«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Vessel Traffic Services Finland Oy : VTS-keskusten tietoturvamuutokset ja IT-infrastruktuurin päivittäminen

03.11.2019 12:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022511
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 213-522754

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vessel Traffic Services Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2945246-5
Postiosoite:Palkkatilanportti 1
Postinumero:00240
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@tmfg.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tmfg.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Liikenteenohjaus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
VTS-keskusten tietoturvamuutokset ja IT-infrastruktuurin päivittäminen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Toimialakohtaiset ohjelmatuotteet. (48100000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on VTS-järjestelmän teknisen tietoturvan ja jatkuvuuden parantamisen edellyttämät muutokset sekä niihin liittyvät tietoteknisen infrastruktuurin päivittämiset. VTS-keskuksissa on käytössä toimittajan toimittama järjestelmäkokonaisuus tietoliikenne- ja laitteistoratkaisuineen. Hankittavilla järjestelmäosilla korvataan keskuksissa käytössä olevan järjestelmän infrastruktuuria käytön aikaisesti siten, että keskusten toiminta ei keskeydy.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1100000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmistoihin liittyvät palvelut. (72260000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta sisältää OEM-kokonaistoimituksena muutosten edellyttämät laitteistot ohjelmistoineen ja konfigurointeineen käyttöönotettuna keskuksissa. Hankinnan vaatima teknillinen tietämys on ainoastaan järjestelmätoimittajalla, joten mikään muu toimittaja ei voi teknillisesti toteuttaa tilattavaa osuutta.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
VTS-keskusten tietoturvamuutokset ja IT-infrastruktuurin päivittäminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
31.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Navielektro Ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0684382-6
Postitoimipaikka:Kaarina
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@navielektro.fi
NUTS-koodi:Länsi-Suomi (FI19)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:1100000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1100000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.11.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Hankinnan kuvauksessa esitetyn perusteella on selkeää, että hankinnan vaatima teknillinen tietämys on ainoastaan järjestelmätoimittajalla, jonka toimittamiin järjestelmiin ja laitteistoihin päivitykset sekä muutokset kohdistuvat. Muiden toimittajien käyttö ei tämän hankinnan yhteydessä ole mahdollista myöskään seuraavista syistä: - VTS-järjestelmän ohlemistojen immateriaaliset oikeudet ovat valitun toimittajan omaisuutta - Ohjelmistojen lähdekoodit sekä järjestelmien sisäiset teknilliset rajapinnat ovat toimittajan liikesalaisuuksia - Järjestelmän ylläpito toteutetaan Navielektro Ky:n toimesta eikä hankinnan kohteena olevien konfiguraatioiden ja muutosten tekemisen edellyttämää teknillistä osaamista tai tietämystä ole saatavilla muilta toimittajilta.

«« Takaisin