«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Puolustusvoimat : REAALIAIKA-ANALYSAATTORIN HANKINTA

03.11.2019 09:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022428
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 213-522752

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI09520299
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Puhelin:+358 299800
Sähköpostiosoite:purchase4.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.puolustusvoimat.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
REAALIAIKA-ANALYSAATTORIN HANKINTA
Viitenumero:
BP16596
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on reaaliaika-analysaattori. Tuotteen avulla saadaan kasvatettua mittalaitekannan taajuusaluetta sekä kaistanleveyttä, jolloin mittausympäristö vastaa tulevaisuuden testaustoiminnalle asetettaviin vaatimuksiin.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 143040 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Tampereen seutu (S064)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on reaaliaika-analysaattori. Tuotteen avulla saadaan kasvatettua mittalaitekannan taajuusaluetta sekä kaistanleveyttä, jolloin mittausympäristö vastaa tulevaisuuden testaustoiminnalle asetettaviin vaatimuksiin.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
7000091846
Nimi:
REAALIAIKA-ANALYSAATTORIN HANKINTA

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
28.10.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Keysight Technologies Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI06477192
Postiosoite:Hevosenkenkä 3
Postinumero:02600
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
Puhelin:+358 800523252
Sähköpostiosoite:asiakaspalvelu@keysight.com
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:143040 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31.10.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Hankintamenettelynä on hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukai-nen suorahankinta teknisestä syystä.

Hankittavan reaaliaika-analysaattorin on oltava yhteensopiva Keysight VSA-ohjelmiston kanssa. Toimittajan vaihtuminen johtaisi kohtuuttomiin vaikeuksiin laitteiston käytössä, koska muu laite ei olisi yhteensopiva jo käytössä olevan ohjelmiston kanssa. Keysight Technologies Finland Oy on näin ollen ainoa toimittaja, joka pystyy toimittamaan hankinnan kohteena olevat tuotteen.

Edellä mainituin perusteella hankinnan toteuttaminen suorahankintana tek-nisestä syystä hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla Keysight Technologies Finland Oy:ltä on perusteltua.

«« Takaisin