«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Carea Sairaalat Oy : R1-1012-001 Logistiikkatunneli

07.11.2019 10:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022460

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Carea Sairaalat Oy
Y-tunnus 2556615-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Carea.Sairaalat Oy Projektitoimisto D3
Yhteyshenkilö Kai Heiskanen
Postiosoite Kotkantie 41
Postinumero 48210
Postitoimipaikka Kotka
Maa Suomi
Puhelin +358044898642
Sähköpostiosoite kai.heiskanen@kymsote.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMaHZdiAfpVKh6zFwSTZo%2F%2BPuZqA25Hw%2F1m9yJKzOKk41v9vb7wmTudt
Hankintayksikön luonne
Muu: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän käytössä olevien tai käyttööntarkoitettujen rakennusten peruskorjaus-, laajennus- ja uudisrakennusprojektien suunnittelu ja, valmistelu ja toteutus

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
R1-1012-001 Logistiikkatunneli
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
D/3346/10.03.02/2019
Hankinnan kuvaus

Sairaalan vanhan A-osan sekä uuden G-osan välille kaivantoon rakennettava betonirakenteinen tunneli. Urakka sisältää mm.maanrakennusta, louhintaa, betonirakenteita, purkutöitä. Tunnelin pinta-ala on noin 110m2.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Tunneleiden rakennustyöt. (45221240-6) Betoni (AB05-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kotka (K285)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan liikevaihto on ollut kolmen (3) edellisen tilikauden aikana joka vuosi vähintään 1,0 miljoona euroa alv 0%.

Tarjoajan taloudellista tilannetta ja luottokelpoisuutta kuvaavan ratingin pitää olla vähintään tasolla tyydyttävä (A), Suomen Asiakastieto Oy tai vastaava.

Tarjoajalla on viimeisen 5 vuoden ajalta (referenssihanke on tilaajan toimesta vastaanotettu ja vastaanotto on tapahtunut 1.1.2014 tai tämän jälkeen) vähintään 2 referenssihanketta, yhden hankkeen suuruus 0,5 miljoona alv 0%.

Rakennusurakoitsijan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään 3 vuoden työkokemus rakennustyömaan vastaavan työnjohtajan tehtävistä. Muiden ura- koitsijoiden vastuullisella työnjohtajalla tulee olla vähintään 3 vuoden työkokemus oman alan työnjohtotehtävistä.

Hankkeen vastaava työnjohtaja (RU) tulee nimetä tarjouksessa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan seuraavia säännöksiä:

- Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) "hankintalaki",

- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), "julkisuuslaki".

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.12.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

3 kk viimeisestä tarjouksen jättöpäivästä (9.12.2019)

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMaHZdiAfpVKh6zFwSTZo%2F%2BPuZqA25Hw%2F1m9yJKzOKk41v9vb7wmTudt

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin