«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Puolustusvoimat : FIAF/HDU-43 LÄMMITTIMIEN HANKINTA

06.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022826
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 215-527628

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI09520299
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Puhelin:+358 299800
Sähköpostiosoite:purchase4.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.puolustusvoimat.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
FIAF/HDU-43 LÄMMITTIMIEN HANKINTA
Viitenumero:
BP16728
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ilma- tai avaruusalusten varusteet, harjoituslaitteet, simulaattorit ja niiden osat. (34740000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on FiAF/HDU-43 lämmittimet, joita käytetään eri lentokonetyyppien lämmittämiseen tyyppikohtaisten ohjeistusten mukaisesti. Hankintaan sisältyy optio vuosille 2020-2021.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 763050 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on FiAF/HDU-43 lämmittimet, joita käytetään eri len-tokonetyyppien lämmittämiseen tyyppikohtaisten ohjeistusten mukaisesti. Hankintaan sisältyy optio vuosille 2020-2021.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste:
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy optio vuosille 2020-2021.

10 KPL vuonna 2020 ja 10 KPL vuonna 2021.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
7000092223
Nimi:
Ostotilaus 7000092223

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
31.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Polartherm Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI14386020
Postiosoite:Polarintie 1
Postinumero:29100
Postitoimipaikka:LUVIA
Maa:Suomi
Puhelin:+358 25292100
Sähköpostiosoite:info@polartherm.fi
NUTS-koodi:Pohjanmaa (FI195)
Internet-osoitehttp://www.polartherm.fi
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:763050 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:763050 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.11.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Hankintaan sovelletaan hankintalakia. Kyseessä on hankintalain 26 §:n 1 mom. 1 kohdan mukainen EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta.

Hankintamenettelynä on hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukainen suorahankinta teknisestä syystä.

Hankittavien FiAF/HDU-43 lämmittimien on oltava yhteensopivia Ilmavoimilla olemassa olevien lämmittimien kanssa. Toimittajan vaihtuminen johtaisi erilaisten materiaalien hankintaan, mistä aiheutuisi kohtuuttomia vaikeuksia järjestelmän käytössä ja ylläpidossa. Erilainen laite vaatisi henki-löstön kouluttamista ja erillisen ohjeistuksen turvalliseen käyttöön lentokaluston yhteydessä.

Edellä mainituin perusteella hankinnan toteuttaminen suorahankintana teknisestä syystä hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla Polartherm Oy:ltä on perusteltua.

«« Takaisin