«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut : Kiintokalusteiden hankinta Sivakka-yhtymä Oy:lle

05.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022764
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 214-525103
Tarjoukset 09.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=260626&tpk=db3d4976-f29f-4456-a967-42b3e2aea145

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2454638-2
Postiosoite:Nuottasaarentie 5
Postinumero:90400
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Heidi Ojamaa
Puhelin:+358 401427303
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@monetra.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.monetra.fi/palvelut/hankintapalvelut/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=260626&tpk=db3d4976-f29f-4456-a967-42b3e2aea145
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kiintokalusteiden hankinta Sivakka-yhtymä Oy:lle
Viitenumero:
Monetra E2/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kodin huonekalut. (39140000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut pyytää tarjoustanne Sivakka-yhtymä Oy:n (jäljempänä myös "tilaaja") toimeksiannosta yhtymän omistamien taloyhtiöiden tarpeisiin hankittavista kiintokalusteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sivakka-yhtymä Oy koostuu seuraavista yhtiöistä ja niiden omistamista kiinteistöistä: Sivakka-yhtymä Oy, Oulun Sivakka Oy, Oulun Tervatalot Oy ja Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari. Huoneistojen määrä tällä hetkellä on n. 8200 kappaletta. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.1.2020. Aloitusaikataulu on arvio ja hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimus päättyy 31.12.2021 ja sitä on oikeus jatkaa optiona tarjouspyynnön mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Keittiökalusteet. (39141000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Oulun seutu (S171)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta sisältää kiintokalusteiden hankintaa uudis- ja korjausrakentamiskohteisiin toimitettuina ja pääsääntöisesti asennettuina. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on esitetty tarkemmin tässä tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä: * huoneistokohtaiset kaluste-eritelmät (liitteet 1-5) * hankkeiden kalustehankinnan prosessikuvaus sekä urakkarajaliitteen malli (liite 6) * kalusteille asetetut kriteerit (liite 7) * sopimusluonnos Sopimuskaudelle valitulta palveluntuottajalta edellytetään myös kalustesuunnittelua. Suunnittelun tulee sisältyä kalustetoimituksiin. Tilaaja ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin, vaan kalusteita hankitaan sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Hankinnan kohteen kriteereissä annetut huoneistojen määrät on annettu tarjoajille ainoastaan tarjouksen tekemistä varten, jotta hinnat saadaan laskentateknisesti vertailukelpoisiksi. Tässä hankinnassa ei ole huomiotu asukasetuja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Optiokaudet ovat mahdollisia vuosille 1.1.2022-31.12.2022 ja 1.1.2023-31.12.2023. Optioiden käytöstä päättää tilaaja ja niiden käytöstä ilmoitetaan tilaajan toimesta viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:9.12.2019 12:15
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avauspäivä on ilmoitettu sitoumuksetta. Tarjoukset voidaan avata myös ilmoitetun ajankohdan jälkeen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.11.2019
«« Takaisin