«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Nurmijärven kunta : Nurmijärven kunnan yhdyskuntateknisten suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden puitesopimus 2019-2021

07.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022884
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 216-530632

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Nurmijärven kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:9014643-2
Postiosoite:Keskustie 2 B
Postinumero:01900
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Päivi Luoma
Puhelin:+358 403172300
Sähköpostiosoite:paivi.m.luoma@nurmijarvi.fi
NUTS-koodi:Nurmijärvi (K543)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.nurmijarvi.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Nurmijärven kunnan yhdyskuntateknisten suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden puitesopimus 2019-2021
Viitenumero:
1001/02.08.01.04/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut. (71530000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on yhdyskuntateknisten suunnittelu- ja rakennuttamispalvelujen puitesopimusjärjestely. Puitesopimukset laaditaan kolmeksi vuodeksi sopimuksen allekirjoituksesta laskien, jonka lisäksi on yhden vuoden optiomahdollisuus.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2500000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Yleisten alueiden suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut (TKA)-osa-alue
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut. (71410000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen tehtäväkokonaisuudet (1-6): 1. katujen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät 2. vesihuollon yleis- ja verkostosuunnittelu sekä mitoitus aluesuunnittelun yhteydessä 3. jätevesi- ja hulevesipumppaamoiden suunnittelu aluesuunnittelun yhteydessä 4. hulevesien hallintaan liittyvä mitoitus, suunnittelu, ym. 5. maanteiden suunnittelu 6. urheilualueiden, leikkipuistojen ja muiden puistoalueiden suunnittelu Tarjoajan tulee esittää tarjouksessaan kokemusta kaikkiin tehtäväkokonaisuuksiin 1-6. Tarjoajalla tulee itsellään olla kokemusta vähintään tehtäväkokonaisuuksista 1-4. Tarjoajan esittämä tehtäväkokonaisuuteen liittyvä kokemus ei saa olla vähäinen osa ko. referenssikohteita. Tehtäväkokonaisuuksien 5 ja 6 täyttämiseen tarjoaja voi käyttää tarvittaessa alikonsulttia. Alikonsulttien osalta tulee täyttyä 11.1 – 11.5 mukaiset vaatimukset oman tehtäväkokonaisuuden osalta sekä kohdan 12 vaatimukset.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy lisäksi yksi vuoden pituinen optiokausi, mikäli molemmat osapuolet haluavat jatkaa sopimusta. Tilaaja päättää optiokauden käyttöönotosta erikseen viimeistään kaksi kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on yhteensä enintään neljä vuotta. Mikäli optio-oikeutta ei käytetä, päättyy sopimus ilman irtisanomista sopimuskauden päätyttyä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Geotekniikka ja geoteknisetmaastotutkimukset (GEOT)-osa-alue
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Liikennejärjestelmää koskevat konsulttipalvelut. (71311200-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen tehtäväkokonaisuudet (1-5): 1. liikennetutkimukset, -ennusteet ja –laskennat 2. liikennettä koskevat taloudelliset ja toiminnalliset vertailut 3. liikenneverkkojen ja –järjestelmien sekä liikenteen hoidon suunnittelu 4. liikenteen ohjauksen ja opastuksen suunnittelu 5. joukkoliikenteen asiantuntijatehtävät Tarjoajalla tulee itsellään olla kokemusta kaikista tehtäväkokonaisuuksista (henkilö- ja yritysreferenssit). Tehtäväkokonaisuuteen liittyvä kokemus ei voi olla vähäinen osa yrityksen tai henkilön referenssikohdetta. Tehtäväkokonaisuuksien kokemusvaatimuksien täyttämiseen ei voida käyttää alikonsulttia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy lisäksi yksi vuoden pituinen optiokausi, mikäli molemmat osapuolet haluavat jatkaa sopimusta. Tilaaja päättää optiokauden käyttöönotosta erikseen viimeistään kaksi kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on yhteensä enintään neljä vuotta. Mikäli optio-oikeutta ei käytetä, päättyy sopimus ilman irtisanomista sopimuskauden päätyttyä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Liikennetekniikka (LTK)-osa-alue
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut. (71410000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen tehtäväkokonaisuudet (1-5): 1. rakennettavuusselvitykset ym. 2. maarakenteiden, johtojen, putkien ja niihin liittyvien rakenteiden geotekninen suunnittelu 3. kaivantojen ja mm. niiden tuentojen suunnittelu 4. maa- ja kallioperätutkimukset 5. pohjavesien hallintaan ja suojeluun liittyvä suunnittelu ja selvitykset

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy lisäksi yksi vuoden pituinen optiokausi, mikäli molemmat osapuolet haluavat jatkaa sopimusta. Tilaaja päättää optiokauden käyttöönotosta erikseen viimeistään kaksi kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on yhteensä enintään neljä vuotta. Mikäli optio-oikeutta ei käytetä, päättyy sopimus ilman irtisanomista sopimuskauden päätyttyä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Maisemasuunnittelu (MAS)-osa-alue
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut. (71400000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen tehtäväkokonaisuudet (1-2); 1. maisemanhoito-, istutus- ja kunnostussuunnitelmat 2. julkisten ulkotilojen, virkistysalueiden ja –reittien suunnittelu Tarjoajalla tulee itsellään olla kokemusta kaikista tehtäväkokonaisuuksista (henkilö- ja yritysreferenssit). Tehtäväkokonaisuuteen liittyvä kokemus ei voi olla vähäinen osa yrityksen tai henkilön referenssikohdetta. Tehtäväkokonaisuuksien kokemusvaatimuksien täyttämiseen tarjoaja ei voi käyttää alikonsulttia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy lisäksi yksi vuoden pituinen optiokausi, mikäli molemmat osapuolet haluavat jatkaa sopimusta. Tilaaja päättää optiokauden käyttöönotosta erikseen viimeistään kaksi kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on yhteensä enintään neljä vuotta. Mikäli optio-oikeutta ei käytetä, päättyy sopimus ilman irtisanomista sopimuskauden päätyttyä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Infrarakennuttaminen (i-RAP)-osa-alue
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut. (71530000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen tehtäväkokonaisuudet (1-5); 1. rakennuttamisen ohjaus ja valvonta 2. hankintaprosessin valmistelu- ja tukitehtävät 3. infrarakennuttamisen asiantuntija- ja tukipalvelut 4. infrarakentamisen valvonta 5. turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Tarjoajalla tulee itsellään olla kokemusta kaikista tehtäväkokonaisuuksista (henkilö- ja yritysreferenssit). Tehtäväkokonaisuuteen liittyvä kokemus ei voi olla vähäinen osa yrityksen tai henkilön referenssikohdetta. Tehtäväkokonaisuuksien kokemusvaatimuksien täyttämiseen tarjoaja ei voi käyttää alikonsulttia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy lisäksi yksi vuoden pituinen optiokausi, mikäli molemmat osapuolet haluavat jatkaa sopimusta. Tilaaja päättää optiokauden käyttöönotosta erikseen viimeistään kaksi kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on yhteensä enintään neljä vuotta. Mikäli optio-oikeutta ei käytetä, päättyy sopimus ilman irtisanomista sopimuskauden päätyttyä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pilaantuneet alueet (PIMA)-osa-alue
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut. (71410000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen tehtäväkokonaisuudet (1-3) 1. pilaantuneiden maa- ja vesialueiden tutkimukset ja selvitykset 2. kunnostuksen suunnittelu 3. kunnostuksen valvonta Tarjoajalla tulee itsellään olla kokemusta kaikista tehtäväkokonaisuuksista (henkilö- ja yritysreferenssit). Tehtäväkokonaisuuteen liittyvä kokemus ei voi olla vähäinen osa yrityksen tai henkilön referenssikohdetta. Tehtäväkokonaisuuksien kokemusvaatimuksien täyttämiseen tarjoaja ei voi käyttää alikonsulttia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy lisäksi yksi vuoden pituinen optiokausi, mikäli molemmat osapuolet haluavat jatkaa sopimusta. Tilaaja päättää optiokauden käyttöönotosta erikseen viimeistään kaksi kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on yhteensä enintään neljä vuotta. Mikäli optio-oikeutta ei käytetä, päättyy sopimus ilman irtisanomista sopimuskauden päätyttyä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Mittaus- ja kartoitustekniikka (MKT)-osa-alue
Osa nro:
7
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinööritöihin liittyvät tieteelliset ja tekniset palvelut. (71350000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen tehtäväkokonaisuudet (1-3) 1. maastokartoitukset ja mittaukset 2. työmaamittaukset 3. mittausaineiston käsittely suunnitteluun soveltuvaksi Tarjoajalla tulee itsellään olla kokemusta kaikista tehtäväkokonaisuuksista (henkilö- ja yritysreferenssit). Tehtäväkokonaisuuteen liittyvä kokemus ei voi olla vähäinen osa yrityksen tai henkilön referenssikohdetta. Tehtäväkokonaisuuksien kokemusvaatimuksien täyttämiseen tarjoaja ei voi käyttää alikonsulttia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy lisäksi yksi vuoden pituinen optiokausi, mikäli molemmat osapuolet haluavat jatkaa sopimusta. Tilaaja päättää optiokauden käyttöönotosta erikseen viimeistään kaksi kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on yhteensä enintään neljä vuotta. Mikäli optio-oikeutta ei käytetä, päättyy sopimus ilman irtisanomista sopimuskauden päätyttyä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Silta- ja muut taitorakenteet (SIT)-osa-alue
Osa nro:
8
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Siltojen suunnittelupalvelut. (71322300-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen tehtäväkokonaisuudet (1-2); 1. suunnittelu ja asiantuntijapalvelut 2. kuntokartoitukset Tarjoajalla tulee itsellään olla kokemusta kaikista tehtäväkokonaisuuksista (henkilö- ja yritysreferenssit). Tehtäväkokonaisuuteen liittyvä kokemus ei voi olla vähäinen osa yrityksen tai henkilön referenssikohdetta. Tehtäväkokonaisuuksien kokemusvaatimuksien täyttämiseen tarjoaja ei voi käyttää alikonsulttia

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy lisäksi yksi vuoden pituinen optiokausi, mikäli molemmat osapuolet haluavat jatkaa sopimusta. Tilaaja päättää optiokauden käyttöönotosta erikseen viimeistään kaksi kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on yhteensä enintään neljä vuotta. Mikäli optio-oikeutta ei käytetä, päättyy sopimus ilman irtisanomista sopimuskauden päätyttyä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ympäristösuunnittelu (YMP)-osa-alue
Osa nro:
9
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ympäristötekniset konsulttipalvelut. (71313000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen tehtäväkokonaisuudet (1-2); 1. melu- ja tärinäselvitykset ja niihin liittyvä suunnittelu 2. ympäristöselvitykset Tarjoajalla tulee itsellään olla kokemusta kaikista tehtäväkokonaisuuksista (henkilö- ja yritysreferenssit). Tehtäväkokonaisuuteen liittyvä kokemus ei voi olla vähäinen osa yrityksen tai henkilön referenssikohdetta. Tehtäväkokonaisuuksien kokemusvaatimuksien täyttämiseen tarjoaja ei voi käyttää alikonsulttia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy lisäksi yksi vuoden pituinen optiokausi, mikäli molemmat osapuolet haluavat jatkaa sopimusta. Tilaaja päättää optiokauden käyttöönotosta erikseen viimeistään kaksi kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on yhteensä enintään neljä vuotta. Mikäli optio-oikeutta ei käytetä, päättyy sopimus ilman irtisanomista sopimuskauden päätyttyä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 114-280257

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Yleisten alueiden suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut (TKA)-osa-alue

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
4.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Destia Oy, Asiantuntijapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI21630263
Postiosoite:Neilikkatie 17
Postinumero:01301
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:sami.snellman@destia.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI01011975
Postiosoite:PL 25, Itsehallintokuja 3
Postinumero:02601
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:marika.vaittinen@ramboll.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2474031-0
Postiosoite:Osmontie 34
Postinumero:00610
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tytti.vainikka@fcg.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:NRC Group Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1007822-3
Postiosoite:Radiokatu 3
Postinumero:00240
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:joel.ekman@nrcgroup.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:550000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Liikennetekniikka (LTK)-osa-alue

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
14.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Destia Oy, Asiantuntijapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI21630263
Postiosoite:Neilikkatie 17
Postinumero:01301
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:sami.snellman@destia.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postiosoite:Heikkiläntie 7
Postinumero:00210
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tarjouspyynnot@wsp.com
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI01011975
Postiosoite:PL 25, Itsehallintokuja 3
Postinumero:02601
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:marika.vaittinen@ramboll.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pöyry Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI06259056
Postiosoite:Jaakonkatu 3
Postinumero:01621
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:jussi.ristimaki@poyry.com
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:350000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
Geotekniikka ja geoteknisetmaastotutkimukset (GEOT)-osa-alue

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
14.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Destia Oy, Asiantuntijapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI21630263
Postiosoite:Neilikkatie 17
Postinumero:01301
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:sami.snellman@destia.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI01011975
Postiosoite:PL 25, Itsehallintokuja 3
Postinumero:02601
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:marika.vaittinen@ramboll.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postiosoite:Heikkiläntie 7
Postinumero:00210
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tarjouspyynnot@wsp.com
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taratest Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0939835-0
Postiosoite:Turkkirata 9 A
Postinumero:33960
Postitoimipaikka:Pirkkala
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tero.makinen@taratest.fi
NUTS-koodi:Pirkkala (K604)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:150000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
4
Nimi:
Maisemasuunnittelu (MAS)-osa-alue

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
4.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Destia Oy, Asiantuntijapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI21630263
Postiosoite:Neilikkatie 17
Postinumero:01301
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:sami.snellman@destia.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI01011975
Postiosoite:PL 25, Itsehallintokuja 3
Postinumero:02601
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:marika.vaittinen@ramboll.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postiosoite:Heikkiläntie 7
Postinumero:00210
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tarjouspyynnot@wsp.com
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Studio Terra Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI10288992
Postiosoite:Kirstinkatu 12
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:juha.kanerva@studioterra.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:70000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
5
Nimi:
Infrarakennuttaminen (i-RAP)-osa-alue

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
14.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Welado Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI21680391
Postiosoite:Tutkijantie 9
Postinumero:90590
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Puhelin:+358 403586015
Sähköpostiosoite:jussi.seppa@welado.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postiosoite:Tuulikuja 2
Postinumero:02100
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Puhelin:+358 407618954
Sähköpostiosoite:keijo.koskinen_hansel_puitesopimus@sitowise.com
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1514298-4
Postiosoite:Karhumäentie 3
Postinumero:01530
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Puhelin:+358 103232100
Sähköpostiosoite:tuula.viitanen@htj.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postiosoite:Heikkiläntie 7
Postinumero:00210
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 20786411
Sähköpostiosoite:tarjouspyynnot@wsp.com
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:800000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
6
Nimi:
Pilaantuneet alueet (PIMA)-osa-alue

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
4.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2335445-0
Postiosoite:Tuulikuja 2
Postinumero:02100
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Puhelin:+358 407618954
Sähköpostiosoite:keijo.koskinen_hansel_puitesopimus@sitowise.com
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pöyry Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI06259056
Postiosoite:Jaakonkatu 3
Postinumero:01621
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Puhelin:+358 103331528
Sähköpostiosoite:jussi.ristimaki@poyry.com
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Vahanen Environment Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:22065788
Postiosoite:Linnoitustie 5
Postinumero:02600
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Puhelin:+358 447788661
Sähköpostiosoite:lasse.korkalainen@vahanen.com
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taratest Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0939835-0
Postiosoite:Turkkirata 9 A
Postinumero:33960
Postitoimipaikka:Pirkkala
Maa:Suomi
Puhelin:+358 33683322
Sähköpostiosoite:tero.makinen@taratest.fi
NUTS-koodi:Pirkkala (K604)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:50000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
7
Nimi:
Mittaus- ja kartoitustekniikka (MKT)-osa-alue

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
22.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taratest Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0939835-0
Postiosoite:Turkkirata 9 A
Postinumero:33960
Postitoimipaikka:Pirkkala
Maa:Suomi
Puhelin:+358 33683322
Sähköpostiosoite:tero.makinen@taratest.fi
NUTS-koodi:Pirkkala (K604)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:50000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
8
Nimi:
Silta- ja muut taitorakenteet (SIT)-osa-alue

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
1.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI01011975
Postiosoite:PL 25, Itsehallintokuja 3
Postinumero:02601
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Puhelin:+358 20755611
Sähköpostiosoite:marika.vaittinen@ramboll.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:NRC Group Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1007822-3
Postiosoite:Radiokatu 3
Postinumero:00240
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 408665361
Sähköpostiosoite:joel.ekman@nrcgroup.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:40000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
9
Nimi:
Ympäristösuunnittelu (YMP)-osa-alue

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
22.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taratest Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0939835-0
Postiosoite:Turkkirata 9 A
Postinumero:33960
Postitoimipaikka:Pirkkala
Maa:Suomi
Puhelin:+358 33683322
Sähköpostiosoite:tero.makinen@taratest.fi
NUTS-koodi:Pirkkala (K604)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Destia Oy, Asiantuntijapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI21630263
Postiosoite:Neilikkatie 17
Postinumero:01301
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Puhelin:+358 2044411
Sähköpostiosoite:sami.snellman@destia.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postiosoite:Heikkiläntie 7
Postinumero:00210
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 20786411
Sähköpostiosoite:tarjouspyynnot@wsp.com
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI01011975
Postiosoite:PL 25, Itsehallintokuja 3
Postinumero:02601
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Puhelin:+358 20755611
Sähköpostiosoite:marika.vaittinen@ramboll.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:600000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.11.2019
«« Takaisin