«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Sansia Oy : Kuopion kaupunkiliikenteen kohteet 3 ja 4

07.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022929
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 216-530189

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Sansia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2364760-8
Postiosoite:PL 2000, Viestikatu 3
Postinumero:70600
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marjo Jauhiainen
Puhelin:+358 447182916
Sähköpostiosoite:marjo.jauhiainen@sansia.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.sansia.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kuopion kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0171450-7
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@kuopio.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Savo (FI1D2)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.kuopio.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta?id=259417&tpk=3d51badf-faa1-474c-84e3-8323aa170e48

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta?id=259417&tpk=3d51badf-faa1-474c-84e3-8323aa170e48

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleisagentuuritoiminta

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kuopion kaupunkiliikenteen kohteet 3 ja 4
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kuopion kaupunkiliikenteen kohteet 3 ja 4. Kilpailutettavien kohteiden automäärä on n. 40 autoa, joista osa tulee olemaan sähköautoja. Hankinnan alustava aikataulu on seuraava: - Markkinavuoropuhelu/tietopyyntö marras- joulukuu 2019 - Tarjouspyynnön julkaisu helmikuun alku 2020 - Hankintapäätös ja sopimusten tekeminen huhti- toukokuu 2020 - Liikennöinin aloitus kesäkauden alku 2021 Hankinnan sisältö määritellään tarkemmin tarjouspyynnöllä. Hankittavien kohteiden (osien) lopullinen määrä määritellään tarjouspyynnössä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kuopion kaupunkiliikenteen kohteet 3 ja 4
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Savo (FI1D2)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouskilpailu koskee Kuopion kaupunkiliikenteen kohteiden 3 ja 4 (linjat 2,5,6,7,9,16,19,20,21,22,23,29) kilpailutusta tarjouspyynnössä määriteltyjen kohteiden mukaisesti. Kohteiden autokierrot tulevat tarjouspyynnön liitteeksi. Hankittavien kohteiden (osien) lopullinen määrä määritellään tarjouspyynnössä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kuopion kaupunkiliikenteen kohteet 3 ja 4
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tieliikennepalvelut. (60100000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Savo (FI1D2)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouskilpailu koskee Kuopion kaupunkiliikenteen kohteiden 3 ja 4 (linjat 2,5,6,7,9,16,19,20,21,22,23,29) kilpailutusta tarjouspyynnössä määriteltyjen kohteiden mukaisesti. Kohteiden autokierrot tulevat tarjouspyynnön liitteeksi. Hankittavien kohteiden (osien) lopullinen määrä määritellään tarjouspyynnössä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
3.2.2020

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan mahdollisine alihankkijoineen tulee tuntea ja täyttää kyseisiin kuljetuksiin liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet. Tarjoaja vastaa siitä, että sillä ja mahdollisilla alihankkijoilla on kyseisiin kuljetuksiin oikeutetut luvat ja pätevyydet sekä muut lain mukaiset vaatimukset täytettynä ennen sopimuskauden alkamista. Tarjoajan alihankkijoineen tulee täyttää tilaajavastuulain vaatimukset (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä). Tarjoajan tulee huolehtia, ettei sitä, sen alihankkijoita tai kummankaan tahon johtohenkilöitä koske hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) 81 §:n tai erityisalojen hankintalain (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) 84 §:n mukainen poissulkuperuste ja tullessaan valituksi esittää tilaajalle erityisalojen hankintalain 86 §:ssä mainittu rikosrekisteriote / -otteet.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.11.2019
«« Takaisin