«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Jyväskylän kaupunki : Etäohjattavien katuvalaisimien hankinta

22.10.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-021564
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 205-498587
Osallistumishakemukset 29.11.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=255670&tpk=04aca3b1-2408-477f-bb5f-7458e65b6028

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0174666-4
Postiosoite:Hannikaisenkatu 17
Postinumero:40340
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jukka Piispanen
Puhelin:+358 505260491
Sähköpostiosoite:jukka.piispanen@jyvaskyla.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jkl.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.jyvaskyla.fi/liikenne/ulkovalaistus

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=255670&tpk=04aca3b1-2408-477f-bb5f-7458e65b6028
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Etäohjattavien katuvalaisimien hankinta
Viitenumero:
300807
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Valaistuslaitteet ja sähkölamput. (31500000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikön tavoitteena on hankkia markkinoilta kevyen liikenteen väylillä ja kaduilla käytettäviä valaisimia, joiden tehoa ja yöaikaista himmennystä voidaan säätää valaisinkohtaisesti langattomasti asennuksen jälkeen. Etäohjauksella tarkoitetaan pylvääseen asennetun valaisimen ohjausparametrien muuttamista maasta käsin. Hankinta toteutetaan kilpailutettuna neuvottelumenettelynä. Hankintamenettely sisältää neuvotteluja osallistumishakemusten perusteella valittujen toimijoiden kanssa. Neuvotteluihin valitaan ehdokkaat, joilla on hankinnan laajuuteen ja tavoitteisiin nähden soveltuvat tekniset ratkaisut. Toimittajalla tulee olla riittävä kokemus ulkovalaistusvalaisimien toimittamisesta julkiselle sektorille, taloudellinen vakavaraisuus ja edellytykset vastata toimittamiensa valaisimien takuuaikaisista velvoitteista. Hankintayksikön tavoitteena on hankkia sopimusaikana 2020-2021 vähintään 1000 valaisinta. Sopimusta voidaan jatkaa yhden vuoden optiolla vuodeksi 2022.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 350000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tavoitteena on hankkia katuvalaisinten tuoteperhe, joka edesauttaa yhtenäisen kaupunkikuvan saavuttamista. Lisäksi hankinta mahdollistaa korvaavien valaisinten nopean saatavuuden kaikissa olosuhteissa. Kahden vuoden mittaisen sopimuskauden aikana hankintayksikkö ostaa vähintään 1000 valaisinta. Sopimusta voidaan jatkaa yhden vuoden optiolla. Katuvalaisintuoteperhettä tullaan käyttämään kevyen liikenteen väylien, asuntokatujen sekä pää- ja kokoojakatujen valaisemiseen. Valittavalta toimittajalta tulee löytyä vähintään kaksi eri runkokokoa, joilla voidaan valaista em. kohteet. Tuoteperheen valaisimet tulee olla aidosti muotokieleltään yhteneväiset, eikä eri malleja voi yhdistää samaksi tuoteperheeksi. Tuoteperheen katuvalaisimia tulee olla saatavissa vähintään kolmella eri valonjako-optiikalla varustettuna. Kaikkien hankittavien valaisimien värilämpötila on oltava 3000 K. Valaisimien liitäntälaitteiden tulee mahdollistaa asennetun valaisimen tehon ja yöhimmennysprofiilien portaaton säätö langattomasti valaisinta avaamatta, esimerkiksi suojatulla Bluetooth-yhteydellä. Hankintayksikkö voi ostaa valitulta toimittajalta lisäksi vähäisessä määrin myös puistovalaisimia, jos ne voidaan toimittaa vastaavalla ohjausratkaisulla. Näiden valaisimien hankinnasta neuvotellaan erikseen sopimusaikana. Sopimusta voivat käyttää myös Jyväskylän kaupungin muut hallintokunnat. Niiltä osin hankittavat määrät jäävät kuitenkin vähäisiksi. Hankintayksikkö suorittaa katuvalaistuksen hankinnan kilpailutetulla neuvottelumenettelyllä siten, että hankinnan ensimmäisessä vaiheessa pyydetään alustavat tarjoukset sellaisista katuvalaistuksen valaisinperheistä, jotka täyttävät tilaajan määrittelemät vähimmäisvaatimukset. Lisäksi kysytään tuotteista muita tarkentavia tietoja. Osallistumispyynnöistä valitaan korkeintaan neljä eniten alustavassa tarjouksessa pisteitä saanutta toimittajaa jatkoneuvotteluihin. Tasapisteiden osalta jatkoon pääsevä ratkaistaan arpomalla. Jatkoneuvotteluissa tarkennetaan hankintakriteereitä ja päätetään lopulliset hankintakriteerit ja niiden pisteet, sekä hinnan ja laadun painoarvo. Tämän jälkeen julkaistaan lopullinen tarjouspyyntö. Toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin toimittaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
350000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja pidättää oikeuden jatkaa sopimusta yhdellä vuodella vuodeksi 2022, alkuperäisen hankintasopimuksen mukaisilla ehdoilla ja hinnoilla. Tämän option käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä päättää hankintayksikkö ennen sopimuksen päättymistä.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:1
ja enimmäismäärä:4
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintayksikkö valitsee neljä eniten pisteitä saanutta toimittajaa jatkoneuvotteluihin. Neuvotteluun valittavien toimittajien määrä on haluttu rajoittaa hankinnan joustavan etenemisen takia. Lopullinen hankintasopimus tehdään yhden toimittajan kanssa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkö takaa sopimusaikana 1 000 kpl (+ 500 kpl mahdollinen optio) valaisimien tilaamisen. Toteutunut määrä voi olla myös tätä suurempi.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankinnan yleisinä sopimusehtoina noudatetaan JYSE 2014 tavarat.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
29.11.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.1.2020

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.10.2019
«« Takaisin