«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Robottinavigointijärjestelmä ja sen röntgenlaite (kardiologia)

05.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022750
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 214-525117
Tarjoukset 11.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=255543&tpk=6079f868-05c8-448d-9c22-42df66a7c705

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anne Karlin-Vartiovaara
Puhelin:+358 94711
Sähköpostiosoite:anne.karlin-vartiovaara@hus.fi
Faksi:+358 947175403
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=255543&tpk=6079f868-05c8-448d-9c22-42df66a7c705
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Robottinavigointijärjestelmä ja sen röntgenlaite (kardiologia)
Viitenumero:
HUS 195-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet. (33100000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on sydämen rytmihäiriöiden hoidossa käytettävä robottinavigointijärjestelmä ja sen röntgenlaite HUSin Meilahden sairaalan Sydän- ja keuhkokeskuksen rytmihäiriöiden katetriablaatiohoidossa käytettävään toimenpidesaliin. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Tarjouspyyntö on ehdollinen, kunnes HUSin vuoden 2020 investointiohjelma on hyväksytty HUSin hallintoelimissä ja hankkeen rahoitus on varmistunut. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan, mikäli hankkeen rahoitus ei toteudu suunnitellulla tavalla.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on sydämen rytmihäiriöiden hoidossa käytettävä robottinavigointijärjestelmä ja sen röntgenlaite HUSin Meilahden sairaalan Sydän- ja keuhkokeskuksen rytmihäiriöiden katetriablaatiohoidossa käytettävään toimenpidesaliin. Hankinnasta on julkaistu tietopyyntö elokuussa 2019. Tietopyynnön avulla on kartoitettu markkinoilla olevia toimittajia sekä heidän tuote- ja palveluvalikoimaa. Hankinnan kohde ehdottomine vaatimuksineen on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Uusi laitteisto hankitaan yhtenä kokonaisuutena yhdeltä toimittajalta, joka vastaa myös mm. laitteistokokonaisuuden huollosta ja teknisestä tuesta. Tarjouspyyntö on ehdollinen, kunnes HUSin vuoden 2020 investointiohjelma on hyväksytty HUSin hallintoelimissä ja hankkeen rahoitus on varmistunut. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan, mikäli hankkeen rahoitus ei toteudu suunnitellulla tavalla.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisähankintamahdollisuudet on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä (ks. erityisesti Liite 4. Hinnoittelu).

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Viitaten kohtaan II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet: Hyväksytyistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin (hinnan painotus 100). Vertailuhinta lasketaan tarjouspyynnön liitteenä olevalla hinnoittelulomakkeella ilmoitettujen tietojen perusteella. HUS on huomioinut laatuun liittyvät seikat hankinnan kohdetta koskevissa pakollisissa vaatimuksissa.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjoajan tulee hyväksyä tämän tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ja sen liitteiden ehdot sellaisenaan.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 12 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.12.2019 12:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja. Tarjoukset pyritään avaamaan samana päivänä kuin tarjousten jättämisen määräaika on päättynyt.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISETARJOUKSET Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja. ALIHANKINTA Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Nimetyistä alihankkijoista on annettava ainakin seuraavat tiedot: - Alihankkija yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus, - Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi), - Alihankkijan rooli hankinnassa. Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä "6. Alihankkijat ja ryhmittymä", joka ladataan osaksi tarjousta. Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta. RYHMITTYMÄ Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUSin kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Ryhmittymästä tulee antaa seuraavat tiedot: - Kaikki ryhmittymään kuuluvat organisaatiot: Virallinen nimi ja Y-tunnus, - Ryhmittymän jäsenen rooli hankinnassa, - Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi), - Kuvaus siitä, miten ryhmittymä on organisoitunut, - Tieto siitä, miten yhteydenpito tilaajan kanssa järjestetään. Ryhmittymää koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä "6. Alihankkijat ja ryhmittymä", joka ladataan osaksi tarjousta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.11.2019
«« Takaisin