«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Vankiterveydenhuollon yksikkö : VTH:n potilastietojärjestelmän Effican päivittäminen Lifecare- versioon ja päivitykseen liittyvä teknisen ympäristön uudistaminen

10.11.2019 12:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023087
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 218-535089

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vankiterveydenhuollon yksikkö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2703935-1
Postiosoite:Mannerheimintie 166
Postinumero:00270
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Lucia Jakobsson
Puhelin:+358 295245903
Sähköpostiosoite:lucia.jakobsson@thl.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vth.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
VTH:n potilastietojärjestelmän Effican päivittäminen Lifecare- versioon ja päivitykseen liittyvä teknisen ympäristön uudistaminen
Viitenumero:
THL/1879/2.02.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Vankiterveydenhuollossa on käytössä Tieto Finland Oyj:n toimittama Effica potilastietojärjestelmä versio 2013 Valtorin tuottamassa käyttöympäristössä. Effica-järjestelmän tuet päättyvät kuluvan vuoden lopussa 31.12.2019. Järjestelmän toimittaja on ilmoittanut tekevänsä jatkossa kaikki tarvittavat lakisääteiset muutokset (mm. MDR:n edellyttämät sertifikaatit ja Kanta-julkaisut) sekä muun kehitystyön ja tuen ainoastaan Effican korvaavaan päivitykseen eli Lifecare tuotteeseen. Nykyinen Effica-järjestelmä on pakko päivittää Lifecare-versioon koska Vankiterveydenhuollon yksikkö ei voi vaarantaa potilastietojärjestelmän toimivuutta, ylläpidettävyyttä, eikä potilas- ja tietoturvallisuutta, antamalla Effican tukien ja CE- merkinnän raueta.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

VTH:n poliklinikat vankiloissa, Psykiatrinen vankisairaala, Vankisairaala sekä VTH:n hammashoitolat.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta on suorahankinta nykyisen Effica- potilastietojärjestelmän toimittajalta (Tieto Oyj). Tarjouspyyntö lähetettiin 20.9.19 sähköpostitse ja tarjous Tieto Oyj:ltä saatiin 18.10.19. Hankinnan arvo ylittää lain (1397/2016 hankintalaki) mukaisen EU-kynnysarvon. Päivitys on pakottava, koska Effica-järjestelmän tuet päättyvät kuluvan vuoden lopussa 31.12.2019. Päivityksen voi toteuttaa ainoastaan järjestelmän sopimustoimittaja Tieto. Teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. Lifecare- versioon päivittäminen väliajaksi on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Lifecare on käytössä kunnes päätös uudesta asiakas- ja potilastietojärjestelmästä tehdään ja järjestelmä otetaan käyttöön.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Vankiterveydenhuolto on kilpailuttanut potilastietojärjestelmän julkisella hankintailmoituksella kahdesti vuonna 2019. Kilpailutukset ovat päättyneet keskeytykseen. Vankiterveydenhuolto kilpailuttaa uuden potilastietojärjestelmän avoimena hankintana hankintalain asettaman kolmen vuoden aikarajan sisällä. Uusi hankintaprosessi on meneillään eikä väliajaksi voida toteuttaa uutta kilpailutusta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
VTH:n potilastietojärjestelmän Effican päivittäminen Lifecare- versioon ja päivitykseen liittyvä teknisen ympäristön uudistaminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
1.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tieto Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1962361-1
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@tieto.com
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Internet-osoitehttps://www.tieto.com/
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:500000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Potilastietojärjestelmän hankintaprosessi edellyttää valtion/ Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hallinnonalan vaatimukset huomioivan arkkitehtuuri-, teknisen- ja tietoliikenneympäristön valmistelua. Uuden potilastietojärjestelmän kilpailuttaminen siirtyy suoritettavaksi myöhemmin, vuoteen 2022 mennessä, yhteistyössä muiden THL:n alaisten hankintakumppanien kanssa. Tätä hankintaa koskeva projekti on jo käynnissä ja yhteistoiminnalla tavoitellaan synergiaetuja, koska Vankiterveydenhuollon yksikkö on hankinnoissa volyymiltaan pieni toimija. Koska uuden potilastietojärjestelmän hankinnasta on meneillään hankintaprosessi, niin erillistä kilpailutusta ei ole väliajaksi mahdollista suorittaa. Nykyisen potilastietojärjestelmän päivitykseen on pakottavia syitä ja Lifecare- versioon päivittäminen väliajaksi on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Lifecare versio on käytössä kunnes päätös uudesta asiakas- ja potilastietojärjestelmästä tehdään ja uusi järjestelmä otetaan käyttöön.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Mahdollinen valitus aiotusta suorahankinnasta on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Mikäli asiasta ei valiteta 14 päivän kuluessa, suorahankinnasta tulee lainvoimainen, eikä hankintasopimuksen sitovuuteen voida enää muutoksenhaulla puuttua.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Vankiterveydenhuollon yksikkö
Postiosoite:PL 30
Postinumero:00271
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@thl.fi
Internet-osoitehttp://www.vth.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.11.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Lakisääteisen potilastietojärjestelmän välttämättömän toimivuuden ja potilasturvallisuuden takaamiseksi nykyinen järjestelmä on päivitettävä Lifecare versioon. Päivityksen voi toteuttaa ainoastaan järjestelmän sopimustoimittaja Tieto. Teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Vankiterveydenhuollon yksiköllä ei ole potilastietojärjestelmään tällä hetkellä muita korvaavia ratkaisuja. Toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. Koska asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnasta on meneillään hankintaprosessi, niin uutta erillistä kilpailutusta ei ole väliajaksi mahdollista suorittaa. Lifecare versioon päivittäminen väliajaksi on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Lifecare versio on käytössä kunnes päätös uudesta asiakas- ja potilastietojärjestelmästä tehdään ja uusi järjestelmä otetaan käyttöön.

«« Takaisin