«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Erityisalat):
Väylävirasto : Radantarkastuspalvelut 2020

05.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022727
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 214-526470

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Heikki Virtanen
Puhelin:+358 406533408
Sähköpostiosoite:Heikki.Virtanen@vayla.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Radantarkastuspalvelut 2020
Viitenumero:
LIVI/9436/02.01.02/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rautatieradan kunnossapito. (50225000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on radantarkastuspalvelu Suomen rataverkolla.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3750000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on radantarkastuspalvelu Suomen rataverkolla. Palvelu koskee palveluntuottajan tarkastusvaunuilla tekemää tarkastustyötä.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Radantarkastuspalvelut 2020

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
4.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:NRC Infrapro Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2998506-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@sweco.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Internet-osoitehttps://www.sweco.fi
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:3750000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3750000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.11.2019

Liite D2 - Erityisalat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman tarjouskilpailukutsun julkaisemista ennalta direktiivin 2014/25/EU 50 artiklan mukaisesti

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Suorahankinnan perusteena on erityisalojen hankintalain 43 §:n 2 momentin 2 kohta: ”teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta”. Radantarkastuspalvelun ensisijaisena tarkoituksena on turvata rataverkon turvallisuus ja käytettävyys junaturvallisuuden kannalta. Radantarkastuspalvelut ovat rautatieverkoston toimivuuden kannalta turvallisuuskriittisiä palveluita. Katkos radantarkastuspalveluissa aiheuttaisi rautatieliikenteeseen hallitsemattomia turvallisuusriskejä. Väylävirastolla on 31.12.2019 asti voimassa oleva radantarkastuspalvelua koskeva sopimus ”RHK-2732/601/2008” VR Track Oy:n kanssa. Lisäksi Väylävirastolla on radantarkastuspalvelua koskeva sopimus ”Radantarkastuspalvelut ”VT-044” MERMEC S.p.A.:n kanssa, joka perustuu vuonna 2016 hankintasäädösten mukaisesti kilpailutettuun tarjouskilpailuun. Mermecin kanssa tehdyn sopimuksen mukainen palvelutuotantokausi on 1.1.2019 - 21.12.2028. Radantarkastuspalvelut (VT-044) -sopimuksen toteutus on myöhässä hankintayksiköstä riippumattomasta syystä. Palveluntuottajalla ei ole valmiutta aloittaa täysin sopimuksen mukaista palvelutuotantoa vuoden 2020 alussa. Tästä syystä myös uuden radantarkastusvaunun tulosten validointi verrattuna aikaisempaan radantarkastusvaunuun on siirtynyt pääosin tehtäväksi vuoden 2020 aikana. Suomalaisen rautatieverkoston erityisasemasta johtuen ainoastaan NRC Infrapro Oy:llä on tarvittava kalusto radantarkastuspalvelun tuottamiseen ja uuden radantarkastusvaunun tulosten validointiin heti vuoden 2020 alusta alkaen.

«« Takaisin