«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Asiantuntijatyön hankinta erikoissairaanhoidon vertaisarvioinnin pilottihankkeeseen

03.11.2019 11:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022497
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 213-524049

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kaisa Lindholm
Sähköpostiosoite:kaisa.lindholm@hus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asiantuntijatyön hankinta erikoissairaanhoidon vertaisarvioinnin pilottihankkeeseen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut. (72230000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

HUS hankkii asiantuntijatyötä, mikä kattaa teknillistä ja toiminnallista asiantuntijatyötä HUSin kuntalaskutuksen kehittämiseen yhteistyössä SiunSote, ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien kanssa yhteistyöhankkeena. Hankinta on jatkoa vuonna 2018 käynnistyneeseen pilottihankkeeseen.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

HUS hankkii asiantuntijatyötä, mikä kattaa teknillistä ja toiminnallista asiantuntijatyötä HUSin kuntalaskutuksen kehittämiseen yhteistyössä SiunSote, ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien kanssa yhteistyöhankkeena. Hankinta on jatkoa vuonna 2018 käynnistyneeseen pilottihankkeeseen.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Asiantuntijatyön hankinta erikoissairaanhoidon vertaisarvioinnin pilottihankkeeseen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
28.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Prodacapo Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0684411-6
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:rami.kujanpaa@prodacapo.com
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:300000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:300000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.11.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Hankinta toteutetaan suorahankintana teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä, koska vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan ja järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole, eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Kyseessä on ohjelmisto, jollaista muilla toimijoilla Suomessa ei ole tarjolla. Lisäksi pilotissa luodaan testattavaksi sopimuksessa mukana oleville sairaanhoitopiireille olemassa olevaan raportointi- ja analytiikkajärjestelmään toiminnallinen moduuli, joka edellyttää olemassa olevan järjestelmän tietokantarakenteen sellaista riittävää tietämystä, jota ohjelmiston toimintakuntoon saattaminen vaatii, ja jollaista käytössä olevan ohjelmiston liikesalaisuuksien ja ohjelmiston IPR -oikeuksien vuoksi ei voida kolmannelle osapuolelle luovuttaa. Lisäksi kyse on sellaisesta kokonaisuudesta, jonka vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaiseen materiaalinen ja kokonaisuuden yhteensopimattomuuteen sekä merkittäviin teknisiin ongelmiin.

«« Takaisin