«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Julkiset hankinnat):
Poliisihallitus : Sormenjälkijärjestelmän ylläpitopalvelut

10.11.2019 12:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022719
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 218-536164

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Poliisihallitus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2288666-6
Postiosoite:PL 22 (Asemapäällikönkatu 14)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295480181
Sähköpostiosoite:hankinnat.informaatioteknologiakeskus.poliisihallitus@poliisi.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.poliisi.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sormenjälkijärjestelmän ylläpitopalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Atk-laitteet ja -tarvikkeet. (30200000-1)
Tietojärjestelmät. (48810000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Poliisihallituksella on sopimus Idemia Identity & Security Francen kanssa sormenjälkijärjestelmän (AFIS) tuki- ja ylläpitopalvelusta, jatkokehityksestä ja järjestelmään liittyvien laitteiden toimittamisesta. Sopimus perustuu Poliisin tietohallintokeskuksen v. 2005 tekemään kilpailutukseen, jolla hankittiin sormenjälkijärjestelmä tuki- ja ylläpitopalveluineen. Sopimus on tullut voimaan 22.9.2008 ja se on siirtynyt 1.1.2016 Poliisihallitukselle. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja on irtisanottavissa sovitulla irtisanomisajalla kalenterivuoden loppuun. Sopimus ei sisällä järjestelmän käytön päättymiseen ja uuteen järjestelmään siirtymiseen liittyviä palveluja.

Poliisihallitus on kilpailuttanut vuonna 2018 uuden monibiometriajärjestelmän. Nykyisen sormenjälkijärjestelmän tiedot tullaan siirtämään uuteen järjestelmään ja samalla nykyisen järjestelmän käyttö päättyy. Tämän toteuttamista varten nykyisen järjestelmän ylläpitosopimusta on välttämätöntä muuttaa.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:22.9.2008 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2005/S 042-040514

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
POL-2016-9593
Nimi:
Sormenjälkijärjestelmän ylläpitosopimus

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
22.9.2008
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Idemia Identity & Security France SAS
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FR25440305282
Postiosoite:2, place Samuel de Champlain
Postinumero:FR-92400
Postitoimipaikka:Courbevoie
Maa:Ranska
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:10400000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.11.2019

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
VII.1.2) CPV-lisäkoodi(t)
Atk-laitteet ja -tarvikkeet. (30200000-1)
Tietojärjestelmät. (48810000-9)
VII.1.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Ylläpitosopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana järjestelmän käytön päättymiseen saakka. Sopimusmuutoksella sopimuksen piiriin on lisätty järjestelmän käytön päättymiseen ja uuteen järjestelmään siirtymiseen liittyvät palvelut, mukaan lukien datan massasiirto. Uudet palvelut tilataan kirjallisesti erikseen sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Niitä voidaan tilata enintään 300 000 eurolla. Tämä sopimusmuutoksen enimmäisarvo on huomioitu ilmoitetussa arviossa sopimuksen kokonaisarvosta. Sopimusmuutoksen jälkeen sopimus voi päättyä irtisanomiseen myös kesken kalenterivuoden. Sopimus irtisanotaan, kun poliisin hankkima uusi monibiometriajärjestelmä otetaan käyttöön. Tämä tapahtuu arviolta 03/2021. Sopimus tulee siis olemaan muutoksen jälkeen voimassa vielä n. 17 kuukautta. Muutetun sopimuksen kesto (alla) on tämän mukaan ilmoitettu arvio. Sopimus voi kuitenkin olla voimassa pitempään.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:17 kuukautta
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 10700000 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Idemia Identity & Security France SAS
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FR25440305282
Postiosoite:2, place Samuel de Champlain
Postinumero:FR-92400
Postitoimipaikka:Courbevoie
Maa:Ranska
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Ylläpitosopimus on tullut voimaan 22.9.2008. Se on siirtynyt Poliisin tietohallintokeskukselta Hallinnon tietotekniikkakeskukselle ja edelleen Poliisihallitukselle 1.1.2016 organisaatiomuutosten myötä. Sopimukseen on tehty aiemmin yksi sopimusmuutos, joka tuli voimaan 21.5.2013 hankintapäätökseen HAL/2011/270 perustuen. Sopimusta muutetaan lisäämällä siihen järjestelmän käytön päättymiseen ja uuteen järjestelmään siirtymiseen liittyvät palvelut, mukaan lukien datan massasiirto. Uudet palvelut tilataan kirjallisesti erikseen sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Lisäksi sopimuksen irtisanomisehtoa muutetaan siten, että sopimus voi päättyä myös kesken kalenterivuoden, ja sopimukseen lisätään lauseke toimittajan avustamisvelvollisuudesta sopimuksen päättyessä. Sopimusmuutos on allekirjoitettu 28.10.2019, mutta sopijapuolet ryhtyvät toimiin muutoksen täytäntöön panemiseksi aikaisintaan 21 päivän kuluessa siitä, kun sopimusmuutosilmoitus on julkaistu.

VII.2.2) Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

Uuteen järjestelmään siirtymiseen liittyvä datan migraatio ja siirto edellyttävät nykyisen toimittajan erityisosaamista. Sitä ei ole käytännössä saatavissa muilta toimittajilta. Datan siirrossa on tarkoitus käyttää toimittajan yksinoikeudella omistamaa työkalua. Toimittajalla on yksinoikeus myös tietokannan tarkkaan tietomalli- ja riippuvuuskaavioon eikä kaavio ole tilaajan käytettävissä. Kaavio ja sen täysi ymmärtäminen ovat perusedellytyksiä sille, että data kyetään hakemaan oikein nykyisen järjestelmän tietokannoista ja muodostamaan niistä tarvittavat siirtopaketit. Pakettien rakenteen osalta vain nykyinen toimittaja kykenee riittävästi ohjeistamaan uuttaa toimittajaa ja vain nykyisellä toimittajalla on riittävä tieto tietorakenteiden linkittymisestä toisiinsa.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 10400000 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 10700000 EUR
«« Takaisin