«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Tunturi-Lapin Vesi Oy : Ylläksen keskuspuhdistamon LVIA -urakka

13.11.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022508
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 220-540741
Tarjoukset 16.12.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

www.sokopro.fi

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tunturi-Lapin Vesi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0703648-7
Postiosoite:Martinpisto 2
Postinumero:95970
Postitoimipaikka:Äkäslompolo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Petri Laiho
Puhelin:+358 400291922
Sähköpostiosoite:petri.laiho@tunturilapinvesi.fi
NUTS-koodi:Kolari (K273)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tunturilapinvesi.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) http://public.sokopro.fi/

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)www.sokopro.fi

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.6) Pääasiallinen toimiala
Vesihuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ylläksen keskuspuhdistamon LVIA -urakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Jätevedenpuhdistamojen rakennustyöt. (45252100-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tunturi-Lapin Vesi Oy rakennuttaa Kolarin Rautuvaaraan uuden Ylläksen keskuspuhdistamon.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kolari (K273)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kolarin Rautuvaara

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:18 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. Urakkaohjelma kohta 16 sekä ESPD -lomake.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2019 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:17.12.2019 9:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Asianosainen voi tehdä hankintaoikaisua koskevan pyynnön 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyä koskevasta ratkaisusta.

Hankintaoikaisun toimitusosoite ilmoitetaan hankintapäätöksen yhteydessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.11.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMYiv4vLqsLFWxTP1xKoQzY0D60oZ9XuaxxvNulpqr2hifKh8p5GK69%2B
«« Takaisin