«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Helsingin kaupunki/sosiaali-ja terveystoimiala : Päihdehoitopalvelujen suorahankinta

22.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022585
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 227-558007

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki/sosiaali-ja terveystoimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ilkka Paukkunen
Sähköpostiosoite:sote.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/sote
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Päihdehoitopalvelujen suorahankinta
Viitenumero:
HEL 2019-003216
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Suorahankinnassa on kyse päihdehoitopalvelujen (Laitoskuntoutus ja laitosvieroitus sekä avokuntoutus) hankinnasta.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala valmistelee palvelun hankintaan liittyvää kilpailutusta, jossa ostopalvelujen halutaan soveltuvan Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluissa käyttöönotettuun toipumisorientoituneeseen hoitojärjestelmään. Tähän liittyvästä monialaisesta valmistelusta johtuen uutta sopimuskautta ei ehditä saada alkamaan vanhan sopimuskauden päättyessä 31.12.2019.

Suorahankintakausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy heti kun alkuvuodesta 2020 toteutettavan kilpailutuksen mukainen sopimuskausi voidaan aloittaa, kuitenkin viimeistään 31.5.2020. Hankinnan laskennallinen, sitoumukseton kokonaisarvo on noin 700 000 euroa.

Tämä suorahankintaa koskeva ilmoitus on vapaaehtoinen ilmoitus (HankL 60 § 2 mom 2 kohta), joka julkaistaan hankintailmoitukset.fi-palvelussa päätöksenteon jälkeen.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 700000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdehoitopalvelujen (Laitoskuntoutus ja laitosvieroitus sekä avokuntoutus) suorahankinta toteutetaan aiemman puitesopimuksen mukaisten tuottajien kanssa aiempien sopimusten mukaisin ehdoin sekä hinnoin.

Suorahankintakausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy heti kun alkuvuodesta 2020 toteutettavan kilpailutuksen mukainen sopimuskausi voidaan aloittaa, kuitenkin viimeistään 31.5.2020.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
HEL 2019-003216
Nimi:
Päihdehoitopalvelujen suorahankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
31.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kalliola Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1786707-3
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:A-klinikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2782671-8
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sanaskoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1970913-2
Postitoimipaikka:Siuntio
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tukikohta Ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1648850-6
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:700000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.11.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan psykiatria- ja päihdepalvelut on menneen vuoden aikana uudistanut omia palvelujaan toipumisorientoituneen hoitojärjestelmän mukaiseksi. Jatkossa omien palvelujen lisäksi myös kaikkien psykiatria- ja päihdepalvelujen hyödyntämien ostopalvelujen halutaan soveltuvan toipumisorientoituneeseen hoitojärjestelmään, josta johtuen tehtävien hankintoja sisältöjä on jouduttu suunnittelemaan uudestaan.

Päihdepalvelujen hankkimien korvaushoidon ja päihdehoitopalvelujen kilpailutusten valmistelut on aloitettu keväällä 2019. Valmistelua on tehty monialaisena yhteistyönä ja sitä varten on toteutettu mittavia asiakas- ja markkinatyöpajoja eri osapuolien näkemysten huomioimiseksi.

Hankinnan laaja-alaisesta valmistelusta johtuen uusien ostopalveluhankintojen sopimuskausia ei ehditä saada alkamaan välittömästi vanhan sopimuskauden päättyessä 31.12.2019, vaan vasta alkuvuodesta 2020. Tästä johtuen korvaushoito- ja päihdehoitopalveluja joudutaan suorahankkimaan asiakkaiden välttämättömän palvelutarpeen turvaamiseksi uuden kilpailutuksen valmistumiseen saakka.

Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, mikäli sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. Hankintayksikkö katsoo, että väliaikaisten sopimusten tekeminen on ehdottoman välttämätöntä päihdehoitopalvelujen turvaamiseksi asiakkaille kunnes kilpailutuksen mukainen uusi sopimuskausi voidaan aloittaa.

«« Takaisin