«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy : Hyytiälän metsäaseman uudisrakennus

05.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022746
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 214-524746
Osallistumishakemukset 08.12.2019 klo 23.59 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=259885&tpk=6b87ccce-6eb9-4598-90f7-014133479eed

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2267512-1
Postiosoite:Fabianinkatu 32
Postinumero:00014
Postitoimipaikka:Helsingin yliopisto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Henri Jyrkkäranta
Puhelin:+358 2941911
Sähköpostiosoite:henri.jyrkkaranta@helsinki.fi
NUTS-koodi:Juupajoki (K177)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.helsinki.fi/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=259885&tpk=6b87ccce-6eb9-4598-90f7-014133479eed
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Kiinteistöliiketoiminta

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Hyytiälän metsäaseman uudisrakennus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy kilpailuttaa Hyytiälän metsäaseman uudisrakennuksen suunnittelun ja toteutuksen. Hyytiälän metsäasema sijaitsee Pirkanmaalla, Juupajoen kunnassa. Metsäasemasta on kehittynyt kansainvälinen monitieteisen tutkimuksen keskus. Tutkimuskohteina ovat erilaiset metsäympäristöt maaperän syvyyksistä ilmakehän korkeuksiin. Metsäasema tarjoaa palveluja tutkimuksen tekoon, kurssitoimintaan ja muihin kokoontumisiin. Asemalle tarvitaan uusi majoitus- ja opetusrakennus. Hanke pitää sisällään uudisrakennuksen suunnittelun ja toteuttamisen sekä vanhojen 70-luvulla valmistuneiden A-, B-, ja C-rakennuksien purku-urakan maisemointitöineen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Juupajoki (K177)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Hyytiälän metsäasema

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Hankinnan tavoitteena on löytää kohteeseen päätoteuttajan ja pää- ja arkkitehtisuunnittelijan muodostama konsortio, joka tilaajan ja käyttäjän kanssa toteuttaa kohteen suunnittelua ja toteutusta tilaajan tavoitteiden mukaisesti. Ensiksi julkaistaan ilmoitus hankinnasta, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Neuvotteluvaiheeseen valitaan kolme (3) konsortiota, jollei soveltuvia konsortioita ole vähemmän. Ainoastaan valitut ehdokkaat voivat osallistua neuvotteluihun ja tehdä tarjouksen. Tilaaja järjestää kunkin tarjoajan kanssa kahdenkeskisiä neuvotteluita tarjousvaiheen aikana. Tilaisuuksien tarkoituksena on varmistaa, että tarjoaja on ymmärtänyt tarjouspyynnon sisällön ja valintamenettelyn lisäksi myös hankkeen toteutuksen periaatteet. Neuvotteluissa tarjoajalla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja antaa palautetta alustavan tarjouspyynnon ja sen liitteiden sisällöstä. Neuvotteluvaiheen päätteeksi tilaaja toimittaa lopullisen tarjouspyynnön tarjouksen tekemiseksi.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tarjoajien määrää on rajoitettu, jotta neuvottelut tarjoajien kanssa voidaan järjestää tehokkaasti ja kohtuullisessa ajassa ja jotta voidaan panostaa hankkeen kehittämiseen jo neuvotteluvaiheessa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

konsortio ohjaa suunnittelua ja toteutusta kustannus- ja aikataulunäkökulmista yhteistyössä tilaajan ja rakennuttajan kanssa.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.12.2019 23:59
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Hankinnasta tehtävä hankintapäätös ei muodosta sopimussuhdetta valitun konsortion ja tilaajan välille vaan tarjouskilpailun voittajan kanssa tehdään erillinen sopimus hankinnan toteuttamisesta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.11.2019
«« Takaisin