«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Erityisalat):
Finavia Oyj : Uusiutuvan dieselpolttoaineen suorahankinta Finavia Oyj:n verkostolentoasemille

05.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022817
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 214-526402

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Finavia Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2302570-2
Postiosoite:Lentäjäntie 3
Postinumero:01530
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tomi Liski
Puhelin:+358 207082020
Sähköpostiosoite:tomi.liski@finavia.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.finavia.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Lentokenttään liittyvät toiminnot

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Uusiutuvan dieselpolttoaineen suorahankinta Finavia Oyj:n verkostolentoasemille
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Polttoaineet. (09100000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Neste My Diesel uusiutuvan dieselpolttoaineen hankinta ja toimitus Finavia Oyj:n verkostolentoasemille.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Finavia Oyj:n verkostolentoasemat Suomessa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Neste My Diesel uusiutuvan dieselpolttoaineen hankinta ja toimitus Finavia Oyj:n verkostolentoasemille.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Uusiutuvan dieselpolttoaineen suorahankinta Finavia Oyj:n verkostolentoasemille

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
4.11.2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.11.2019

Liite D2 - Erityisalat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman tarjouskilpailukutsun julkaisemista ennalta direktiivin 2014/25/EU 50 artiklan mukaisesti

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Toimitettava uusiutuva dieselpolttoaine on oltava kaikille dieselmoottoreille sopivaa eikä se saa sisältää FAMEa. Tuote on oltava soveltuvaa käytettäväksi tavanomaisissa Suomessa esiintyvissä sääolosuhteissa; suodatettavuus -34 OC tai alempi. Neste Markkinoinnin toimittama My Diesel on ainoa tarkoitukseen soveltuva polttoaine. 43 § Suorahankinta Teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

«« Takaisin