«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
A-Kruunu Oy : A-Kruunu Sipoon Kalliomäki, puukerrostalon rakentaminen KVR-urakkana sisältäen LVIAS-työt

07.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-021795
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 216-529075
Tarjoukset 13.12.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:
A-Kruunu Oy
Tuomo Talola
Arabiankatu 12
00560
Helsinki
Puh. +358504091378

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:A-Kruunu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1736841-8
Postiosoite:Arabiankatu 12
Postinumero:00560
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuomo Talola
Puhelin:+358 504091378
Sähköpostiosoite:tuomo.talola@a-kruunu.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.a-kruunu.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) www.sokopro.fi

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion omistama yritys
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
A-Kruunu Sipoon Kalliomäki, puukerrostalon rakentaminen KVR-urakkana sisältäen LVIAS-työt
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

A-Kruunu Sipoon Kalliomäki -nimisen asuinrakennushankkeen rakentaminen kokonaisvastuu-urakkana (sisältäen rakennustekniset työt, LVIA-työt ja sähkötyöt sekä suunnittelun tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi saatettuina).

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 7596000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Rakennushanke on A-Kruunun omaan omistukseen tuleva A-Kruunu Sipoon Kalliomäki -niminen puurakenteinen asuinkerrostalohanke piha- ja paikoitusalueineen Sipoon Söderkullan Kalliomäen alueella. Asunnot ovat korkotukivuokra-asuntoja.

Nimi: A-Kruunu Sipoon Kalliomäki

Tontti: Kortteli 593, Kalliomäki, Söderkulla, Sipoo

Laajuus: 3000 kem2, 2532 asm2, 47 asuntoa (tilaohjelman mukaan)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:16 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujan tulee olla asianmukaisesti huolehtinut yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisesta.

Osallistujan tulee kuulua Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava kumppani -palveluun ja yrityksen tulee olla hoitanut tilaajan selvitysvelvollisuutta (1233/2006) koskevan lain edellyttämät velvoitteet.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan kohteena olevan työn suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan osallistujan liikevaihdosta, vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Yrityksen vuosiliikevaihdon on kolmelta edelliseltä tilikaudelta oltava vähintään 10.000.000,00 EUR/tilikausi.

Osallistujan Suomen Asiakastieto Oy:n määrittelemä luottoluokitus-rating tulee olla vähintään A+.

Mikäli osallistuja on ryhmittymä tai työyhteenliittymä, tulee kaikkien osapuolten täyttää vähimmäisvaatimus ratingin osalta.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät tekniset ja ammatilliset edellytykset hankinnan suorittamiseen.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Osallistujan tulee olla viimeisen viiden vuoden aikana toteuttanut (valmiiksi rakentanut) vähintään kolme puurakenteista asuinkerrostalo- tai muuta vastaavaa (palvelurakennus-, koulu-, päiväkoti- tms.) rakennushanketta TAI osallistujalla tulee olla omistuksessaan puurakenteisia tilaelementtejä valmistava tehdas, jonka kapasiteetti on vähintään 5000 hum2/vuosi.

Osallistujalla tulee olla asianomaisella toimialalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyys tai sen tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi riittävät näytöt ja todistukset tilaajalle.

Hankkeen toteuttamisesta vastaavien henkilöiden tulee olla koulutukseltaan ja kokemukseltaan sekä ammatilliselta pätevyydeltään tehtävään soveltuvia.

Hankkeeseen nimettävällä vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään yksi uudisasuinkerrostalohankkeen referenssikohde Suomessa, jossa hän on toiminut rakennusvalvonnan hyväksymänä vastaavana työnjohtajana.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.12.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:13.12.2019 13:15
Paikka: A-Kruunu Oy, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki.
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.11.2019
«« Takaisin