa vähintään kolmella eri valonjako-optiikalla varustettuna. Kaikkien hankittavien valaisimien värilämpötila on oltava 3000 K. Valaisimien liitäntälaitteiden tulee mahdollistaa asennetun valaisimen tehon ja yöhimmennysprofiilien portaaton säätö langattomasti valaisinta avaamatta, esimerkiksi suojatulla Bluetooth-yhteydellä. Hankintayksikkö voi ostaa valitulta toimittajalta lisäksi vähäisessä määrin myös puistovalaisimia, jos ne voidaan toimittaa vastaavalla ohjausratkaisulla. Näiden valaisimien hankinnasta neuvotellaan erikseen sopimusaikana. Sopimusta voivat käyttää myös Jyväskylän kaupungin muut hallintokunnat. Niiltä osin hankittavat määrät jäävät kuitenkin vähäisiksi. Valaisinten tarkemmat vaatimukset on esitetty kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit ja liitteessä "Jyväskylän katuvalaisimien muotoilun määritykset 2019".

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.7
Muutettava kohta: Alkamispäivä

Oikaistava tieto:
01.02.2020

Oikaisu:
01.03.2020

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.7
Muutettava kohta: Päättymispäivä

Oikaistava tieto:
31.12.2021

Oikaisu:
01.03.2022

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.7
Muutettava kohta: Sopimusten jatkamisen kuvaus

Oikaistava tieto:

Tilaaja pidättää oikeuden jatkaa sopimusta yhdellä vuodella vuodeksi 2022, alkuperäisen hankintasopimuksen mukaisilla ehdoilla ja hinnoilla. Tämän option käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä päättää hankintayksikkö ennen sopimuksen päättymistä.

Oikaisu:

Tilaaja pidättää oikeuden jatkaa sopimusta yhdellä vuodella, alkuperäisen hankintasopimuksen mukaisilla ehdoilla ja hinnoilla. Tämän option käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä päättää hankintayksikkö ennen sopimuksen päättymistä.

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.9
Muutettava kohta: Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä

Oikaistava tieto:

Hankintayksikkö valitsee neljä eniten pisteitä saanutta toimittajaa jatkoneuvotteluihin. Neuvotteluun valittavien toimittajien määrä on haluttu rajoittaa hankinnan joustavan etenemisen takia. Lopullinen hankintasopimus tehdään yhden toimittajan kanssa.

Oikaisu:

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.9
Muutettava kohta: Tai suunniteltu vähimmäismäärä

Oikaistava tieto:

1

Oikaisu:

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.9
Muutettava kohta: ja enimmäismäärä

Oikaistava tieto:

4

Oikaisu:

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: IV.2.2

Oikaistava tieto:
29.11.2019 12.00

Oikaisu:
09.12.2019 12.00

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: IV.2.6

Oikaistava tieto:
31.01.2020

Oikaisu:
28.02.2020

VII.2) Muut täydentävät tiedot:

Hankinnan kohteen perustietoja ja kriteereitä on täsmennetty sekä alustava pisteytys poistettu. Tarkennettu hankintaprosessin kulku. Lisätty katuvalaisimien muotoilumääritykset ja lisätty vaatimus mallivalaisimien toimittamisesta. Muutettu määräaikoja

«« Takaisin