«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö : Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen toisen vaiheen rakentamisen palvelun tuottaminen

11.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022882
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 218-533990
Osallistumishakemukset 13.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7662

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215276-1
Postiosoite:Läntinen Teatterikuja 1
Postinumero:00100
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:paivi.isosaari@kansallisteatteri.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.kansallisteatteri.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7662

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Postiosoite:Bertel Jungin aukio 9
Postinumero:02600
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Unto Hartikainen
Puhelin:+358 407386483
Sähköpostiosoite:unto.hartikainen@ains.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ains.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7662

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtiorahoitteinen osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen toisen vaiheen rakentamisen palvelun tuottaminen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen toisen vaiheen rakentamisen palvelun tuottaminen. Palveluntuottaja toimii hankkeen pääurakoitsijana.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suomen Kansallisteatteri, Läntinen teatterikuja 1, 00100 Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen toisen vaiheen rakentamisen palvelun tuottajan hankintaa.

Toteutusmuotona on kärkihankeallianssi (=Allianssi), joka on toteutusmuotona tarkemmin esitelty hankinta-asiakirjoissa.

Hankkeessa toteutetaan Suomen Kansallisteatterille peruskorjattuja tiloja sekä uudistiloja purettavan rakennusosan tilalle. Kohteen ja Allianssin sisältö sekä laajuus on esitetty tarkemmin hankinta-asiakirjoissa.

Allianssin palveluntuottaja (rakentamisen palvelu) on lainmukainen rakennushankkeen päätoteuttaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Ensimmäisessä vaiheessa hankintayksikkö valitsee soveltuvuuteen liittyvien minimivaatimustietojen ja

hankintailmoituksen liitteissä ilmoitettujen kriteerien pohjalta kolme tarjoajaa seuraavalle kierrokselle.

Valittujien tarjoajien kanssa käydään haastattelu- ja neuvottelukierros, mikä edellyttää Tarjoajien määrän rajoittamista.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. hankinta-asiakirjat

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ks. hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 124-301888
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valitaan osallistumishakemusten perusteella kolme (3) tarjoajaa, jotka täyttävät ”Osallistumishakemuslomake 1 - Vähimmäiskelpoisuusehdot” -lomakkeessa esitetyt vähimmäiskelpoisuusehdot. Mikäli vähimmäiskelpoisuusehdot täyttäneitä yrityksiä on yli kolme, hankintayksikkö arvioi ja pisteyttää yritykset ”Osallistumishakemuslomake 2 – Osallistumispisteytystiedot” -lomakkeessa esitetyin soveltuvuuksin ja pisteytyksin. Neuvottelukutsut lähetetään kolmelle eniten pisteitä saaneelle yritykselle. Mikäli kolmen parhaan yrityksen valinnassa ollaan tasapisteissä, niin valinta tasapisteissä olevien yritysten kesken suoritetaan arpomalla.

Neuvottelut pidetään 23.01.2020, 24.01.2020 ja 27.01.2020.

Neuvotteluiden jälkeen lähetetään lopullinen tarjouspyyntö.

Palveluntuottajan valintaperusteena on hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. Valintaperusteet on esitetty hankinta-asiakirjoissa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.11.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7662
«« Takaisin