«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : IBM-teknologiaan perustuvien ohjelmistojen tuki-ja asiantuntijapalvelut

02.11.2019 14:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-021488
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 213-524495

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Sähköpostiosoite purchase1.fdflogcom@mil.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitewww.puolustusvoimat.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

IBM-teknologiaan perustuvien ohjelmistojen tuki-ja asiantuntijapalvelut

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Palvelut
Palvelun pääluokka Tietojenkäsittelypalvelut ja niihin liittyvät palvelut (13)
NUTS-koodi Suomi (FI)
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

IBM-teknologiaan perustuvien ohjelmistojen tuki-ja asiantuntijapalvelujen hankinta vuodelle 2020-2022.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

2838810 - 2838810 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Suorahankinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero

PVSOP 645/2019

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin

Ei

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
PVSOP 645/2019
V.1 Sopimuksentekopäivä
24.10.2019
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Oy IBM Finland Ab
Kansallinen henkilötunnus 0195876-3
Postiosoite PL 265
Postinumero 00101
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Sopimuksen lopullinen arvo:

2838810 - 2838810 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
31.10.2019

Liite D3: Perustelut ilman tarjouskilpailua toteutetun neuvottelumenettelyn valinnalle

Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä: täytetään liite D3

1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut:

  • yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä

2) Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta EUVL:ssä

Jotta edellä mainittu määräajan lyhennys voidaan hyväksyä, selitetään edellä merkittävien kohtien lisäksi selvästi ja tyhjentävästi, miksi sopimuksen tekeminen ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä on lainmukaista, ja ilmoitetaan kaikissa tapauksissa relevantit tosiseikat ja tarvittaessa direktiivin 2009/81/EY artiklojen mukaiset oikeudelliset päätelmät.:
Hankinta toteutetaan suorahankintana puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 § 1 mom 3 nojalla: yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Kyseessä on Oy IBM Finland Ab:n nimettyjen asiantuntijoiden IBM-teknologialla toteuttamien ratkaisujen tuki- ja kehitystyö.

«« Takaisin