«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä : Ikäihmisten asumispalvelujen hankinta

06.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022876
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 215-528574
Tarjoukset 09.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=253700&tpk=3de19133-fb87-401a-9bd0-92c4ddf17722

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2844969-4
Postiosoite:PL 46
Postinumero:05801
Postitoimipaikka:Hyvinkää
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:saara.haukipuro@ptcs.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.keski-uudenmaansote.fi/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Keravan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0127485-5
Postiosoite:PL 123
Postinumero:04201
Postitoimipaikka:Kerava
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kerava@kerava.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kerava.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Sipoon kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0203533-8
Postiosoite:PL 7
Postinumero:04130
Postitoimipaikka:Sipoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@sipoo.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.sipoo.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/keusote

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=253700&tpk=3de19133-fb87-401a-9bd0-92c4ddf17722
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaali- ja terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ikäihmisten asumispalvelujen hankinta
Viitenumero:
KEUDno-2019-510
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, Keravan kaupunki ja Sipoon kunta pyytävät tarjouksia ikäihmisten asumispalveluista. Kilpailutuksen tavoitteena on täydentää tilaajien omaa palveluntuotantoa tarvittaviin osiin, jotka ovat: A. Tehostettu palveluasuminen B. Palveluasuminen C. Ikäihmisten lyhytaikaishoito asumispalveluyksikössä D1. Psykogeriatrinen palveluasuminen D2. Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveysasiakkaiden tehostettu palveluasuminen Tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymästä, Keravan kaupungista ja Sipoon kunnasta käytetään termiä tilaaja tai hankintayksikkö ja tarjouksen tekijästä termiä tarjoaja. Sopijapuolilla tarkoitetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymää, Keravan kaupunkia sekä Sipoon kuntaa ja palveluntarjoajaa. Asiakkailla (myös asukas) tarkoitetaan henkilöitä, jotka kuuluvat asumispalvelujen piiriin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
A. Tehostettu palveluasuminen
Osa nro:
A
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
Vanhustenhuoltopalvelut. (85311100-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ks. tarkempi sijaintivaatimus tarjouspyynnön kohdassa 11, hankinnan kohteen kriteerit.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on sairauksista ja ikääntymisestä johtuvia toimintakyvyn rajoitteita ja haasteita sekä usein myös keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta, mitkä seikat estävät asiakkaan itsenäisen selviytymisen. Asiakkaat tarvitsevat useissa päivittäisissä toiminnoissaan aikaa vievää, jokapäiväistä, ympärivuorokautista hoitohenkilöstön apua ja ohjausta sekä valvontaa. Asiakkaat ovat yhden tai kahden hoitajan autettavia. Palvelujen tavoitteena on asiakkaan jäljellä olevan toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen sekä sairauksien hyvä hallinta ja hoito. Asiakas asuu asumisyksikössä elämänsä loppuun saakka. Palveluun kuuluu myös palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestäminen. Hankittava palvelu on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnön liitteessä 1, "Palvelukuvaus".

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:72 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Ks. sopimuskautta koskevat tarkemmat tiedot sopimusluonnoksesta (tarjouspyynnön liite 4.1).

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
B. Palveluasuminen
Osa nro:
B
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
Vanhustenhuoltopalvelut. (85311100-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ks. tarkempi sijaintivaatimus tarjouspyynnön kohdassa 11, hankinnan kohteen kriteerit.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on sairauksista johtuvia toimintakyvyn rajoitteita ja ongelmia, jotka estävät asiakkaan itsenäisen selviytymisen. Asiakkailla voi olla heikentynyt toimintakyky ja asiakkaat tarvitsevat päivittäisissä toimissa hoitohenkilöstön tukea, ohjausta ja valvontaa. Asiakkaat ovat yhden hoitajan autettavia. Asiakkailla ei ole säännöllistä yöhoidon tarvetta. Hoidon tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen tai jäljellä olevan toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien hyvä hallinta sekä asiakkaan mahdollinen kotiutuminen hoidon jälkeen. Palvelu voi olla myös yhteisö- tai ryhmäkotimuotoista. Hankittava palvelu on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnön liitteessä 1, "Palvelukuvaus".

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:72 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Ks. sopimuskautta koskevat tarkemmat tiedot sopimusluonnoksesta (tarjouspyynnön liite 4.1).

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
C. Ikääntyneiden lyhytaikaishoito asumispalveluyksikössä
Osa nro:
C
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
Vanhustenhuoltopalvelut. (85311100-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ks. tarkempi sijaintivaatimus tarjouspyynnön kohdassa 11, hankinnan kohteen kriteerit.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lyhytaikaishoidon kuntouttavan jakson tavoitteena on edistää toimintakykyä ja kotona selviytymistä. Asiakkaan kunkin hoitojakson pituus sovitaan palveluntuottajan kanssa asiakaskohtaisesti. Asiakkaat ovat usein ympärivuorokautisen tehostetun/vaativan tehostetun hoidon tarpeessa, yleensä somaattisesti sairaita ja/tai muistihäiriöisiä. Palvelua hankitaan mm. omaishoidon tuen asiakkaille, sairaalasta toipumisjaksoille tuleville asiakkaille tai kuntoutukseen tuleville asiakkaille. Hankittava palvelu on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnön liitteessä 1, "Palvelukuvaus".

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:72 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Ks. sopimuskautta koskevat tarkemmat tiedot sopimusluonnoksesta (tarjouspyynnön liite 4.1).

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
D1. Psykogeriatrinen tehostettu palveluasuminen
Osa nro:
D1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
Vanhustenhuoltopalvelut. (85311100-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ks. tarkempi sijaintivaatimus tarjouspyynnön kohdassa 11, hankinnan kohteen kriteerit.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on haasteita arjessa pärjäämisessä (mm. turvattomuus, harhat, käytöshäiriöt, karkailu ja aggressiivisuus). Usein asiakkaat sairastavat keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta, jotka estävät asiakkaan itsenäisen selviytymisen. Asiakkaat tarvitsevat useissa päivittäisissä toiminnoissaan aikaa vievää, jokapäiväistä, ympärivuorokautista hoitohenkilöstön apua ja ohjausta sekä jatkuvaa valvontaa. Asiakkaat ovat yhden tai kahden hoitajan autettavia. Hoidon tavoitteena on asiakkaan jäljellä olevan toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen sekä sairauksien hyvä hallinta. Asumispalveluyksikössä tulee olla psykogeriatrista erityisosaamista. Asiakas asuu tehostetun palveluasumisen asumispalveluyksikössä elämänsä loppuun saakka. Palveluun kuuluu myös palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestäminen. Hankittava palvelu on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnön liitteessä 1, "Palvelukuvaus".

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:72 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Ks. sopimuskautta koskevat tarkemmat tiedot sopimusluonnoksesta (tarjouspyynnön liite 4.1).

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
D2. Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveysasiakkaiden tehostettu palveluasuminen
Osa nro:
D2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
Vanhustenhuoltopalvelut. (85311100-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ks. tarkempi sijaintivaatimus tarjouspyynnön kohdassa 11, hankinnan kohteen kriteerit.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joista suurella osalla on päihde- tai mielenterveystaustaa ja siihen liittyviä fyysisen, sosiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn vajeita. Asiakkailla voi olla käytösoireita ja erilaisia muistisairauksiin liittyviä keskeisiä ongelmia (muistiongelmat, turvattomuus, harhat, käytöshäiriöt, aggressiivisuus), jotka estävät asiakkaan itsenäisen selviytymisen. Asiakkaat tarvitsevat useissa päivittäisissä toiminnoissaan jokapäiväistä, ympärivuorokautista hoitohenkilöstön ohjausta ja valvontaa. Asiakkaat ovat yhden tai kahden hoitajan autettavia. Hoidon tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen, siirtyminen kevyempään palveluun, jäljellä olevan toimintakyvyn edistäminen/ylläpitäminen sekä sairauksien hyvä hallinta. Tarvittaessa asiakas asuu tehostetun palveluasumisen asumispalveluyksikössä elämänsä loppuun saakka. Palveluun kuuluu myös palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestäminen. Ks. tarkemmin tarjouspyynnön liitteellä 1, "Palvelukuvaus".

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:72 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Ks. sopimuskautta koskevat tarkemmat tiedot sopimusluonnoksesta (tarjouspyynnön liite 4.1).

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Ks. tarjouspyyntöasiakirjat

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ks. sopimusluonnos (tarjouspyynnön liite 4.1)

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Sopimuskauden pituudeksi on tässä hankinnassa määritelty 6 (kuusi) vuotta, jotta palveluiden toteuttamisessa voidaan hankintalain 108 §:n mukaisesti huomioida ja turvata palvelun käyttäjien yksilölliset ja pitkäaikaiset hoitotarpeet. Lisäksi halutaan varmistaa palveluiden asianmukainen jatkuvuus palvelun käyttäjien kannalta.

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jatkossa hankintalain) luvun 12 mukainen hankinta. Hankinta toteutetaan dynaamisena puitejärjestelynä, joka tarkoittaa hankintayksikön itsensä suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Hankintamenettely on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnön liitteessä 5.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.11.2019
«« Takaisin