«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Väylävirasto : Vt1 vaihtuvat nopeusrajoitukset Kehä III - Munkkivuori, KU

08.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-023002
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 217-532144
Tarjoukset 13.12.2019 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbKqRjITVBL0mZRTwqa2Cg3YMljAY6al0ilj0%2FH8x2Lz1dIs0klL8PF

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marja Wuori
Puhelin:+358 295343834
Sähköpostiosoite:marja.wuori@vayla.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.vayla.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)www.vayla.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Espoon Kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postiosoite:PL 661
Postinumero:02070
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@espoo.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.espoo.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)www.espoo.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Intelligent Traffic Management Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2945247-3
Postiosoite:Palkkatilanportti 1
Postinumero:00240
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@tmfg.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.tmfg.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)www.tmfg.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbKqRjITVBL0mZRTwqa2Cg3YMljAY6al0ilj0%2FH8x2Lz1dIs0klL8PF

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbKqRjITVBL0mZRTwqa2Cg3YMljAY6al0ilj0%2FH8x2Lz1dIs0klL8PF
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vt1 vaihtuvat nopeusrajoitukset Kehä III - Munkkivuori, KU
Viitenumero:
VÄYLÄ/6415/02.01.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sähkökoneet, -kojeet, -laitteet ja -kulutustarvikkeet; valaistus. (31000000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta sisältää liikenteenhallintajärjestelmän toteuttamisen Valtatie 1:lle välillä Munkkivuori - Kehä III länsipuoli tilaajan rakennussuunnitelman mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet. (32000000-3)
Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta). (44000000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091) , Espoo (K049)
Espoo
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta sisältää valtatien 1 (Turunväylä) liikenteenhallintajärjestelmän rakentamisen välillä Kehä III - Munkkivuori tilaajan rakennussuunnitelman mukaisesti. Tarkempi kuvaus hankinnan sisällöstä on kerrottu tarjouspyyntöaineistossa.

Liikenteenhallintajärjestelmään sisältyy vaihtuvien nopeusrajoitusten toteuttaminen hankevälillä sisältäen mm. järjestelmän vaatimat laitetoimitukset ja -asennukset, sähkö- ja tietoliikenneverkon toteuttamisen sekä muut rakennustyöt. Työhön sisältyy myös vanhojen laitteiden purkamista ja uusimista. Sähkö- ja tietoliikenteen edellyttämää suojaputkituksen asentamista ja kaapelien vetämistä tehdään koko hankealueella sisältäen sähköradan ylityksen.

Toimitettavina laitteina on mm. vaihtuvia kielto- ja rajoitusmerkkejä (KRM), vaihtuvia varoitusmerkkejä (VME), liikenteenmittauslaitteita (LML), tiesääasemia (TSA), liikennekameroita (LKA) ja tiedotusopasteita (TIO).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 8.9.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiokohteina hankinnassa ovat keskikaistapuomeihin liittyvät työt. Tarkemmat tiedot optiokohteista on esitetty tarjoupyyntöaineistossa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.12.2019 11:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:13.12.2019 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Tarjousvaiheen aikana tarjoaja voi jättää kysymyksiä hankintaa koskien osoitteeseen:

http://public.sokopro.fi/Quotations/Questions.aspx?crypt=%2B80dQTd8Dk7ZR9PzabQ014Oe8g%2FCftsOUcp75SdtyDPmqh37UzNPnQ%3D%3D

Tarjoajien esittämät kysymykset tulee lähettää Sokopro -tarjousportaalin kysymysosioon viimeistään 29.11.2019 mennessä.

Ehdokkaan tai tarjoajan tulee huomioida hankintailmoituksen liitteet "Soveltuvuusvaatimukset" ja "ESPD-lomake" sekä ESPD-lomakkeen täyttöohje tarjoajille, jotka ovat saatavilla hankintailmoituksen kohdassa I.3 ilmoitetusta verkko-osoitteesta.

Avoimessa hankintamenettelyssä ei jätetä osallistumishakemusta. Hankintailmoituksessa ilmoitettu määräaika koskee tarjousten jättämistä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.11.2019
«« Takaisin