«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Finrail Oy : Tietopyyntö kutsu markkinavuoropuheluun: Pohjois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmä

05.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022802
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 214-525482

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Finrail Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2512095-7
Postiosoite:Palkkatilanportti 1
Postinumero:00240
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 504384809
Sähköpostiosoite:hankinnat@tmfg.fi
NUTS-koodi:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tmfg.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
liikenne, liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietopyyntö kutsu markkinavuoropuheluun: Pohjois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmä
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä asiakirja ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan ilmoitus markkinavuoropuhelusta koskien 27.11.2019 klo 12-15 järjestettävää infotilaisuutta/markkinavuoropuhelua. Pohjois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmä on elinkaarensa osalta teknisen uudistuksen tarpeessa. Sama ohjausjärjestelmä on käytössä myös osassa Tampereen ohjauskeskuksen ohjausalueita. Hankintayksikkö tulee alustavien suunnitelmien mukaan kilpailuttamaan Pohjois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmän uudelleenrakentamisen lähivuosien aikana. Uuden kauko-ohjausjärjestelmän on tarkoitus mahdollistaa paikkariippumaton ja dynaaminen ohjaustyö, työn tehokkaampi hoitaminen, sekä automaation laajempi käyttö Pohjois-Suomen rautatieliikenteenohjausalueella. Ohjausjärjestelmä on tarkoitus yhdistää asetinlaite-, kauko-ohjaus- ja tietojärjestelmiin, jonka lisäksi siinä tulee olla rajapinta muihin rautatieliikenteenohjauksen hallintajärjestelmiin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rautateiden liikenteenohjauslaitteet. (34632000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteen kuvauksen määrittelytyö on suunniteltu aloitettavaksi lähiaikoina. Tilaaja on päättänyt toteuttaa järjestelmätoimittajille markkinavuoropuhelun aiheeseen liittyen. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on saada lisätietoa nimenomaan uusista ja innovatiivisista tavoista tuottaa kuvauksen mukaista palvelua, sekä selvittää millä aikataululla kuvauksen mukainen palvelu olisi toteutettavissa huomioiden toimittajien resurssit. Tilaisuus painottuu liikenteenohjausjärjestelmiin ja keväällä 2020 järjestetään mahdollisesti toinen, syvemmän tason markkinavuoropuhelu.Tällä ilmoituksella pyritään tavoittamaan laajasti palvelun tuottamisesta mahdollisesti kiinnostuneet toimittajat.

II.2.14) Lisätiedot:

Tilaisuus järjestetään osoitteessa Palkkatilanportti 1, 00240, Helsinki. Kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa tilaisuuteen, ja osallistuvien henkilöiden arvioidun lukumäärän sähköpostitse osoitteeseen hankinnat@tmfg.fi päivämäärään 20.11.2019 mennessä.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.6.2020

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Markkinavuoropuheluun osallistuminen tai osallistumatta jättäminen eivät ole edellytys tai este kilpailutukseen osallistumiselle eivätkä sido ketään. Vuoropuheluun osallistumisesta ei makseta korvausta. Yhteinen tilaisuus kestää noin klo 12-13 ja tämän jälkeen on mahdollisuus kahdenkeskisiin keskusteluihin hankintayksikön harkinnan mukaan. Aikaa on varattu klo 15 asti. Hankintayksikkö voi tarvittaessa oman harkintansa perusteella lähettää markkinavuoropuheluun osallistuneille vielä erillisen palautteen antamismahdollisuuden esimerkiksi Webropolilla tai muulla vastaavalla tavalla tilaisuuden jälkeen siihen sähköpostiosoitteeseen, josta ilmoittaudutaan markkinavuoropuheluun. Vastaaminen ja palautteen antaminen on vapaaehtoista eikä sido vastaajaa ja palautteen antajaa. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hankintayksikköä tai muita hankintamenettelyssä mukana olevia hankintayksikön asemassa olevia tahoja toteuttamaan hankintaa. Oikeusperuste: Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.11.2019
«« Takaisin