«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kuopion kaupunki : Kuopion kantakaupungin pelastusasema Keskusta

06.11.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-021754
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 215-527905
Osallistumishakemukset 08.01.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

http://public.sokopro.fi/Quotations/Questions.aspx?crypt=%2B80dQTd8Dk64Eo4XA29iZjXW1mR3aMP77Sq4xHLhg2jJetU5ERKuHg%3D%3D

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kuopion kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0171450-7
Postiosoite:PL 1097
Postinumero:70111
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Panu Kangasniemi, rakennuttaja
Puhelin:+358 447185234
Sähköpostiosoite:panu.kangasniemi@kuopio.fi
NUTS-koodi:Kuopio (K297)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuopio.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMaSq%2BPI%2FMBj9X8NPn2uj60w9DKsfs06eeGjQAYj%2FYgAc49oUOhHLroQ

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)http://public.sokopro.fi/Quotations/Questions.aspx?crypt=%2B80dQTd8Dk64Eo4XA29iZjXW1mR3aMP77Sq4xHLhg2jJetU5ERKuHg%3D%3D

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kuopion kantakaupungin pelastusasema Keskusta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennusten vuokraus- tai myyntipalvelut. (70310000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pelastusaseman vuokrahankinta liitteenä olevien hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kuopio (K297)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Keskusta, Kuopio

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuopion kaupungin Tilakeskus pyytää tarjousta vuokranantajan tai hänen hankkimansa rahoittajan taseeseen rakennettavan pelastusaseman vuokrauksesta hankinta-asiakirjojen mukaisesti. Vuokrauksen kohteena on pelastusasemarakennuskokonaisuus tontteineen Kuopion keskustaan. Vuokranantaja rakennuttaa omistukseensa paloasemarakennuksen hallinnoimalleen tontille, joka mahdollistaa niin kaavallisesti kuin ajoneuvoliittymien osalta pelastusasemantoiminnan. Tontin voi omistaa myös kaupunki tai jokin kolmas taho. Lisäksi tontin sijainti tulee täyttää pelastuslaitoksen asettaman riskiluokka I hälytysvasteajoille asetetut vaatimukset Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje 2012, Sisäasianministeriö. Kohteen tontti- ja tilasuunnittelun vapausaste on sidottu tiukasti ja käytännössä tarjous tehdään tilaajan (vuokralaisen) hankesuunnitelman tilaohjelman ja toiminallisten vaatimusten vähimmäisvaateilla. Vuokrakausi on määräaikainen kaksikymmentäviisi (25) vuotta. Hankinnassa käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:300 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Kuopion kaupunki sitoutuu vuokraamaan täysin käyttövalmiin pelastusaseman tontteineen pitkäaikaisella 25 vuoden vuokrasopimuksella. Kuopion kaupungilla on ensisijainen oikeus, mutta ei velvollisuutta, neuvotella jatkovuokrasopimus vuokranantajan kanssa ensimmäisen vuokrasopimuskauden päättymishetkestä eteenpäin.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Osallistumishakemuksen toimittaneet sekä soveltuvuuden vähimmäiskriteerit täyttävät tarjoojaehdokkaat kutsutaan kirjallisesti osallistumaan neuvotteluihin. Ehdokkaita kutsutaan vähintään kolme (3), jollei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Em. tapauksessa voidaan jatkaa menettelyä pyytämällä kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat aloittamaan neuvottelut. Enimmäismäärää ei rajata.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Vuokralainen sitoutuu maksamaan sopimuksen mukaista vuokraa kohteen valmistuttua, EUR/kk/hum² (alv 0 %). Pääomavuokrahinta sisältää kaikki täysin käyttövalmiin lopputuotteen rakentamisesta aiheutuneet kustannukset ja maapohjan kuluineen.

Vuokranantajalla on mahdollisuus tarjota optiona myös ylläpitovuokraa, joka sisältää pelastusasemakiinteistön ylläpidon ja puhtauspalvelut. Ylläpitoon sisältyy ulkoaluehoito, tilojen lämmitys, jätehuolto, kiinteistösähkö sekä rakennuksen ja sen teknisten järjestelmien ylläpito vuokrasopimuksen mukaisesti. Puhtauspalvelut sisältävät ylläpito- ja perussiivouksen. Olosuhdetasot tullaan tarkentamaan neuvotelluiden edetessä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Panu Kangasniemi, rakennuttaja

044 718 5234 panu.kangasniemi@kuopio.fi

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankinta- ja tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.1.2020 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.11.2019
«« Takaisin