«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala : Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinta

31.10.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022347
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 212-521040
Tarjoukset 03.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 6000
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ilkka Paukkunen
Sähköpostiosoite:sote.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/sote/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinta
Viitenumero:
HEL 2019-005067
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Palveluasumista järjestetään 18 vuotta täyttäneille helsinkiläisille vaikeavammaisille henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisissä toimissa erityisen runsaasti tai vuorokauden eri aikoina. Hankittavalla vammaispalvelulain mukaisella palveluasumisella tarkoitetaan keskitettyä ympärivuorokautisen tai muutoin pysyvästi runsaan ja monimuotoisen avuntarpeen vuoksi välttämätöntä palvelukokonaisuutta. Palveluasuminen on jaettu viiteen eri palveluokkaan, joille Tilaaja on määritellyt minimi- ja maksimihinnat seuraavasti: Palveluluokka 1: 40,00 - 80,00 euroa / vrk tai krt Palveluluokka 2: 50,00 - 90,00 euroa / vrk Palveluluokka 3: 90,00 - 125,00 euroa / vrk Palveluluokka 4: 120,00 - 172,00 euroa / vrk Palveluluokka 5: 175,00 - 220,00 euroa / vrk Palvelun tarkempi kuvaus ja vaatimukset on esitetty liitteenä olevassa Palvelukuvauksessa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091) , Espoo (K049) , Vantaa (K092) , Kauniainen (K235) , Kerava (K245) , Sipoo (K753) , Tuusula (K858) , Kirkkonummi (K257) , Siuntio (K755)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsingin seudun liikenteen (HSL) vyöhykkeiden A-D -alueella joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä.

Espoo Vantaa Kauniainen Kerava Sipoo Tuusula Kirkkonummi Siuntio
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kts. kohta Muut tiedot/Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.4.2020 - 31.3.2024
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Vuonna 2018 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala osti vaikeavammaisten palveluasumista noin 400 asiakkaalle. Asiakkaat jakautuvat palveluluokkiin yksilöllisen palveluntarpeensa perusteella. Tilaaja ei tehtävän hankinnan osalta sitoudu mihinkään tilausmääriin, vaan palvelua hankitaan tarpeen mukaan.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Dynaamisen toimittajarekisteriin sisältyy neljän (4) vuoden perussopimuskauden jälkeen mahdollisuus kahteen (2 +2) kahden vuoden optiokauteen. Perusteena yli neljän vuoden kestolle on toimittajarekisterin avaaminen sopimuskauden aikana, mikä mahdollistaa uusien palveluntuottajien liittymisen toimittajarekisteriin vähintään kahden vuoden välein.

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä, joka tarkoittaa hankintayksikön itsensä suunnittelemaa, Hankintalain (1397/2016) periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Toimittajarekisteri avataan uusille tarjouksille ja mahdollistetaan valittujen tarjousten päivittäminen vähintään kahden vuoden välein. Hankintamenettely on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnön liitteessä 2 Dynaamisen toimittajarekisterin periaatteet.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.10.2019
«« Takaisin