«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Erityisalat):
Väylävirasto : KAKO hankkeen rakennuttamispalvelut

04.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022634
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 213-524454

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jouni Vauhkonen
Puhelin:+358 295343268
Sähköpostiosoite:jouni.vauhkonen@vayla.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KAKO hankkeen rakennuttamispalvelut
Viitenumero:
VÄYLÄ/6466/02.01.07/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut. (72224000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kaakkois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmän (KAKO) uusintahankkeeseen liittyvät rakennuttamis- ja valvontapalvelut.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavan palvelun tehtäviin kuuluuvat Kaakkois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmän uusintahankkeen Väyläviraston tilaamiin turvalaitejärjestelmiin liittyvät rakennuttamis- ja valvontapalvelut kokonaisvastuullisesti.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
IR196466
Nimi:
KAKO hankkeen rakennuttamispalvelut

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
31.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Welado Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2168039-1
Postiosoite:Tutkijantie 9
Postinumero:90590
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@welado.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.11.2019

Liite D2 - Erityisalat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Suorahankinnan perusteluna on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 43 § 2 momentin kohta 2: Teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. KAKO-hankkeen rakennuttamispalvelut -toimeksianto on kilpailutettu vuonna 2017 ja siitä on vastannut Welado Oy. Hankkeessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia mm. omistusrajapinnoissa, rahoituksessa ja aikataulussa. Hanke valmistuu tämän hetkisen arvion mukaan vuonna 2023. Valitulle toimittajalle on hankkeen aikana muodostunut kyseiselle hankinnalle oleellista teknistä erityisosaamista, jota ei ole mahdollista saavuttaa hankinnan uudelleen kilpailutuksella. Toimittajan vaihtaminen kesken vuonna 2017 käynnistyneen KAKO-hankkeen elinkaarta aiheuttaisi yhteensopimattomuutta sekä suhteettoman suuria teknisiä ja laadullisia vaikeuksia hankkeen etenemisessä aikataulun mukaisesti.

«« Takaisin