«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Kotidialyysin käytettävyystutkimus

04.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022678
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 213-524055

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kaisa Lindholm
Sähköpostiosoite:kaisa.lindholm@hus.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kotidialyysin käytettävyystutkimus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkimuspalvelut. (73110000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

CleverHealth Networkin alaiseen eCare for Me -projektin kotidialyysi -osaprojektiin tulee hankittavaksi käytettävyystutkimus. Käytettävyystutkimuksen avulla kehitetään potilaskeskeisiä digitaalisia ratkaisuja kotidialyysipotilaille.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 298400.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavalla tutkimuksella selvitetään laadullisen tutkimuksen keinoin kotidialyysipotilaiden palveluihin ja sähköisiin hoitoa tukeviin ratkaisuihin liittyviä tarpeita sekä potilaskokemuksia. Hankinnan lopputuloksena tuotetaan kuvauksia potilasprofiileista, potilaspoluista, positiivisen potilaskokemuksen näkökulmasta tuotettuja käyttäjävaatimuksia ja reunaehtoja hoitoa tukeville digitaalisille ratkaisuille sekä havainnollistuksia digitaalisista palveluista ja suunnitteluratkaisuista potilaiden näkökulmasta.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Kotidialyysin käytettävyystutkimus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
24.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Aalto Yliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2228357-4
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info-cs@aalto.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:298400 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.11.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Palvelussa luodaan kokonaan uusia tuotteita, kuten mittareita hanketta varten. Kyse on siten uuden luomisesta eikä olemassa olevan työn toteuttamisesta. Kyse on näin ollen sellaisesta tutkimus- ja kehityspalvelusta (T&K), jonka voidaan perustellusti katsoa kuuluvan hankintalain T&K -poikkeuksen soveltamisalan piiriin. Koska eCare for Me -hankkeesta saatava hyöty ei koidu yksinomaan HUSille sen toiminnassa käytettäväksi, ei hankintalaki tule lain 9 §:n 1 momentin 13 kohdan nojalla sovellettavaksi kyseiseen hankintaan. Pelkästään se seikka, että HUS suorittaa yksin palvelusta korvauksen, ei johda hankintalain soveltamiseen kyseisen palveluhankinnan osalta. Hankintalain poikkeuksen mukaan T&K -palveluhankinnat ovat kokonaan hankintalain soveltamisalan ulkopuolella, eikä niitä siis koske kilpailuttamisvelvoite, paitsi jos niistä saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan.

«« Takaisin