«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ennakkotietoilmoitus):
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Instrumenttien huoltopalvelu/TIETOPYYNTÖ

06.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022908
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 215-528575

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ennakkotietoilmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kaisa Lindholm
Sähköpostiosoite:kaisa.lindholm@hus.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiiri
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Instrumenttien huoltopalvelu/TIETOPYYNTÖ
Viitenumero:
HUS 262-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sairaalan tukipalvelut. (85112000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

HUS haluaa lisätietoa instrumenttien huoltopalvelujen toteutuksesta kysymysten kautta, mitkä löytyvät kohdasta VI.3) Lisätiedot. Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan markkinakartoitus ja tietopyyntö selvittämään mahdollisia ratkaisumalleja. Hankintayksikkö ei sitoudu tällä ilmoituksella suorittamaan hankintaa. Kartoitamme tällä tietopyynnöllä markkinoilla olevien ratkaisujen ja palvelumallien tarjoajia, palvelun laatua ja saatavuutta sekä kustannustasoa ja hinnoitteluperiaatteita. Saatuja vastauksia käytetään suunniteltaessa hankintaa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

HUS haluaa lisätietoa instrumenttien huoltopalvelujen toteutuksesta kysymysten kautta, mitkä löytyvät kohdasta VI.3) Lisätiedot. Tietopyyntö koskee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin instrumenttikorien/-containerien huoltopalvelua. Tarkoituksena on kartoittaa markkinoita ja saada tietoa hankinnan suunnitteluun. Tietopyynnön vastaukset tulee lähettää osoitteeseen kaisa.lindholm@hus.fi 29.11.2019 mennessä. Mahdollisesti tämän jälkeen lähetämme osalle vastanneista testi-containerin huoltoon. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido palveluntuottajaa eikä vastaamatta jättäminen estä varsinaiseen kilpailutukseen osallistumista. HUS ei sitoudu tarjouspyynnön julkaisemiseen.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.4.2020

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Seuraaviin kysymyksiin/kohtiin toivomme vastaustanne mahdollisimman eksaktisti ja konkreettisesti, eli aina kun mahdollista käyttäkää esimerkkejä tai mitattavia suureita kuvaamaan palvelunne määrää, laajuutta, laatua tai muuta ominaisuutta. Esim. päiviä, tunteja, containereiden lukumäärää tai kiloja kuljetuksissa (rahtikuluissa ja maksimi-kilomäärät). PROSESSI, HINNOITTELU: 1. Kuvatkaa instrumenttikorien/-containerien huoltopalveluprosessinne. Mitä se vaatii tilaajalta? (Edellyttääkö se esimerkiksi pakkaamista, postitusta, tietojen täyttämistä firman paperisiin tai sähköisiin lomakkeisiin/huoltopalvelupohjiin/-pyyntöihin?) – Lähetteenä tulisi voida olla tilaajan oma lista = kori(varuste)luettelo; onko tämä mahdollista? Onko asiointikieli suomi? 2. Miten nopeasti huoltopalvelu toimii eli missä ajassa viimeistään instrumenttikori on takaisin käyttäjällä? Mitkä ovat vaste- ja vaiheajat? (Siitä kun tilaajalta tulee ilmoitus/soitto huollon tarpeesta, nouto, huollon kesto, palautus). Kokonaiskesto? 3. Mikä on mielestänne hyvä huoltoväli eri ryhmän instrumenteille? Mikä on näkemyksenne, suosituksenne, instrumenttikorien huoltovälin pituudesta? 4. Mikä on näkemyksenne mukaan optimaalinen/maksimaalinen huoltoon kerralla lähetettävien instrumenttikorien kpl-määrä/leikkausyksikkö ilman että huoltoprosessi hidastuu? (Jokainen leikkausyksikkö lähettää settejä omalla tahdillaan.) 5. Saammeko huoltoraportin suomeksi? 6. Miten palvelunne hinnoitteluprosessi muodostuu? 7. Onko instrumenttikoreille tehtyjen huoltotoimenpiteiden hinnat/hinnoittelu merkitty yksiselitteisen selkeästi huoltoraporttiin? Onko raportissa yksilöity, mitä kullekin, korissa olevalle instrumentille, on tehty? 8. Sisältyvätkö rahtikulut palvelukokonaisuuteen? (Ovelta ovelle palvelu olisi toivottavaa.) 9. Miten hinnoittelussa eroaa huoltoon lähetettyjen korien sisältöjen eritasoinen huoltotarve; jatkossa huollon tarpeen hidastuminen/väheneminen? (Paljon/vähän huollettavaa, ensimmäinen/toinen huoltokierros) 10. Kattaako palvelunne itse containerien (pohja, kansi, sisäkori, filtteri) huollon? 11. Onko mahdollista saada huollon ajaksi instrumenttilainakori veloituksetta? 12. Miten ovat takuuasiat; menettely ja korvaukset? – Miten reklamaatiomenettely tapahtuu (virhe/asiakas ei ole tyytyväinen lopputulokseen)? 13. Miten yrityksessänne on huomioitu ja hoidettu instrumenttihuollon vastuullisuusasiat (yhteiskuntavastuu: sosiaalinen ja ympäristövastuu)? – Missä maassa huolto konkreettisesti tapahtuu? INSTRUMENTIT: 14. Millä eri tekniikoilla tunnistatte instrumenttien huollon tarpeen? 15. Mitkä ovat kriteerit/Millä kriteereillä jätätte instrumentin tms. huoltamatta? 16. Pystyttekö huoltamaan muiden instrumenttivalmistajien instrumentit alkuperäisin varaosin? Mitä pystytte/mitä ette? 17. Mitä tapahtuu korjauskelvottomille instrumenteille? 18. Jos leikkausosasto ei halua ns. ”vaihtokorjausta”, onko tämä mahdollista? 19. Miten huolto merkataan instrumenttiin? 20. Mitä huollon aikana tapahtuu leikkausosaston omille merkinnöille instrumentissa? Entä mahdollisille matriisimerkeille (viivakoodimerkintä)? Miten ne saadaan takaisin? KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ: (Desinfektio, pesu, kuivaus, pakkaus, sterilointikokonaisuudet): SETTI - Pieni laatikko, pussi tai ”lankakori”, jossa muutama instrumentti. INSTRUMENTTIKORI = (INSTRUMENTTI)CONTAINER = KORI - Instrumentit sisältävä leikkauskorikokonaisuus. ITSE CONTAINER, CONTAINERKOKONAISUUS - pohja, kansi, sisäkori, filtteri INSTRUMENTAATIO - Instrumentaatio on käsitteenä laaja. - Leikkauksessa käytettävä instrumentaatio voi olla vain yksi kori instrumentteineen. - Leikkauksen instrumentaatio voi myös koostua useasta eri instrumenttikorista. - Ehkä yleisimmin käytetty merkitys instrumentaatiolle on kuitenkin esim. johonkin ortopediseen kokonaisuuteen (proteesit, ydinnaulat, naulat, tietyt levyt ja ruuvit) kuuluva erikoisinstrumenttien kokonaisuus.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.11.2019
«« Takaisin