«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus:
Pohjois-Savon ELY- keskus : Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2019/3, Pohjois-Savon ELY- keskus

06.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022846
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 215-528821

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/23/EU (Käyttöoikeussopimus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Savon ELY- keskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 2000
Postinumero:70101
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:posjoukkoliikenne@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2019/3, Pohjois-Savon ELY- keskus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Pohjois-Savon alueella. Tässä kilpailutuksessa on käytössä lippu- ja maksujärjestelmä Waltti. Reittipohjaisella käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja liikennepalvelulain (320/2017) mukaista käyttöoikeussopimusta, joka laaditaan tilaajan suunnittelemien reittimäisten joukkoliikennepalvelujen hoitamiseksi. Käyttöoikeuden sisältö on määritelty liitteenä olevassa asiakirjassa ”Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot". Tämän sopimuksen mukaiselle liikenteelle myönnetään palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus erillisellä hallinnollisella päätöksellä vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Liikennepalvelulain edellyttämät yhteentoimivuusvaatimukset (320/2017, IV osa 2 luku) on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 94837.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Savo (FI1D2)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Iisalmi-Vieremä yhteysväli

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Iisalmi-Vieremä metalliklusterin 2-vuorotyöläisille kohdennettu joukkoliikenteen työmatkaliikennekokeilu. Liikennöidään M-P-vuoroina, heinäkuussa ei liikennöidä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerusteHinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:21.10.2019 - 28.5.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kyseessä on kokeilu, joten liikennettä tarkastellaan 3 kuukauden välein yhdessä liikennöitsijän, Iisalmen ja Vieremän kuntien edustajien ja kohdeyritysten kanssa ja tilaaja pidättää oikeuden liikenteen lakkauttamiseen ennen varsinaisen sopimuskauden loppua 3 kuukauden irtisanomisajalla, jos matkustajamäärät jäävät hyvin vaatimattomiksi, yksittäisiksi matkustajiksi.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksentekomenettely, johon liittyy ennakkoon julkaistu käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 172-421063

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2019/3, Pohjois-Savon ELY- keskus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Käyttöoikeussopimuksen tekopäätöksen päivämäärä:
21.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:LINJA-AUTOLIIKE Y.MAKKONEN & KUMPP
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0304965-1
Postiosoite:Huoltotie 6
Postinumero:74200
Postitoimipaikka:Vieremä
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:marko.makkonen@ymakkonen.inet.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Savo (FI1D2)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:94837.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kysymyksessä on liikennepalvelulain (Laki liikenteen palveluista 320/2017) mukainen yksivaiheinen tarjousmenettely. Tästä kilpailutuksesta on julkaistu 25.6.2019 ennakkoilmoitus ja tarjousaika on täten tässä kilpailutuksessa liikennepalvelulain (Laki liikenteen palveluista 320/2017) IV osan 3 luvun 163 §:n 6 momentin perusteella lyhennetty 15 päivään. Ennakkoilmoituksen EUVL-nro 2019/S 122-298435

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.11.2019
«« Takaisin