«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Painetankkausajoneuvojen päälirakenteet ja säiliöperävaunut

29.10.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-022151
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 210-512747
Tarjoukset 29.11.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=247622&tpk=a9646f6c-b432-4aca-8272-fe90cf983a9e

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:contracts.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.puolustusvoimat.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=247622&tpk=a9646f6c-b432-4aca-8272-fe90cf983a9e
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Painetankkausajoneuvojen päälirakenteet ja säiliöperävaunut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ajoneuvojen korit, perävaunut tai puoliperävaunut. (34200000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne lentoteknillisten painetankkauserikoisajoneuvoalustojen päälirakenteista ja säiliöperävaunuista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohteena on kuusi (6) kappaletta ilma-alusten painetankkausajoneuvoalustojen päälirakenteita ja kuusi (6) kappaletta säiliöperävaunuja. Päälirakenteet rakennetaan teknisessä erittelyssä määritellyn painetankkausajoneuvon alustan päälle (Mercedes-Benz Actros 4148 8x4/4 5750 - EURO 3). Päälirakenteita ja säiliöperävaunuja koskevat tekniset eritelmät ovat tarjouspyynnön liitteinä 1 a ja 1 b.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Painetankkausauto on suunniteltu lentopetrolin kuljetuksiin ja tankkauksiin, siten että sitä voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti yhdistelmänä. Säiliöperävaunu on suunniteltu lentopetrolin kuljetukseen. Säiliöperävaunu on rakennettava ja varustettava säiliörakenteen ja putkiston osalta siten, että lentopetrolin kuormaus ja purku voidaan tehdä turvallisesti. Hankinnan kohteiden tarkempi kuvaus on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä 1a ja 1b. Painetankkausajoneuvojen alustat valmistuvat vaiheittain. Ensimmäisen alustan arvioitu valmistumisajankohta on vuoden 2019 loppu. Loput viisi (5) alustaa valmistuvat maalis-huhtikuussa vuonna 2020. Tarjoajan tulee noutaa valmiit alustat Tilaajalta, Etelä-Suomesta. Tilaaja ilmoittaa tarkemman paikan. Painetankkausjoeneuvojen päälirakenteet (6 kpl) ja säiliöperävaunut (6kpl) tulee olla valmiina viimeistään kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Puolustusvoimat luovuttaa päälirakenteiden rakentamista varten tarvittavat ajoneuvoalustat ( 6 kpl) vakuutta vastaan. Tarkemmat tiedot vaadittavasta vakuudestaon ilmoitettu kohdassa hankinnan kohteen kriteerit.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:9.12.2019 - 30.6.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
29.11.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 22.3.2020
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:29.11.2019 15:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakumenettelyn määräaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan hankintapäätöksessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.10.2019
«« Takaisin