«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
HUS-Kiinteistöt Oy : HUS Silmäsairaala

06.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022771
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 215-526689
Osallistumishakemukset 09.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMaenvQUF%2BSIxTBVw6vvabqnDnH6F1%2FNACmmczPQt%2Bk%2FcCgTk12D0XKN

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:HUS-Kiinteistöt Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0821653-5
Postiosoite:PL 301
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Taina Pekkanen
Puhelin:+358 503017646
Sähköpostiosoite:taina.pekkanen@hus.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMaenvQUF%2BSIxTBVw6vvabqnDnH6F1%2FNACmmczPQt%2Bk%2FcCgTk12D0XKN

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMaenvQUF%2BSIxTBVw6vvabqnDnH6F1%2FNACmmczPQt%2Bk%2FcCgTk12D0XKN
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
HUS Silmäsairaala
Viitenumero:
111 800
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta sisältää HUS Silmäsairaalan uudisrakennuksen rakentamisen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki, Meilahti

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta toteutetaan käyttäen neuvottelumenettelyä.

Hankinta sisältää HUS Silmäsairaalan uudisrakennuksen rakentamisen Meilahteen. Silmäsairaalaan siirretään HYKS Pää- ja kaulakeskuksen silmätautien linjan toiminta.

Koko hankkeen kustannusarvio tämän hetken investointiohjelmassa on 135 MEUR. Urakan kokonaislaajuus on n. 35 000 br-m2.

Kehitysvaiheen on tarkoitus alkaa maaliskuussa 2020 ja toteutusvaihe on alustavasti suunniteltu alkavaksi vuoden 2020 lopussa. Urakan laajuus ja aikataulu täsmentyvät kehitysvaiheen aikana. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:13.3.2020 - 31.12.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:5
ja enimmäismäärä:6
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Kyseessä on neuvottelumenettely ja hankintayksikön sekä tarjoajien resurssien vuoksi on syytä rajata tarjoajien määrää.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdokkaita koskevat soveltuvuusvaatimukset ovat ilmoitettu liitteessä Soveltuvuusvaatimukset.

Teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskeva selvitys ja ehdokkaiden karsintaan liittyvät valintaperusteet on ilmoitettu liitteessä Yritysreferenssit ja tarjoajien valintaperusteet.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 158-389621
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Osallistumishakemukset on toimitettava suomenkielisenä.

Osallistumishakemusta ja ehdokkaiden kysymyksiä koskeva ohjeistus löytyy alustavan tarjouspyynnön kohdasta 6.3.

Selvyyden vuoksi todetaan, että kyseessä on neuvottelumenettely, jolloin ensi vaiheessa toimitetaan osallistumishakemus liitteineen Sokopro- projektipankkiin viimeistään 9.12.2019 klo. 12.00 mennessä.

Tilaaja tarkastaa vaatimusten täyttymistä osoittavat selvitykset heti, koska tilaaja on varautunut karsimaan tarjoajien määrää. Tällöin tilaajan pitää varmistua siitä, että tarjouskilpailuun valitut tarjoajat täyttävät asetetut vaatimukset.

Urakan hankinta-asiakirjat ovat noudettavissa projektipankki Sokoprosta alla sekä jäljempänä kohdassa Tarjouspyyntöasiakirjat mainitun linkin avulla.

http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMaenvQUF%2BSIxTBVw6vvabqnDnH6F1%2FNACmmczPQt%2Bk%2FcCgTk12D0XKN

Tilaajalla on velvollisuus selvittää pakollisten poissulkuperusteiden olemassaolo ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Asian selvittämiseksi tilaaja tulee pyytämään vertailun voittajalta nähtäväkseen yrityksen ja seuraavien henkilöiden rikosrekisteriotteista:

• Pääjohtaja

• Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

• Hallituksen puheenjohtaja

• Nimenkirjoitusoikeutetut ja prokuristit

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.11.2019
«« Takaisin