«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Iisalmen kaupunki : Kunnallistekniikan rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavien työkone- ja kuljetusvälinepalvelujen hankinta

05.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022833
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 214-524759
Tarjoukset 08.12.2019 klo 23.59 mennessä osoitteeseen:

https://www.sansiareena.fi/sampo/rftender/view/5530/6b01f232460d9bfd5a75e8047e75af46

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Iisalmen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:9086071-6
Postiosoite:Pohjolankatu 14
Postinumero:74100
Postitoimipaikka:Iisalmi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jorma Korhonen
Puhelin:+358 408302611
Sähköpostiosoite:jorma.korhonen@iisalmi.fi
NUTS-koodi:Iisalmi (K140)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.iisalmi.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.sansiareena.fi/sampo/rftender/view/5530/6b01f232460d9bfd5a75e8047e75af46

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://www.sansiareena.fi/sampo/rftender/view/5530/6b01f232460d9bfd5a75e8047e75af46

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kunnallistekniikan rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavien työkone- ja kuljetusvälinepalvelujen hankinta
Viitenumero:
191105095828-18334
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Maa-, tie- ja vesirakentamisessa ja muissa rakennustöissä käytettävien koneiden ja laitteiden vuokraus käyttäjän kanssa. (45500000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Iisalmen kaupunki pyytää tarjouksia katu-, puisto-, liikunta- ja vesihuoltotyökohteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon (ei talvihoito) työkoneista sekä kaivumaiden siirtoon vuokrattavista kuljetusvälineistä ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021. Työkoneet ja kuljetusvälineet vuokrataan kuljettajineen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Työkoneet
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Maa-, tie- ja vesirakentamisessa ja muissa rakennustöissä käytettävien koneiden ja laitteiden vuokraus käyttäjän kanssa. (45500000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Iisalmi (K140)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyyntö käsittää maa- ja vesirakennuksen konetyöt, nosturilla varustetuilla kuorma-autoilla tehtävät nostotyöt, koneelliset katupintojen harjaus- ja pesutyöt, puiden kastelutyöt letkulla, kaivojen puhdistustyöt, jyräystyöt, höyläystyöt, vaihtolavatyöt, mullan seulontatyöt, betonin pulverointityöt.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kuljetusvälineet
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Maa-, tie- ja vesirakentamisessa ja muissa rakennustöissä käytettävien koneiden ja laitteiden vuokraus käyttäjän kanssa. (45500000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Iisalmi (K140)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Maa-ainekset on ajettava kuljetusvälineen rekisteriotteen mukaisilla kantavuuksilla. Kuljetusvälineen lavakoon on vastattava rekisteriotteessa mainittua kantavuutta. Tarjouksessa on ilmoitettava kuljetusvälineen rekisteriotteen mukainen kantavuus, lavakoko ja vuosimalli.

Tilaaja tekee kustannuksellaan yhden kontrollimittauksen työn alkuvaiheessa. Työn aikana tehtävien kontrollimittauksien kustannuksista vastaa kuljetusvälineen omistaja. Kaivumaansiirrosta annettu tarjoushinta koskee myös louheen siirtoa sekä työmailla tarvittavaa kasteluveden ja tarvikkeiden kuljetuksia.

Tarjotun kuljetusvälineen on oltava 3-, 4- tai 5-akselinen kuorma-auto tai liikennetraktori, lavakoko vähintään 10 m3 ja kantavuuden vähintään 13 tn. Kaivumaiden siirtoon tarjottujen ja vuokrattavien kuljetusvälineiden on sovelluttava kyseiseen tehtävään.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvitykset yritystoiminnasta:

- ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriote

(alle 3 kk vanha) tai Rala ry:n pätevyystodistus (alle 3 kk vanha)

- kaupparekisteriote (alle 3 kk vanha)

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys verovelkaa

koskevasta maksusuunnitelmasta (alle 3 kk vanha)

- todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja niiden suorittamisesta tai

selvitys erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevasta maksusopimuksesta

(alle 3 kk vanha)

- selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta

- todistus koko sopimuskauden voimassa olevasta sekä henkilö- että

aineelliset vahinkotapaukset kattavasta yritystoiminnan vastuuvakuutuksesta

- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ehdot mainittu tarjouspyyntöasiakirjassa.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.12.2019 23:59
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2021
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:9.12.2019 08:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.11.2019
«« Takaisin