«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr : Suomen kansallisoopperan ja -baletin siivouspalvelut

07.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022879
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 216-530460
Osallistumishakemukset 09.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://www.esourcing2.fi/prod/Account/logon

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Suomen kansallisooppera ja -baletti sr
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0116936-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hely.airio@opera.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://oopperabaletti.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.esourcing2.fi/prod/Account/logon

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hankintajuristit.fi/
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://www.esourcing2.fi/prod/Account/logon
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Suomen kansallisoopperan ja -baletin siivouspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Siivous- ja puhdistuspalvelut. (90910000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Suomen kansallisoopperan ja -baletin siivouspalvelut. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin osallistumispyyntöasiakirjoissa liitteineen.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1600000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Suomen kansallisoopperan ja -baletin siivouspalvelut. Hankintaan sisältyy tarjouspyynnön liitteellä kuvatut siivouspalvelut vuosittain ajanjaksolla elokuu-toukokuu. Lisäksi hankintaan sisältyy erikseen tilattaessa Hankintayksikön kulloisenkin tarpeen mukaan Oopperan kesäajan ylläpito- ja perussiivoukset sekä vierasasuntojen (15 asuntoa) viikko- ja vaihtosiivoukset.

Hankintaan sisältyy lisäksi optiona Balettioppilaitoksen tilojen siivous. Balettioppilaitos muuttaa Oopperan tiloihin arviolta vuonna 2021. Balettioppilaitokselle tullaan remontoimaan omat tilat Oopperan tiloihin.

Lisäksi hankintaan sisältyy optiona Oopperan tiloissa kulloinkin toimivan ravintoloitsijan oikeus hankkia tämän vastuulla olevien tilojen siivouspalvelut valitulta palveluntuottajalta. Ravintoloitsijan vastuulla olevat tilat on kuvattu tarjouspyynnön liiteasiakirjoissa. Ravintoloitsija tekee itsenäisen päätöksen siitä, tekeekö tämä valitun palveluntuottajan kanssa sopimuksen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1600000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintaan sisältyy optiona kahden vuoden optiokausi. Hankintayksikkö tekee optiokauden hyödyntämisestä erillisen päätöksen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Osallistumishakemusten perusteella Hankintayksikkö valitsee rajoitettuun menettelyyn enintään viisi (5) tarjoajaa, mikäli soveltuvia ehdokkaita on näin monta. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin em. enimmäismäärä, Hankintayksikkö vertailee soveltuvien ehdokkaiden osallistumishakemukset osallistumishakemuslomakkeessa ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti ja valitsee rajoitettuun menettelyyn viisi (5) vertailussa parhaiten sijoittunutta ehdokasta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy lisäksi optiona Balettioppilaitoksen tilojen siivous. Balettioppilaitos muuttaa Oopperan tiloihin arviolta vuonna 2021. Balettioppilaitokselle tullaan remontoimaan omat tilat Oopperan tiloihin.

Lisäksi hankintaan sisältyy optiona Oopperan tiloissa kulloinkin toimivan ravintoloitsijan oikeus hankkia tämän vastuulla olevien tilojen siivouspalvelut valitulta palveluntuottajalta. Ravintoloitsijan vastuulla olevat tilat on kuvattu tarjouspyynnön liiteasiakirjoissa. Ravintoloitsija tekee itsenäisen päätöksen siitä, tekeekö tämä valitun palveluntuottajan kanssa sopimuksen.

Tarjoaja ei voi kieltäytyä optioiden käyttöönotosta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdokas on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Ks. tarkemmat vaatimukset osallistumispyyntö liitteineen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.12.2019 12:00
IV.2.3) Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
13.12.2019
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Tarjousasiakirjat ovat saatavilla osoitteessa https://www.esourcing2.fi/prod/Account/logon, ja tarjoukset jätetään samassa osoitteessa.

Palveluun voi rekisteröityä osoitteessa

https://www.esourcing2.fi/prod/dist/signup/supplier/opera

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Oikaisuvaatimusaika hankintayksikölle ja valitusaika markkinaoikeudelle on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.11.2019
«« Takaisin