«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry : Vesistö-, pohjavesi- ja jätevesi- sekä lieteanalyysipalvelut

08.11.2019 09:37
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022863
Tarjoukset 8.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 0290221-9 /
VHVSY
Anu Oksanen
Ratamestarinkatu 7 b
00520
Helsinki
Puh. +358503726018

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Y-tunnus 0290221-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja VHVSY
Yhteyshenkilö Anu Oksanen
Postiosoite Ratamestarinkatu 7 b
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358503726018
Sähköpostiosoite anu.oksanen@vantaanjoki.fi
Internet-osoite (URL) www.vantaanjoki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: yhdistys

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Vesistö-, pohjavesi- ja jätevesi- sekä lieteanalyysipalvelut
Hankinnan kuvaus

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry vastaa yhteistarkkailuna Vantaanjoen ja sen sivujokien veden laadun sekä toiminta-alueen jätevedenpuhdistamoiden päästötarkkailusta. Yhdistys myös koordinoi pääkaupunkiseudun ja Tuusulan pohjavesien yhteistarkkailuja.

Vesiensuojeluyhdistyksen ottamat vesistö-, pohjavesi- ja jätevesinäytteet tulee analysoida FINAS akkreditointipalveluiden akkreditoimassa laboratoriossa.

Hankinnan kohteena ovat Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen yllä kuvattuihin tarkkailuihin käyttämät laboratoriotutkimuspalvelut ja niihin liittyvä maksuton suomenkielinen neuvonta.

Pyydämme tarjoustanne vuosien 2020 - 2022 ja optiona vuosien 2023 - 2025 vesistö-, jätevesi- ja liete- sekä pohjavesinäytteiden analysoinnista. Analytiikka ja analyysien alustavat lukumäärät vuositasolla ilmenevät tarjouspyynnön liitetaulukossa. Näytteiden lopulliset määrät voivat vaihdella vuosittain liitetaulukossa kuvatulla tavalla. Lisänäytteitä voi tulla yhdistyksen hulevesi-, pohjavesi-, maa- ja metsätalouden vesiensuojelu- ja hajakuormituksen vähentämishankkeiden kautta. Pyydämme liittämään tarjoukseen myös tiedot laboratorionne analyysivalmiuksista tarjouspyynnön liitetaulukossa esitetyistä satunnaisesti tilattavista määrityksistä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimuslaboratorioiden palvelut. (73111000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Katso liitteenä oleva Tarjouspyyntö.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Katso liitetiedostona oleva Tarjouspyyntö.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelyn kuvaus, tarjoajan kelpoisuusehdot ja tarjousten pisteytys on esitetty liitetiedostossa Tarjouspyyntö. Tarjouksessa vaadittavat tiedot analyysipalveluista ilmenevat tarjouspyynnön liitetaulukosta.

Tarjoukset toimitetaan suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
8.12.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten on oltava voimassa 29.2.2020 saakka.

Lisätietoja

Vuosien 2023 - 2025 optiokauden käyttöönotto on Tilaajan harkinnassa. Tilaaja ilmoittaa optiokauden mahdollisesta käyttöönotosta viimeistään 6 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Tarjouspyyntöön tarjouksen jättämällä Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja liitetaulukossa olevat ehdot. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.

Tarjousdokumentit tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen: anu.oksanen@vantaanjoki.fi

Mahdolliset kysymykset tulee toimittaa osoitteeseen anu.oksanen@vantaanjoki.fi 20.11.2019 mennessä. Niihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian määräajan umpeutumisen jälkeen.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö laboratoriopalvelut VHVSY 2019.pdf

LIITE analyysivalikoima, -hinnat ja -määrät.xlsx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin