«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Erityisalat):
Lahti Energia Oy : Lahti Energia Oy:n polttoaineiden syöttöjärjestelmien kriittisten laitteiden kehitys- ja kunnossapitotyöt

28.11.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022308
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 231-567863

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lahti Energia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0804847-1
Postiosoite:Kauppakatu 31
Postinumero:15140
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Atte Pääkkö
Puhelin:+358 445479267
Sähköpostiosoite:atte.paakko@lahtienergia.fi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.lahtienergia.fi/fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaasun ja lämmön tuotanto, siirto ja jakelu

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lahti Energia Oy:n polttoaineiden syöttöjärjestelmien kriittisten laitteiden kehitys- ja kunnossapitotyöt
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Pumppujen, venttiilien, hanojen, metallisäiliöiden ja koneiden korjaus ja huolto. (50500000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on Lahti Energian Kymijärvi II-voimalaitoksen polttoaineiden syöttöjärjestelmien kehitys- ja kunnossapitopalveluiden hankinta. Hankintaan kuuluu polttoainesyöttimien varaosien valmistus ja niiden huolto sekä laitteiston toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät kehitystyöt.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 670474 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Lahden seutu (S071)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kyseessä on Lahti Energian Kymijärvi II-voimalaitoksen polttoaineiden syöttöjärjestelmien kehitys- ja kunnossapitopalveluiden hankinta. Hankintaan kuuluu polttoainesyöttimien varaosien valmistus ja niiden huolto sekä laitteiston toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät kehitystyöt, joilla pyritään parantamaan laitteiston käytettävyyttä sekä muokkaamaan laitteistoa paremmin hankintayksikön tarpeita vastaavaksi.

Hankintaan kuuluu sulkusyöttimien huolto, peruskorjaus ja kehitys, revisiohuollot sekä polttoainesyöttimien varaosien valmistus.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
Sopimus Lahti Energia Oy:n polttoaineiden syöttöjärjestelmien kriittisten laitteiden kehitys- ja kunnossapitotöistä

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
26.11.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Laipro Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1808187-3
Postiosoite:Louhelantie 3
Postinumero:16600
Postitoimipaikka:Järvelä
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Kärkölä (K316)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:670474 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:670474 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Hankinnassa, jossa hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Lahti Energia Oy
Postiosoite:Kauppakatu 31
Postinumero:15140
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Puhelin:+358 445479267
Sähköpostiosoite:atte.paakko@lahtienergia.fi
Internet-osoitewww.lahtienergia.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.11.2019

Liite D2 - Erityisalat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman tarjouskilpailukutsun julkaisemista ennalta direktiivin 2014/25/EU 50 artiklan mukaisesti

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Hankinnan kohteena olevissa palveluissa on kyse Kymijärvi II-Voimalaitoksen polttoaineiden syöttöjärjestelmän kehitys- ja kunnossapitotöistä, jotka edellyttävät erityistä teknistä osaamista. Palveluiden onnistunut suorittaminen edellyttää palveluntuottajalta teknistä osaamista hankinnan kohteena olevista huoltotöistä sekä aiempaa kokemusta vastaavien huolto- ja kehitystöiden suorittamisesta. Hankintayksikön selvityksen mukaan muissa vastaavissa laitteissa ei ole havaittu tarvetta suorittaa hankinnan kohteena olevia huolto- ja kehitystöitä. Suorahankinnan tekeminen Laipro Oy:ltä on välttämätöntä, koska erityisalojen hankintalain 29 §:ssa tarkoitettujen teknisten syiden vuoksi ainoastaan Laipro Oy kykenee toteuttamaan hankinnan hankintayksikön ja hankinnan kohteen vaatimalla laatutasolla huomioiden myös turvallisuuskysymykset. Laipro Oy:llä on hankittavaan palveluun liittyvien, tyypiltään aikaisemmin tuntemattomien teknisten ongelmien vaatima erityinen tekninen tietotaito laitteiston huolto- ja kehitystöiden suorittamiseen. Laipro Oy on omassa ammattitoiminnassaan kehittänyt hankinnan kohteen vaatimaa erityistä ammattitaitoa ja työmenetelmiä, joita ei ole saatavilla markkinoilta. Polttoaineiden syöttöjärjestelmää on viime vuosien aikana teknisesti muunneltu ja kehitelty siten, ettei voimalaitoksen laitteisto enää vastaa täysin markkinoilla olevia muita standardilaitteita. Koska vain Laipro Oy tuntee laitteiston perinpohjaisesti sen nykyisessä teknisessä muodossa sekä laitteiston vaatimat huolto- ja kehitystoimet, hankinnan kohteeseen kohdistuvien vaatimusten mukaista lopputulosta ei voida saavuttaa ilman Laipro Oy:n erityisosaamista hankinnan kohteena olevien huolto- ja kehityspalveluiden tuottamisessa. Huoltotöiden kriittisyyden johdosta on erityisen tärkeää, että palveluntuottajalla on riittävä tekninen osaaminen palveluiden tuottamiseen. Puutteellisten tai epäpätevien työsuoritusten riskinä on voimalaitoksessa tapahtuva kaasuvuoto ja räjähdysvaara. Hankintayksikön tekemän markkinakartoituksen sekä laitevalmistajien mukaan vastaavaa teknistä osaamista, kuin Laipro Oy:llä on, ei ole saatavilla markkinoilla. Näin ollen vain Laipro Oy voi toteuttaa hankinnan, koska tämä on ainoa markkinoilla toimiva yritys, joka voi teknisestä syystä toteuttaa hankinnan kohteena olevat palvelut.

«« Takaisin