«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus, erityisalat:
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy : KESKEYTYSILMOITUS HS-Vesi Oy Kemikaalit

05.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022644
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 214-526378

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1711549-6
Postiosoite:Paroistentie 7
Postinumero:13600
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tiia Luomanen
Sähköpostiosoite:tiia.luomanen@sarastia.fi
NUTS-koodi:Kanta-Häme (FI1C2)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.sarastia.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Vesihuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS HS-Vesi Oy Kemikaalit
Viitenumero:
2019-019965
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Vedenkäsittelykemikaalit. (24962000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Sarastia Oy:n kilpailutuspalvelut pyytää Hämeenlinnan seudun Vesi Oy:n toimeksiannosta tarjoustanne puhtaan veden ja jäteveden käsittelyyn tarvittavista kemikaaleista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti Hämeenlinnan seudun Vesi Oy:n toiminta-alueella. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta + yksi (1) vuotta optio. Optiokauden käyttöönotosta on tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimuspohja. Sopimuskausi alkaa 1.1.2020 tai aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Hankinta on jaettu kahdeksaan (8) osakokonaisuuteen. Sopimustoimittajaksi valitaan yksi (1) toimittaja per osakokonaisuus. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kalkki, Ca(OH)2 (jäteveden käsittely)
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vedenkäsittelykemikaalit. (24962000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Kanta-Häme (FI1C2)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sarastia Oy pyytää hankintayksikön toimeksiannosta tarjoustanne puhtaan veden ja jäteveden käsittelyyn tarkoitetusta kalkista (Ca(OH)2) tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ferrisulfaatti (Fe2(SO4)3) (jäteveden käsittely)
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vedenkäsittelykemikaalit. (24962000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Kanta-Häme (FI1C2)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sarastia Oy pyytää hankintayksikön toimeksiannosta tarjoustanne ferrisulfaatista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Meesakalkki (jäteveden käsittely)
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vedenkäsittelykemikaalit. (24962000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Kanta-Häme (FI1C2)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sarastia Oy pyytää hankintayksikön toimeksiannosta tarjoustanne jäteveden käsittelyyn tarkoitetusta meesakalkista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ferrosulfaatti, FeSO4 (jäteveden käsittely)
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vedenkäsittelykemikaalit. (24962000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Kanta-Häme (FI1C2)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sarastia Oy pyytää hankintayksikön toimeksiannosta tarjoustanne jäteveden käsittelyyn tarkoitetusta Ferrosulfaattista (FeSO4) tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Alumiinisulfaatti (jäteveden käsittely)
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vedenkäsittelykemikaalit. (24962000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Kanta-Häme (FI1C2)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sarastia Oy pyytää hankintayksikön toimeksiannosta tarjoustanne jäteveden käsittelyyn tarkoitetusta alumiinisulfaatista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Metanoli CH3OH (jäteveden käsittely)
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vedenkäsittelykemikaalit. (24962000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Kanta-Häme (FI1C2)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sarastia Oy pyytää hankintayksikön toimesta tarjoustanne jäteveden käsittelyyn tarkoitetusta metanolista (CH3OH) tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kalkkirouhe CaCO3 (puhtaan veden käsittelyyn)
Osa nro:
7
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vedenkäsittelykemikaalit. (24962000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Kanta-Häme (FI1C2)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sarastia Oy pyytää hankintayksikön toimesta tarjoustanne puhtaan veden käsittelyyn tarkoitetusta kalkkirouheesta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Natronlipeä NaOH (puhtaan veden käsittely)
Osa nro:
8
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vedenkäsittelykemikaalit. (24962000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Kanta-Häme (FI1C2)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sarastia Oy pyytää hankintayksikön toimesta tarjoustanne puhtaan veden käsittelyyn tarkoitetusta natronlipeästä NaOH tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 190-463079

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Kalkki, Ca(OH)2 (jäteveden käsittely)

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Ferrisulfaatti (Fe2(SO4)3) (jäteveden käsittely)

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
Meesakalkki (jäteveden käsittely)

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
4
Nimi:
Ferrosulfaatti, FeSO4 (jäteveden käsittely)

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
5
Nimi:
Alumiinisulfaatti (jäteveden käsittely)

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
6
Nimi:
Metanoli CH3OH (jäteveden käsittely)

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
7
Nimi:
Kalkkirouhe CaCO3 (puhtaan veden käsittelyyn)

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
8
Nimi:
Natronlipeä NaOH (puhtaan veden käsittely)

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Keskeytyksen syynä on tarjouspyynnössä ilmennyt virhe, jota ei korjausilmoituksella pysty korjaamaan. Tarjouspyynnöltä oli virheellisesti jäänyt pois ESPD-lomake. Kilpailutus tullaan uusimaan 11/2019.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttps://www.markkinaoikeus.fi/fi/
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.11.2019
«« Takaisin