«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos : Ultrakorkean suorituskyvyn nestekromatografi- kvadrupoli-lentoaikamassaspektrometri (UHPLC-QTOF/MS) sekä laitehallintaohjelmisto

08.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023035
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 217-532609

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2229500-6
Postiosoite:PL 30
Postinumero:00271
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Teemu Gunnar
Puhelin:+358 295246000
Sähköpostiosoite:teemu.gunnar@thl.fi
Faksi:+358 295246111
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.thl.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ultrakorkean suorituskyvyn nestekromatografi- kvadrupoli-lentoaikamassaspektrometri (UHPLC-QTOF/MS) sekä laitehallintaohjelmisto
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on ultrakorkean suorituskyvyn nestekromatografi- kvadrupoli-lentoaikamassaspektrometri (UHPLC-QTOF/MS) sekä laitehallintaohjelmisto.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 190000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Yksikköön siirtyy liikkeenluovutuksella antidopingtutkimukset, jossa siirtyvät muun muassa toimintaan tarvittava henkilöstö, laitteet ja menetelmät. Siirron pääperiaatteena ja menettelytapana on hankintayksikön ulkopuolelta annetusta aikapaineesta johtuen siirtää toiminta sellaisenaan hankintayksikölle ja käyttää esimerkiksi siirtyviä analyysimenetelmiä sellaisenaan ilman muokkausta siirtymävaiheen yli. Siirto on kansainvälisen antidopingjärjestön WADA:n ehto, jotta nykyinen dopinganalytiikkaan liittyvä akkreditointi ja WADA:n hyväksyntä voidaan suoraan siirtää THL:een. Nyt suorahankinnalla hankittava laite ei poikkeuksellisesti sisälly toiminnan mukana siirtyviin laitteisiin, joten tämä tulee erikseen hankittavaksi suoraan siirtyvään kokonaisuuteen liittyen. Valmiit menetelmät, joita kyseisellä laitteella tehdään ovat syntyneet vuosien in-house kehityksen ja validoinnin tuloksena sisältäen satoja erilaisia yhdisteitä. Kaikki menetelmät ovat myös ISO 17025 akkreditoinnin piirissä.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Ultrakorkean suorituskyvyn nestekromatografi- kvadrupoli-lentoaikamassaspektrometri (UHPLC-QTOF/MS) sekä laitehallintaohjelmisto

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
7.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Agilent Technologies Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1553618-2
Postiosoite:Hevosenkenkä 3
Postinumero:02600
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:customercare_finland@agilent.com
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:190000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.11.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Suorahankinta perustuu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeuksista annetun lain (1397/2016, "hankintalaki") 40 §:n 2 momentin 2 kohtaan: "Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta". Hankintayksikölle siirtyvä oikeus suorittaa dopingtutkimuksia vaatii laitteiston hankinnan välittömästi, jolloin edes teoriassa toisen laitteen hankkiminen ja dopingtestauslaboratorion mukana siirtyvän henkilökunnan perehdytys toisen laitteen käyttöön ja kunnossapitoon, menetelmien uudelleen pystyttäminen ja laaja validointi, sekä akkreditointi ei ole mahdollista. Hankintayksiköllä ei olisi myöskään resursseja aloittaa välittömästi uudelleen näin laajaa kehitystyötä, eikä ole mitään takeita että kyseinen kehitystyö onnistuisi vaadittavalla tavalla ilman aika- ja resurssirajoituksia ja hankintayksikön ulkopuolelta tulleita vaateita siirtää toiminta sellaisenaan. akkreditointiviranomaiselle. Ottaen huomioon laitetekniikan teknisen vaativuuden, kehitettyjen menetelmäkokonaisuuksien laajuuden ja tehdyt panostukset, toiminnan kansallisen merkittävyyden ja jatkuvuuden takaamisen liittyen tehtävään hankintaan, sekä toiminnan siirtymisen kiireisen aikataulun hankintayksiköstä riippumattomista syistä johtuen, THL katsoo, että sillä on oikeus tehdä edellä mainittu suorahankinta hankintalain mukaisesti.

«« Takaisin