«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Puro Tekstiilihuolto Oy : Höyrykaukolämpöhankinta

02.11.2019 11:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022310
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 213-522751

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puro Tekstiilihuolto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0828255-9
Postiosoite:Länsikaari 15
Postinumero:20240
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Miika Markkanen
Sähköpostiosoite:miika.markkanen@uth.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.uth.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Tekstiilihuoltopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Höyrykaukolämpöhankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Höyry, kuuma vesi ja vastaavat tuotteet. (09320000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puro Tekstiilihuolto Oy:llä on voimassaoleva höyryntoimitussopimus Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab:n kanssa. Nyt kysymyksessä olevassa hankinnassa on kyse Puro Tekstiilihuolto Oy:n höyryn tuotantopaikan ja -tavan muuttamisesta sekä sopimuskauden pidentämisestä.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2240000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Artukainen, Turku

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ks. kohta II.1.4

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimus on voimassa 15 vuotta, jonka jälkeen se jatkuu viisi vuotta kerrallaan, ellei jompikumpi

sopijapuoli ole sanonut sitä irti yhtä vuotta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Höyrykaukolämpösopimus (höyrynjakeluverkon ja tuotantolaitoksen muutos)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
24.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0984944-9
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2240000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31.10.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Vain Turku Energia voi toteuttaa hankinnan, eikä järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole. Alueella ei ole muuta höyryntuottajaa eikä olemassa olevaa resurssia tuottaa höyryä. Höyryn valmistus edellyttäisi höyrykeskuksen rakentamista, mikäli toimittaja olisi joku muu kuin Turku Energia. Turku Energia omistaa tällä hetkellä käytössä olevan Puro Tekstiilihuolto Oy:n tuotantotilojen läheisyydessä sijaitsevan höyrykeskuksen.

«« Takaisin